Sağlık

industry_healthcare

Tıbbi hizmetlerin kalitesini arttırıyoruz.

Hastane ve kliniklerde gerçekleştirilen faaliyetlerin yönetilmesine ilişkin birlikte çalışabilir bir modül seti aracılığıyla sağlık hizmetleri tarafımızca en yüksek standartlarda desteklenmektedir.  Sunmuş olduğumuz çözümler, tıbbi ve idari kadrolar ile sağlık kuruluşlarının yöneticilerine sağlanan destek sayesinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Sistemimiz, hasta randevuları, hastaneye yatırma, laboratuar, eczacılık, ameliyathane yönetimi, ayakta tedavi, teşhis ilişkili gruplar (DRG), raporlama, klinik vb. süreçlerden doktor açıklamaları, görüntüler, kemoterapiye sevk, laboratuar testleri ve diğer veri türlerine kadar  hastanelerdeki tüm iş akışlarını kapsamakta ve diğer veri türleri tek bir merkezde muhafaza edilmektedir. Bu sayede sağlık hizmeti sürecinde yer alan tüm personeller hastanın sağlık durumu hakkında net bir fikir edinebilmektedir. Üstelik söz konusu sistem, elektronik tanımlama veya ameliyathane yönetimi gibi bir dizi yeni özellik içermektedir.

12 ülkede 500’ü aşkın uygulama ile geliştirilen kapsamlı bir platform sayesinde ve Romanya sağlık sisteminin özellikleri konusundaki yerel uzmanlık desteği aracılığıyla sağlık hizmeti sağlayıcılarının iş akışları tarafımızca optimize edilebilmektedir

Geliştirme ve Uygulama

Hastanelerde yürütülen faaliyetlerin yönetilmesi için entegre bir sistem tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur - ARMONIA®sanita.

Sağlık hizmetleri alanında Birlikte Çalışabilirlik Projeleri

Yenilikçi projelere imza atmak için sağlık hizmetleri alanındaki birçok aktöre hitap eden platform ve çözümler kullanımınıza sunulmaktadır.

Analiz

Her bir tıbbi hizmet sağlayıcısının ihtiyaçları saptandıktan sonra kendilerine özgü iş akışları ve raporlama ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Mevzuat Güncellemeleri

Uygulama özelliklerini en yeni mevzuat güncellemeler doğrultusunda uyarlayarak tıbbi hizmet sağlayıcılarının doğru raporlama faaliyetleri desteklenmektedir.

Hızlı çözümler

Destek ekibimizin yardımıyla sorunların çözülmesi adına hızlı çözümler tam zamanında sunulmaktadır.

Buhuși Hastanesi

Buhuşi hastanesinin bir tıbbi yazılım projesidir. Yılda 5.000 'den fazla hastaya tıbbi hizmetlerin yönetimini sağlar.

Hastanelerde işbirliğinin arttırılması
Her bir kullanıcının ne yapması gerektiğini bildiği, önceden belirlenmiş, sezgisel iş akışlarının uygulanması yoluyla hastanelerde daha fazla işbirliği kurulması.

Hastanelerde yinelemeli görevlerin azaltılması
Tıbbi, finansal ve idari verilerin tek bir Bilgi Teknolojileri sisteminde entegre edilmesi yoluyla hastanelerde yinelemeli görevlerin ve bilgi aktarım sürelerinin azaltılması.

Hızlı uyarlamaların yapılması
Uygulanmakta olan tüm çözümler için sunulan bakım hizmetleri aracılığıyla sektör çapında mevzuatta meydana gelen değişiklikler hızlı bir şekilde uyarlama yapılacağının güvence altına alınması.

Kullanıcıların yapılacak değişikliklere karşı itirazlarının azaltılması
Teknik bilgi eksikliklerinin tamamlanması ve çalıştırma modunun basitleştirilmesi yoluyla itirazların azaltılması.

Hızlı çözümler sunulması
Destek ekibi tarafından sorunlara yönelik hızlı çözümlerin zamanında sunulması.

Hasta memnuniyetinin arttırılması
Yerel hastanelerde tıbbi hizmetlerin batılılaştırılmasına katkıda bulunan Bilgi Teknolojisi çözümlerinin sürekli olarak geliştirilmesi yoluyla hasta memnuniyetinin arttırılması.

MSanatatii

Sağlık Bakanlığı

logo_spitalul

Buhuși Hastanesi