Staj

internships

Ekibimiz, 2010 yılından itibaren Romanya’nın en önemli ücretli stajyerlik programlarını geliştirmeye başlamıştır.

Her yıl faaliyet gösterdiğimiz alana ilgi duyan ve ekibimize katılarak teknoloji aracılığıyla dünyayı değiştirmek isteyen ve değiştirebilecek olan üniversite öğrencilerini ve mezunlarını araştırıyoruz.

Olimpiyat Şampiyonları (birçok düzeyde önemli bilimsel yarışmalara katılan) veya önerilen öğrenciler, değerli Bilgi Teknolojileri & İletişim deneyimini kazanmak üzere Teamnet ekibine katılabilirler

Yıllık olarak düzenlediğimiz iki staj döneminden birine kayıt olabilecek öğrenci arayışımız sürekli olarak devam ettirilmektedir:

 • Şubat – Nisan dönemi
 • Temmuz – Eylül dönemi

Teamnet bünyesinde stajyer olmak isteyen öğrenciler için mümkün olduğunca çok sayıda seçenek sunabilmek için program içeriğimizi çeşitlendirmiş bulunmaktayız: İş Analisti, Java Programlayıcısı, .Net Programlayıcısı, Veri Tabanı Yöneticisi, Donanım Mühendisi (ağ iletişimi), Teknik Proje Yöneticisi, Yardımcı Teknik Tasarımcı, L1 Desteği Uzmanı, Yardımcı Yazılım Geliştiricisi – Cloud Programlayıcısı, Teknik Destek Uzmanı veya Teknik İhale Personeli.

Teamnet bünyesinde staj yapan öğrenciler hem tarafımızca sağlanan sponsorluktan hem de 3 aylık program süresince genç yeteneklere kılavuzluk edecek danışmanın tavsiyelerinden faydalanmaktadırlar.
Stajyerler aynı zamanda uzmanlık eğitimi almakla birlikte DotNet, Java, Oracle, PMI çalışma yöntemleri gibi en son teknolojileri kullanma fırsatı yakalamaktadırlar.

Staj döneminin sonunda öğrenciler, staj sürecinde elde edilen sonuçlara dayalı olarak Teamnet bünyesinde çalışmaya devam edebilir ve aynı zamanda fakülte-Teamnet ortaklığı ile belirlenen araştırma konusu çerçevesinde lisans veya yüksek lisans tezlerini hazırlayabilirler.

Başvuru yaptıkları stajyerlik programının faaliyet alanına bağlı olarak stajyerlerimize yönelik birçok seçim kriteri bulunmaktadır.

1. İş Analisti

Gerekli bilgiler:

 • Öğrenim düzeyi: 3. sınıf öğrencileri veya yüksek lisans öğrencileri;
 • Bilgi Teknolojileri ve Finans – Muhasebe, Matematik gibi alanlarda eğitim

Program aracılığıyla edinilen bilgiler:

 • İş analizi nedir;
 • Projeler nasıl geliştirilir (Agile, RUP);
 • Gerekli koşullar nelerdir (iş ve kullanıcı gereklilikleri, işlevsel ve işlevsel olmayan gereklilikler, SMART kalite özellikleri).

Koşulların tanımlanması ve modellenmesi:

 • Koşul Belirleme Teknikleri;
 • Modelleme Teknikleri: UML diyagramları, kullanıcı öyküleri:
  • Koşulların izlenebilirliği;
  • Paydaşların yönetimi ve Rol Modelliği (PIG, RACI).

 

[daha fazla]

2. Java Programlayıcısı

 • Gerekli bilgiler:
 • Temel OOP bilgisi;
 • Temel Java bilgisi.

Program aracılığıyla edinilen bilgiler:

 • Nesne odaklı programlama;
 • Java;
 • Hibernate;
 • Spring;
 • Spring Data;
 • Angular JS.

Staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler:

 • Stajyerlerin gerçekleştirecekleri faaliyetler, pratik proje uygulamasının ardından eğitsel projelerdir;
 • Öğrenciler seminerlere katılacaklardır.
[daha fazla]

3. Net Programlayıcısı
Gerekli bilgiler:

 • Öğrenim düzeyi: Son sınıf öğrencileri veya tüm sınavları başarıyla geçmeleri koşuluyla yüksek lisans programına başvurmuş mezun öğrenciler;
 • Matematik, istatistik, algoritma ve problem çözme becerilerinde güçlü bir birikim;
 • C# bilgisi;
 • Temel bağlantılı veritabanı tasarlama ve yaygın olarak kullanılan dillerde programlama bilgileri;
 • Üstün iletişim becerileri.

Program aracılığıyla edinilen bilgiler:

 • Kaynak kontrolü ile çalışma;
 • Geliştirme yöntemleri (çevik yazılım);
 • Birim testi;
 • Programlama ilkeleri ve pratik uygulamaları;
 • Java veya .Net kümelerinde modern ağ teknolojileri ;
 • Özellikle bağlantısal veritabanlarında işlem yapma

Staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler:

 • Her bir katılımcı için bir danışman görevlendirilecek ve söz konusu danışman, program sürecince öğrenciye kılavuzluk edecektir;
 • Öğrenciler özel bir eğitim alacak ve şirket tarafından geliştirilen özel projelere katılacaklardır; eğitim sürecinin sonunda ise öğrencilere şirket tarafından imzalanacak mesleki bir tavsiye mektubu verilecektir;
 • Öğrenciler, .Net ev PMI yöntemleri gibi en gelişmiş teknolojiler ile faaliyet göstereceklerdir. Öte yandan öğrenciler analizler, test sorumluları, müşteriler ve diğer paydaşlar ile aynı ekipte görev alacaklardır.

 

[daha fazla]

4. Veritabanı Yöneticisi

 • Gerekli bilgiler:
 • Öğrenim düzeyi: Son sınıfta olan öğrenciler veya tüm sınavları başarıyla geçmeleri koşuluyla yüksek lisansa kayıt yaptırmış mezun öğrenciler;
 • Eğitim alanı: bilgisayar bilimi veya elektronik;
 • Temel SQL dili bilgisi;
 • Temel işletim sistemleri (Windows, Linux) bilgisi.

Program süresince edinilen bilgiler:

 • Oracle veritabanının yüklenmesi ve yapılandırılması;
 • Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve kullanılması;
 • Yedekleme/onarma: Datapump scripts, rman.

 

[daha fazla]

5. Teknik Proje Yöneticisi
Gerekli bilgiler:

 • Bilgi Teknolojileri donanımı ve yazılımı ile basit düzeyde ağ oluşturma bilgisi;
 • Stres esnekliği;
 • Üstün iletişim becerileri;
 • Hızlı öğrenme ve öğrenilen kavramları uygulama becerisi.

Program süresince edinilen bilgiler:

 • Bilgi Teknolojileri alanında Proje Yönetim deneyimi;
 • PMI gibi yöntemler kullanılarak altyapı oluşturma;
 • Ulusal ve uluslararası çapta  önemli projelere aktif katılım;
 • Stajın CAPM ve PMP sertifikasyonlarına yönelik başvurularda referans olarak gösterilmesi.

Staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler:

 • Proje dokümantasyonunun hazırlanması;
 • Çaba/maliyet/risk analizi (yardım alarak);
 • Proje ile bağlantılı toplantılara katılım.

 

[daha fazla]

6. Yardımcı Teknik Tasarımcı
Gerekli bilgiler:

 • Aşağıda belirtilen alanlarda temel bilgiler:
  • Bilgi Teknolojileri donanımı;
  • Yazılım (WIN ve Linux tercih sebebidir);
  • Ağ oluşturma;
 • Analitik düşünce ve ayrıntılara inme;
 • Problem çözmede yaratıcılık;
 • Üstün iletişim becerileri, bağımsız ve grupla çalışma becerisi;
 • Hızlı öğrenme ve öğrenilen kavramları uygulayabilme;
 • İngilizce dil yeterliliği – orta düzey;
 • Sabır.

Program süresince edinilen bilgiler:

 • Üst düzey yazılım ve özel yazılım bilgisi ve bu iki yazılım türü arasında entegrasyon;
 • Ulusal ve uluslararası çapta önemli projelere aktif katılım;
 • Hem resmin tamamı hem de ayrıntılar üzerinde çalışma deneyimi.

Staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler:

 • Doküman analizi;
 • Proje dokümantasyonunun hazırlanması;
 • Proje toplantılarına katılım.

 

 

[daha fazla]

7. L1 Desteği Uzmanı
Program süresince edinilen bilgiler:

 • İletişim becerilerinde gelişme;
 • Teknik bilgi düzeyinde artış (Microsoft Office, İşletim Sistemleri, Sunucular, Bağlantısal Veritabanları, İnternet Teknolojileri).

Staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler:

 • Müşteri desteği (e-posta veya telefon aracılığıyla);
 • Bilgi izlenebilirliği ve sunulan hizmetlerin yönetimi;
 • Bilgi izlenebilirliği ve talep edilen destek süreçlerinin yönetimi;
 • Etkinlik ve verimlilik bakımından destek sürecinin iyileştirilmesi.

 

[daha fazla]

8. Teknik Destek Uzmanları

Gerekli bilgiler:

 • Öğrenim düzeyi: Son sınıf öğrencileri veya tüm sınavları başarıyla geçmeleri kaydıyla yüksek lisansa kayıt yaptıran mezun öğrenciler;
 • Geçmiş Bilgi Teknolojileri bilgisi;
 • Bağlantısal veritabanı ve yaygın olarak kullanılan bir dilde programlama becerileri konularında basit bilgiler;
 • Ağ oluşturma ve sunucu uygulamaları (Exchange, SharePoint) hakkında bilgi;
 • Oracle ve C# hakkında basit bilgiler;
 • Üstün iletişim becerileri;
 • Analitik düşünce.

Program süresince edinilen bilgiler:

 • Üst düzey teknik destek kavramları (üst düzey uzmanlık ile teknik yardım);
 • Microsoft, Oracle ve IBM teknolojileri;
 • İş analizinin temel kavramları.

Staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler:

 • Öğrencilerin analiz dokümanlarına ve teknik şartnamelere bağlı olarak işe yönelik açıklama beyanlarının hazırlanmasına katkıda bulunmaları;
 • Geçmiş kayıtların ve uygulama hatalarının yorumlanması;
 • Veri kopyalama;
 • Öğrencilerin komut yazma  ve hata giderme prosedürlerini uygulama işlemlerine yardımcı olması;
 • Öğrencilerin geleceğe yönelik bakım faaliyetlerine (very tutarlılık onayı, uygulama özellikleri onayı, performans parametreleri) katkıda bulunmaları.

 

[daha fazla]

9. Teknik İhale Sorumlusu:
Gerekli bilgiler:

 • Politeknik/Elektronik/Otomasyon vb. Alanlarda öğrenim görme;
 • Üst düzey Word ve Excel bilgisi;
 • Oldukça iyi İngilizce dil seviyesi (İngilizce dilinde akıcı konuşma ve yazma);
 • Ağ oluşturma bilgisi (CISCO sertifikasyonu);
 • Basit düzeyde donanım bilgisi: sunucular, SAN, yedekleme kaseti, programlama istasyonları, anahtarlar, yönlendirici, güvenlik duvarı;
 • Basit düzeyde veritabanı, portal ve uygulama sunucusu bilgisi.

Program süresince edinilen bilgiler:

 • Üst düzey donanım bilgisi (sunucu konfigürasyonu, iş istasyonları, yönlendirici, anahtarlar, güvenlik duvarı);
 • Üst düzey istemci-sunucu mimarisi ve bilgi sistemi mimarileri bilgisi;
 • Üst düzey veritabanı, portal, DMS, CMS, ERP vb. bilgileri;
 • Bilgi Teknolojileri piyasasında faaliyet gösteren üreticilere ve bunların portföylerine yönelik üst düzey büyük donanım ve yazılım üreticileri bilgisi;

Staj süresince gerçekleştirilen faaliyetler:

 • Bilgi Teknolojileri alanındaki ihalelere katılım;
 • İhale dosyalarındaki asgari ve zorunlu koşullara uygun çözümlerin belirlenmesi;
 • Donanım ve yazılım üreticileri ile irtibata geçilmesi ve fiyat teklifi alınması;
 • Teknik ihale için teknik dokümantasyonun hazırlanması;
 • Teknik seminerlere katılım;
 • Genç ve dinamik bir ekip ile çalışma deneyimi.

 

[daha fazla]

Söz konusu programa katılmak için aşağıda yer alan adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 • Başvuru formunu teslim etmek;
 • İnsan Kaynakları departmanımız ile mülakata girmek;
 • Mantıksal ve teknik testi geçmek;
 • İlgili faaliyet alanında uzman bir kişi ile mülakata girmek;
 • Ekibe katılmak.

 

2014 Dönemi
196 öğrenci seçilmiştir;
91 eski stajyer şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

2013 Dönemi
30 öğrenci seçilmiştir,
14 eski stajyer şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

2012 Dönemi
28 öğrenci seçilmiştir,
20 eski stajyer şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

2011 Dönemi
21 öğrenci seçilmiştir,
9 eski stajyer şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

2010 Dönemi
11 öğrenci seçilmiştir,
10 eski stajyer şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

“Test departmanında her şey yolunda idi. Benim açımdan bakacak olursak tıpkı bir şirket çalışanı gibi gayet adil bir muamele gördüm. Bu, mesleki ve kişisel gelişimim için iyi bir şey.” – Cristian Ştefan Lascu

“Ekip arkadaşlarıma kısa sürede alıştım, zamanla bilgi alışverişinde bulunmaya ve birbirimizi daha yakından tanımaya başladık. Birlikte çalıştık ve iyi bir iş çıkardık; danışmanlarımız ise gayet açık yürekli idiler ve her seferinde bizlere yardımcı oldular. Sanırım proje ekibine ve şirketteki çalışma ortamına tamamen entegre olmayı başardım.” – Agnes Bolovan

“Ekipteki entegrasyon beklentilerimin çok üstünde idi. Beklediğimden çok daha kısa bir sürede ekibe entegre oldum. Bana tüm haklara sahip bir ekip üyesi gibi davrandılar.“ – Roxana Papuc

“İyileştirilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünmüyorum; tek söyleyebileceğim stajım boyunca beni en çok ilgilendiren hususlar. Bence bizlere soru yöneltildiğinde ve açıklama yapıldığında ekibe entegre olma anlayışımız çok önemli. Ayrıca danışmanımın desteği ve benimle kurduğu iletişim entegrasyon süreçlerini daha kolay bir şekilde anlamama yardımcı oldu.“ – Alexandra Pirvulescu

“Bence staj dönemi mükemmelliyet noktasına çok yakındı. Hem bir meslek öğrenmek hem de büyük bir şirkette çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak amacıyla bu yola çıkmıştım. Dürüstçe söyleyebilirim ki her iki amacımı da başarıyla yerine getirdim. Ekip beni çok samimi bir şekilde karşıladı, bana sıkı çalışmamı önerdiler. Bilmediğim bir şey ile karşılaştığımda ise yardımlarını esirgemediler. Burada geçirdiğim 3 ay boyunca kendimi hiç staj yapıyormuş gibi hissetmedim; sanki Teamnet’in bir üyesiydim. Çok kıymetli teknik bilgiler edindim ve bir ekip ile birlikte çalışmanın, büyük projelerde gerçek sorumluluklar üstlenmenin nasıl bir şey olduğunu gördüm. Tebrikler!“ – Radu Satnoianu

“Kesinlikle iyileştirilmesi gereken hiçbir şey yok. Bu, iş hayatında edindiğim ilk tecrübemdi ve fakültede öğrendiklerimden –Teamnet’te stajyer olana kadar çok da hoşlanmadığımı söyleyebilirim – çok daha ilginçti. – Nicoleta Melaina Stanca

“Profesyonel bir çalışma ortamı, ekibin stajyerlere yakınlığı ve iş arkadaşlarımın nezaketi, hem mesleki hem de kişisel anlamda kendimi geliştirmek istediğim alan hakkında bana yeni bir perspektif kazandırdı. Aynı zamanda ekip çalışması deneyimi de kazandım. Bir diğer deneyimim ise bana verilen görevleri çözmek için bağımsız araştırmalar gerçekleştirmem idi.” – Alexandra Gabriela Cristea