Ödüller

awards

Teamnet bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler yüksek hızda performansa olanak tanımaktadır.

İş stratejimiz ve yapmış olduğumuz yatırımlar bizleri bugün en önemli ulusal ve uluslararası sıralamalara taşımıştır. Teamnet, üst düzey performans sergileyen bir şirkettir.

Ödül Kategorileri:

Finansal Performans
Ekip Performansı
Ürünler, Çözümler ve Sistemler
Ulusal ve Uluslararası Projeler
Marka ve İletişim

Finansal Performans

Şirketimiz, Deloitte En Hızlı Büyüyen 50 Orta Avrupa şirketi (Deloitte Technology Fast 50) sıralamasında:

2014 yılında 34. sırada yer almıştır;
2013 yılında 1. sırada yer almıştır;
2012 yılında 16. sırada yer almıştır;
2011 yılında 6. sırada yer almıştır;
2010 ve 2009 yıllarında 2. sırada yer almıştır;
2008 yılında 7. sırada yer almıştır.

Teamnet, Orta Avrupa’da yedi yıl üst üste Deloitte En Hızlı Büyüyen 50 Orta Avrupa şirketi sıralamasına giren tek şirkettir. Söz konusu sıralama, son beş yılda gözlemlenen gelir yüzdesi artışına dayalı olarak teknoloji şirketleri arasında bir hiyerarşi oluşturmaktadır.

Teamnet şirketi, %2.028 büyüme oranı ile yedinci sırada yer aldığı 2008 yılından bu yana  En Hızlı Büyüyen 50 Orta Avrupa şirketi sıralamasına dahil edilmektedir. Sonraki iki yılda şirket, sırasıyla %3.317 ve %3.120 büyüme oranları ile ikinci sıraya oturmuş; 2011 yılında ise 6. sırada yer almıştır (%2.136). Teamnet, 2012 yılına gelindiğinde 16. (%870), 2013 yılında 17. ve bu yıl ise 34. sırada yer almış ve 2009-2013 yılları arasında %424’lük bir büyüme oranı kaydedilmiştir.

Teamnet’in Deloitte En Hızlı Büyüyen 50 Orta Avrupa Şirketi sıralamasında yer alması, şirketin bölgesel düzeydeki performansına tanıklık etmekte ve elde edilen önemli karlılık oranı, sürdürülebilir strateji ve teknoloji yatırımına dayandırılmaktadır.

5 Büyük Şirket Kategorisi – Deloitte En Hızlı Büyüyen 50 Orta Avrupa Şirketi

Şirketimiz:
2015 yılında En Büyük Beş Şirket Kategorisinde 4. sırada yer almıştır;
2014 yılında En Büyük Beş Şirket Kategorisinde 3. sırada yer almıştır;
2013 yılında En Büyük Beş Şirket Kategorisinde 3. sırada yer almıştır;
2012 yılında En Büyük Beş Şirket Kategorisinde 2. sırada yer almıştır.

Teamnet’in kurum verimliliği ve Avrupa düzeyinde hızlı büyüme oranı bakımından elde ettiği başarı, Deloitte’nin şirketimizi 25 Milyon Euro tutarından daha yüksek bir ciro ile özellikle büyük işletmelerin onaylanması için oluşturulan En Büyük Beş Şirket kategorisine dahil etmesiyle kanıtlanmıştır. Teamnet, bölgedeki diğer dört büyük işletme ile birlikte Deloitte tarafından En Büyük Beş Şirket kategorisine dahil edilen tek Romanyalı şirkettir.

Teamnet, yaklaşık 235.6 Milyon lei ciro tutarı ile 2013 yılında En Büyük Beş Sektör kategorisinde 3. Sırada, iki yıl önce ise ikinci
sırada yer almıştır.

2014 Avrupa İş Ödülleri
Teamnet Grubu, 2014 Avrupa İş Ödülleri’nde Romanya’nın Milli Şampiyonu unvanına layık görülmüş olmakla birlikte “BP Target Neutral Yılın Büyüme Stratejisi” kategorisine aday gösterilen tek yerel şirkettir.

2014 Avrupa İş Ödülleri’nde Teamnet şirketine verilen Milli Şampiyon unvanı finansal ve ticari performansımızı, yenilik ve meslek etiklerimizi ortaya koymaktadır. Büyük ilerlememizin altında son yıllarda grup bünyesindeki her bir şirketin gelişimi için atılan stratejik adımlar ile satışlardan elde edilen üstün sonuçlar yatmaktadır.

Teamnet şirketinin uluslararası iş piyasasında tanınması
Teamnet’in 2012 yılında bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler Mass Media International tarafından takdir edilmiştir. Belgrat’ta alınan 2012 Bölgesel İş Ortağı Ödülü, Teamnet’in uluslararası çapta dahi ulaştığı mükemmellik düzeyini göstermektedir.

Teamnet tarafından uluslararası iş piyasasında geliştirilen ileri teknoloji çözümlerine dayalı projeler, Teamnet’in bölgede bulunan ülkeler için güçlü bir düşünce yapısı değiştirme rolünü üstlenmesi yönüyle şirketin alanındaki uzmanlığını gözler önüne sermektedir.

 

Ekip Performansı

Yönetimsel Mükemmellik Ödülleri Galası

2015 Ocak ayında, Capital medya mensubu yönetiminde, Mükemmellik Gala Ödülleri bünyesinde Bogdan Padiu, Teamnet Grubu CEO’su, Romanya’nın en iyi geliștirme yöneticilerinden biri olarak aday gösterilmiştir.

Bu ödül, Teamnet’in son yıllardaki dikkat çekici yükselişi ve bölge çapında Grubun sürdürülebilir kalkınma stratejisi sonucu elde edilmiştir.

Romanya Sıralamasında En Çok Takdir Edilen 100 CEO
Business Magazin tarafından düzenlenen 2013 En Çok Takdir Edilen Romanya CEO’ları sıralaması kapsamında dördüncü ödül töreni için Teamnet Grubu bünyesinde görev yapan iki CEO seçilmiştir:

19. sıra – Bogdan Padiu, Teamnet Grubu CEO’su;
29. sıra – Bogdan Balaci, Ymens CEO’su.

Bogdan Padiu ve Bogdan Balaci’ye verilen üstün iş yetenekleri ödülü, bu iki yöneticinin mükemmelliyetçiliğini, üstün iş deneyimini ve karlılık sağlayan iş kararlarını ortaya koymaktadır – söz konusu özellikler, yöneticilerin CEO pozisyonuna ulaşmak isteyen kişiler için gerçek rol modelleri olmasını sağlamıştır.

100 En Genç Yönetici Galası – 2013
2013 yılında yine Business Magazin isimli dergi tarafından düzenlenen 100 En Genç Yönetici Galası’nda Teamnet Grubu’nun CEO’su Bogdan Padiu, alanında gerçekleştirdiği kayda değer faaliyetler ile Bilgi Teknolojileri & İletişim kategorisinde en başarılı Romanyalı yönetici ödülüne layık görülmüştür.

Bogdan Padiu’ya verilen “Üst Düzey Bilgi Teknolojileri & İletişim Yöneticisi” Ödülü, Teamnet üst düzey yönetim kadrosunun vizyon, yaratıcılık ve yetkinlik gibi değerlerinin sektörde profesyonel olarak tanındığı anlamına gelmektedir.

2014 e-Finans Ödülleri Galası
2014 yılında düzenlenen e-Finans Galası’nda Teamnet Grubu’nun CEO’su Bogdan Paliu, 2013 Yılın Örnek Kişiliği Töreninde e-People ödülüne layık görülmüştür. Söz konusu ödül, Teamnet liderinin erdemlerini, yönetim becerilerini e şirket gelişimine bulunduğu önemli katkıları ön plana çıkarmaktadır. Ödüle layık görülen işadamı, kararlılık ve azim ile mesleki gelişimden finans göstergelerine kadar tüm iş düzeylerinde artış sağlamıştır.

Ürünler, Çözümler ve Sistemler

112 Ödülleri Galası

2015 Nisan ayında düzenlenen, Avrupa Acil Durum Numarası Birliği (EENA) Galasında, Romanya Özel Telekomünikasyon Hizmetleri Kurumu için Teamnet tarafından geliştirilmiş olan 112 Bucuresti-Ilfov Acil Durum Çağrı Sistemi büyük ilgi görmüştür. Romanya Özel Telekomünikasyon Hizmetleri Kurumu temsilcileri, ”AB’de En İyi 112 Acil Durum Çağrı Merkezi” ödülünü almıştır. 112 Ödülleri Galası, Avrupa’da bu sektör için verilen katkıların ön plana çıkarılmasını amaçlayan tek organizasyondur.

Bu proje dahilinde, ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olarak, harita üzerinde acil durumda yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yer tespit süresini en düşük seviyelere indirerek ve arama ekiplerinin yanıt kapasitesini artırarak, Romanya Özel Telekomünikasyon Hizmetleri Kurumu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamış bulunmaktayız.

Open Data Hackathon, 2015
Teamnet’in temel yetkinliklerinden biri, karmaşık sistemleri entegre etmek ve bu sayede “Nerede?” sorusunun yanıtlanmasına yardımcı olmak yoluyla Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisini yenilikçi bir şekilde kullanabilmesidir.
Teamnet temsilcilerinden oluşan ekip, Open Data Hackathon yarışmasında
“Romanya’daki Kurgusal Bölgeler” (orijinal adıyla “Localitățile fictive din România”) isimli proje ile üçüncü sırada yer almıştır.  Coğrafi Bilgi Sistemi ekibi, harita üzerinden görülmesine rağmen güncel kamu veri kayıtlarına göre artık iskan edilmeyen 126 kurgusal bölge belirlemiştir. Söz konusu bilgiye yarışma sırasında hazırlanan interaktif harita uygulaması aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

2014 Milli Şirket Sıralaması Galası
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Milli Şirket Sıralaması, iş ortamı bakımından bir referans noktası olmakla birlikte Romanya’daki en rekabetçi şirketlerin sıralanmasını içermektedir. Bu yılki törende Teamnet Araştırma, Geliştirme ve İleri Teknoloji kategorisinde birinci sırada yer almıştır; söz konusu ödül şirketin her düzeydeki performansını gözler önüne sermektedir.

2013 Mobil İletişimler Ödülü
Onuncu Mobil İletişimler Ödülü Galası’nda Teamnet 2013 yılının En İyi Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü olarak ödüllendirilmiş ve bu bağlamda yenilikçi teknolojileri entegre etmesi bakımından ulusal düzeyde en başarılı şirket ve Romanya piyasasının lideri unvanlarını kazanmıştır.

Teamnet, Bilgi Teknolojisi sistemleri entegratörü olarak bir şirketin ulusal düzeyde alabileceği en gözde ödüle layık görülmüş ve jüri, şirketin toplumun tüm düzeylerinde uyguladığı projelerce sağlanan büyük avantajları takdir etmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisinde Kusursuzluk Ödülü
2013 yılında Romanya Coğrafi Bilgi Sistemi Kuruluşu, Teamnet’e Coğrafi Bilgi Sistemi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü Kusursuzluk Ödülü’nü vermiştir. Romanya Coğrafi Bilgi Sistemi Kuruluşu’nun bu kararı, Teamnet’in Coğrafi Bilgi Sistemi piyasasında kaydettiği önemli gelişmelere dayalıdır. Teamnet, en gelişmiş Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu modülünü ve en çeşitli çözüm yelpazesini kullanıma sunması nedeniyle Romanya’da söz konusu alanda lider şirketlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Cloud Yazılımı Hizmetlerinin Tanıtımına Yönelik 2013 RoCloud Ödülü
Romanya Cloud Programlama Kuruluşu, 2013 yılında Teamnet Grubu’nun bir üyesi olan Ymens şirketine Cloud.- SAAS+PAAS kapsamında Cloud Yazılımı Hizmetlerinin Tanıtımına Yönelik ReCloud Ödülü’nü vermiştir.

Ymens şirketinin yerel Cloud prgramlama hizmetleri piyasasında lider olarak aday gösterilmesi, şirketin Cloud hizmetlerini yaygınlaştırma ve çözüm portföyünü genişletmek adına şirket bünyesine yeni ortaklar kazandırma konularındaki yoğun çabasını doğrulamaktadır.

2013 Eurocloud Romanya Yarışması
Ymens şirketi, 2013 yılında Eurocloud Romanya Yarışması’nda iki ödül kazanmıştır:

  • En İyi Cloud önerisi, Hizmet Yazılımı (Ymens Platformu);
  • En İyi Cloud Projesi, özel sektör (Unior-Trepid).

Ymens şirketinin Eurocloud Romanya Yarışması’nın kazanan tarafları arasında gösterilmesi, şirketin Cloud sektörü düzeyinde elde ettiği ve müşterilerin hem verimliliklerini hem de üretkenliklerini arttıran yenilikçi iş çözümleri ile kolay erişim ve kullanım avantajlarıyla desteklenen başarısını göstermektedir.

Ulusal ve Uluslararası Projeler

En İyi İşveren Şirketler Çalışması
Aon Romania tarafından gerçekleştirilen En İyi İşveren Şirketler araştırmasının ardından Teamnet, 2014 yılında En İyi Romanyalı İşveren Şirketler sıralamasında orta ölçekli şirketler kategorisinde 250-1000 çalışan sayısı ile 2. olmuştur. Best Employers Study 2014 adlı etüd içerisinde bulunan bilgi – Romanya’da çalışan 200 müdür ve 8.700 maaşlı elemanın katılımı sonucu elde edilen bilgidir.

“Yılın Projesi” İsimli Proje Yarışması
Teamnet, toplumda köklü değişiklikler yapılmasına ve müşterilerin rekabet gücünün arttırılmasına öncülük eden önemli projeler gerçekleştirmiş büyük bir uzman ekibi ile Romanya proje yönetimi hizmetleri piyasasının güçlü bir aktörüdür.

2014 Proje Yönetimi Günleri kapsamındaki uluslararası konferansta SINCRON ve eViza isimli iki projemiz, Proje Yönetiminde Kusursuzluk sertifikası almıştır. 2013 yılında ise aşağıda belirtildiği üzere diğer iki projemiz Proje Yönetimi Kuruluşu Romanya şubesinin takdirini kazanmıştır:

  • 2013 yılında Yılın Projesi  – “Afet Senaryoları Yazılımı”;
  • 2013 yılında “HIRRUS İnsansız Hava Aracı Sistemi” ile En İyi Araştırma Projesi;
  • 2013 yılında En İyi Bilgi Teknolojileri Projesi – “Afet Senaryoları Yazılımı”.

Teamnet şirketi tarafından geliştirilen projeler, iyi yönetim uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve şirket pozisyonunun ilgili alanda geliştirilmesi ile kanıtlandığı üzere yenilik, rekabet gücü ve profesyonellik bakımından ödüllendirilmiştir.

2013 Çevresel Yardımlı Yaşam (AAL) Ödülü
Avrupa Komisyonu, 2013 yılında Çevresel Yardımlı Yaşam (AAL) Ödülü yarışmasında MobilSage projesini yaşlı bireyler için geliştirilen en iyi 3 Bilgi Teknolojileri çözümü arasına dahil etmiştir.

Teamnet uygulamasının üç finalist arasında yer alması MobilSage projesinin hem uygulandığı ülkelerde hem de diğer Avrupa ülkelerinde elde ettiği başarıyı göstermektedir.

2013 Romanya Yatırımcılar Forumu
Teamnet, 2013 Romanya Yatırımcılar Forumu’nda Hirrus İnsansız Hava Aracı projesi ile yenilik ödülüne layık görülmüştür.

Teamnet tarafından alınan yenilik ödülü, hava araçlarının verimliliğini göstermektedir. İnsansız Hava Araçları akıllıca tasarlanmış olup, çeşitli görevler doğrultusunda uyarlanmaları kolaydır ve müşteriler için doğru şekilde yerelleştirilmiş verileri canlı olarak aktarabilme kapasitesine sahiptir.

RoCS Galası
Ymens, 2013 yılında düzenlenen RoCS Galası’nda Cloud çözümleri projesinin Unior-Tepid şirketi için uygulanması ile hizmet sunumunda kusursuzluk ödülünü kazanmıştır. Müşteri Odaklı Hizmet Sunumuna yönelik 2013 RoCS Kusursuzluk Ödülü, Ymens şirketince sağlanan hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini, müşteri oryantasyonunu ve iş geliştirme ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır.

Hastane Yönetiminde Modern Girişimler
Teamnet Dedalus, Buhuşi Hastanesi’nde Romanya’nın ilk hayır amaçlı ücretsiz uygulamasına imza atmıştır. 2013 yılında gerçekleştirilen uygulama, “Oameni şi” şirketi tarafından düzenlenen Tıp Ödülleri Galası’nda özel ödüle layık görülmüştür. Söz konusu proje, ARMONIA®sanita bilgi sisteminin Romanya’da ilk kez uygulanmasını içermekte olup, alınan ödül, bilgi sisteminin Romanya’daki devlet hastanelerinin yönetimi üzerinde bıraktığı olumlu etkiyi göstermektedir.

Marka ve İletişim

Avrupa “Dönüşüm Ödülleri” Yarışması
Yeniden markalandırma sürecinin sonunda “Brandtailors”, 2013 yılında düzenlenen Avrupa “Dönüşüm Ödülleri” Yarışması’nda Ymens projesi ile iki büyük ödüle layık görülmüştür.

  • Bronz – ürün yerleştirme  değişimini en iyi yansıtan kurumsal yeniden markalandırma program;
  • Bronz – teknoloji, medya ve telekom alanında en iyi yeniden markalandırma programı.

Brandtailors tarafından imza atılan yeni marka kimliğine yönelik bronz ödüller, Teamnet Grubu’nda görevli pazarlama uzmanlarının en etkili yerleştirme stratejisini geliştirmek adına sergiledikleri profesyonelliği ve yoğun çabalarını gözler önüne sermektedir. Ymens projesi aynı zamanda „Doğu Avrupa’da En İyi Yeniden Markalandırma Programı“ kategorisinde „Takdire Şayan“ unvanını almıştır. Söz konusu unvan, Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen yeniden markalandırma programının değerini tasdik etmektedir.

Basın bültenleri