From Zero to Hero

from-zero-to-hero1

Söz konusu program ile Romanya’da bulunan yetenekli genç bireylere şirket bünyemizde yazılım geliştirme, iş analizi ve test gibi alanlarda ücretsiz hızlandırılmış kurslar verilmektedir. Program sonunda üniversite öğrencileri ve mezun öğrenciler 3 aylık staj programına katılma fırsatına sahiplerdir.

Şirket merkezimizde düzenli olarak Teamnet bünyesinde staj yapmak isteyen öğrenciler için ücretsiz hızlandırılmış kurslar düzenlenmektedir.

Bu nedenle From  Zero to Hero program, işe alım sürecimizin orta aşamasını oluşturmakta ve bu sayede gelecekte yanımızda staj yapacak öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulunmaktadır.

Söz konusu kursların, öğrencilerin üniversitede gördükleri teorik eğitimi tamamlaması amaçlanmaktadır. Bu sayede akademik, araştırma ve geliştirme programlarımızda desteklediğimiz kalıcı işbirliğini öğrenciler için bir adım öteye taşıyoruz.

Söz konusu programa katılmaya hak kazanan başarılı başvuru sahipleri, şirket bünyesinde birçok alanda görev alan Sertifikalı Uzmanlar aracılığıyla hem yeni şeyler öğrenmekte hem de pratik beceriler kazanmaktadır.

Hızlandırılmış kurslar, hem bireysel hem de ekip çalışmasına dayalı 80 saatlik uygulama derslerini içermekle birlikte bir ay boyunca şirket merkezimizde verilmektedir.

Yazılım Geliştirme – Bu kursta kaynak kontrolü, uygulamalı programlama ilkeleri (SOLID, DRY, tasarım modelleri), ekip çalışması (çevik yazılım), yazılım kalite güvencesi (birim testleri, kod inceleme), C#  ve Java veritabanında çalışma, arıza tespit teknikleri ve modern web tasarımı gibi alanlarda bilgi sahibi olacaksınız.

İş Analizi – Bu kursta iş analizinin ne olduğunu, projelerin nasıl geliştirildiğini (Agile, RUP), bu amaçla nelerin gerekli olduğunu (iş ve kullanıcı gereklilikler, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereklilikler, kalite özellikleri – SMART), gerekliliklerin nasıl tanımlanacağını ve modelleneceğini (gerekliliklerin ve UML diyagramları, vakalar, kullanıcı öyküleri gibi modelleme tekniklerinin nasıl seçileceğini), gereklilik izlenebilirliğini, paydaşların nasıl yönetileceğini ve rol modelleme (PIG, RACI) uygulamalarını öğreneceksiniz.

Test – Bu kursta proje uygulama sürecinin aşamalarını keşfedecek ve test proseslerini (Waterfall şi Agile), test türlerini, test düzeylerini, Test Örneklerinin oluşturulması için kullanılan teknikleri, arıza yönetimini, test prosesinde oluşturulan çıktıları ve otomatik test proseslerini öğreneceksiniz.

“From Zero to Hero” programı biri ilkbaharda, diğeri ise sonbaharda düzenlenen iki yıllık dönemden oluşmaktadır.

Söz konusu programa katılmak için stajyer kayıtları açıldığında başvuru formunuzu ve ilgilendiğiniz alana göre düzenlenmiş CV’nizi jobs@teamnet.ro adresine göndermeniz gerekmektedir.

Programa katılma koşullarını karşılayan tüm “From Zero to Hero” başvuru sahipleri, son sınıf öğrencilerinden veya bilgi teknolojisi, finans-muhasebe ya da matematik alanlarından birinde yüksek lisans programına kaydolmuş ve bu alanlara ilgi duyan mezun öğrencilerden oluşmalıdır. Başvuru sahipleri aynı zamanda güncel bir CV hazırlamalıdırlar.

2014 Sonbahar Dönemi
54 öğrenci seçilmiştir;
41 öğrenci staj programına katılmıştır.

2014 İlkbahar Dönemi
20 öğrenci seçilmiştir;
16 öğrenci staj programına katılmıştır;
11 eski stajyer şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

2013 Sonbahar Dönemi
40 öğrenci seçilmiştir;
32 öğrenci staj programına katılmıştır;
22 eski stajyer şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.