Avrupa Fonlarındaki Uzmanlar

experts

Experti Programe europeneUzman ekibimiz Avrupa Komisyonunun Rekabetçilik ve Yenilik Programının parçası olan projeler geliştirirler. Bunlar ayrıca yeniliğin güçlü bir bileşenini içerir ve yaşam kalitesini ve şirket düzeyini geliştirir.

Teşvikler tarafından finanse edilen projelerdeki profesyonellerden oluşan olgun bir ekip grubumuzda faaliyetlerini yürütmektedir. Ekibimiz proje talebi, onayı ve uygulanmasının tüm akışında uzman danışmanlık sağlamaktadırlar. Avrupa projelerindeki uzmanlar geniş bir faaliyet alanını kapsayan uzmanlıklara sahiptirler. Bunlar: fizibilite çalışmaları, iş planları, iletişim stratejileridir; talepleri hazırlayarak finansal sözleşmenin yönetimi için danışmanlık ve finansör iletişimde destek sağlar.

Ekip uzmanlığımız geri iadesiz teşvikler alanındaki 6 yıldan fazla süredir deneyimimiz olan danışmanlıkla desteklenmektedir. Uzmanlarımız, kalıcı olarak prestijli eğitimlere ve konferanslara kendi faaliyet alanlarına göre katılmakta ve bu alandaki bilgilerini genişletme fırsatına sahip olmaktadırlar.