Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
consultanta

Sağlam bir ekibe sahibiz: 300’den fazla bilişim uzmanı, toplam 1500’den fazla sertifika, hepsi mükemmel teknik bilgileri kanıtlamaları olarak verilmiştir. Bunlar sosyal gelişmenin tabanını temsil edebilen teknolojik altyapının oluşturmaya ve geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Sunduğumuz IT danışmanlık hizmetleri ile kamu ve özel kurumlar dahilindeki süreçlerin optimize edilmesini takip etmekteyiz. En iyi IT stratejisinin tanımlanmasından başlayarak, kurumun iş süreçlerine en yeni teknolojiler ile hizaya getirilmesi ile ve söz konusu uygulama aşaması ile devam ederek bu iş ile bizim ekibimizin optimum çözümleri tespit etme yeteneği ile gerçekleştirmekteyiz.

En iyi IT çözümlerinin tanımlanması için uzmanlarımız, söz konusu kurumun faaliyetlerine özgü ihtiyaçları ve özelliğine uyduğundan emin olmaktadır. Onlar IT çözümlerin yapılandırmasının ve tasarımın düzeltilmesi üzerinde çalışmaktadır, bilgi güvenliğinin yüksek seviyede tutulmasında ve bir veri işlemi sisteminin en iyi şekilde kullanılması için özgü prosedürlere adapte olması için ilgili müşteriye danışmanlık vermektedir.

Sunduğumuz IT danışma hizmetleri ile özelikle kamu ve özel kurumlarına seslenmekteyiz. Bu sanayilerden şunları belirmekteyiz: kamu ve Hükümet hizmetleri, kamu güvenliği, çevre, tarım, ulaşım, sağlık.

IT danışma hizmetlerinni amacı:

 • Fonksyonel ve fonksyonel olmayan gereksinimlerin gelişimi;
 • Teknik şartnamelerin geliştirilmesi;
 • Projelendirme ve mimari gerçekleştirme;
 • Bilgi sistemlerin ve veri tabanların geliştirilmesi;
 • Uygulama ve özelleştirme sistemleri;
 • IT’de güvenlik standardlarını sağlamak amacı ile konu setin düzenlenmesi;
 • Güvenlik standardların uygulama planlaması önerilerinin gerçekleştirilmesi;
 • IT sistemlerinin test edilmesi ve işlemi ile ilgili entegre prosedür kullanma kılavuzunun düzenlemesi;
 • Bir business continuity planın uygulanması ve düzenlenmesi;
 • Bilgilerin dijitalleştirilmesi ve endekslenmesi.

BDAPL - Yerel kamu yönetim otoritenin ekonomik-finansal veritabanın yapısı ve veri sisteminin mimarisinin gerçekleştirilmesi

Proje, ulusal seviyede bir elektronik veri işlemi çözümünün tasarımı ve düzenlemesi için danışma faaliyetlerine dayanıp, finansal ve ekonomik merkezlenmiş veri tabanlar yapılarını ve bilgilendirme sistemlerini içerir. Projenin amacı, yerel kamu yönetimi otoritelerinin ekonomik ve finansal veritabanın uygulama önerisinin kurulması ve geliştirilmesidir.

Bu alanda mevcut bilgi sistemlerinin merkez ve yerel kamu yönetimindeki mevcut durumun analizi sonucu ve ülkedeki bir kaç yerdeki çalışma atoliyeleri aracılığıyla gerçekleştirilen merkez ve yerel kamu yönetimi üyeleri ile danışmamızın sonucu olarak, 5 Avrupa ülkesindeki ürenim gezileri ile ortak projelenmiş ile yakın bilgi sistemleri ile analiz ederek ve tanınması için, bunlar için danışma hizmetleri verilmiştir:

 • Ulusal seviyede bir veritabanın bir bilgisayar sistemi geliştirilmesi için çalışma gerçekleştirilmesi, yerel kamu yönetim birimlerin ekonomik – finansal bilgilerin toplanması için, farklı kullanıcılara analizi ve tedariki ve yerel kamu yönetiminin performansları ile ilgili uygun raporlar;
 • Projelendirme ve mimari gerçekleştirme;
 • Teknik şartnamelerin geliştirilmesi;
 • Ulusal seviyedeki veri tabanı için gelecekte ki sistem için fonksyonel ve fonksyonel olmayan gereksinimlerin gelişimi
[daha fazla]

EOS - Kadastro ve tapu için IT sistemlerin değerlendirilmesi ve optimize edilmesi

Projenin dahilinde IT danışma hizmetleri verdik IT güvenliği, fiziki altyapı,ANCPI’nin donanım ve yazılım mimarisi alanında bazı optimize önlemlerin uygulanmaları ile ilgili tavsiyeler düzenlemesi için, projenin en önemli konularından bir kısmı şunlardır:

 • IT’deki güvenlik standartlarının temin edilmesi için bir dizi hedeflerin hazırlanması;
 • Güvenlik standardların uygulaması çok yıllık bir planlama önerisinin gerçekleştirilmesi;
 • Ajans seviyesinde güvenlik standardları için uygulanan önlemlerin uzun süre tutulmasına çerçevenin kararlaştırılması;
 • IT sistemlerin işlemesi ve test edilmesi ile ilgili entegre prosedür kullanma kılavuzun hazırlanması;
 • Bilgi ve işlemlerin kronolojisi ve hiyerarşisi endekslenmesi ve IT sisteminin bir kullanma kuralın düzenlenmesi;
 • Tarım alanında Ödeme ve Müdahale Ajans’ının ana (Data Center) ve ikincil (Disaster Recovery için güvenlik yeri ) veri merkezinin doğru düzenlenmesi için teknik çözümün gerçekleştirilmesi;
 • IT sistemlerinin mimarisini iyileştirme tavsiyelerin düzenlemesi, INSPIRE direktifinin uygulanması dahil.
[daha fazla]

Okul ve Kütüphanelerde TIC Araçlarının Kullanımı için Teknik Danışmanlık

Proje, yerel kütüpHanelerdeki mevcut durumun analizinde teşhis etti ve bunların finansı bunları koordine edenlerin öğretme amacı ile bir proje yarışması ile bunların yerel kültürel değerlerinin tanıtması  için ve iadesiz finansmanların elde edilmesi.

Danışman ekibi, danışmanlık hizmetleri, yerel seviyede uygulanan projelerin uygulama etkilerinin yönetimi için danışmanlık, proje yönetimi hizmetleri ve finansal yönetim (satın alma dahil), tanıtma  hizmetleri sunmaktadır. Ilgili toplumların seviyesinde danışma görevlerin esas konusu kütüphanecilerin zihinsel değişimini yönetimidir ve yerel otoritelerin köydeki ve ufak şehirlerdeki insanlara verebilecekleri konusu ile ilgiliydi.

[daha fazla]

SIRENE - SIRENE Uygulamasının Oluşturulması için Danışma ve Analiz ve SIRENE Ofisin Teknik Donanımı

Avrupa Birliği’ndeki polis kurumları tarafından verilen uyarılar ile ilgili Romanya ve Avrupa Birliği Uye Ülkelerin arasındaki bilgi değişimi için bir ulusal merkezin oluşturulması amacı ile bir bilgisayar sisteminin uygulanması ile değişimlerin yönetimi için danışmanlık sunuyor.

Proje, ulusal ve Avrupa seviyesinde mevcut bulunan bir analizin gerçekleştirmesinin sebebi vardır. Romanya’daki ve diğer Avrupa Birliği Üye Ülkelerin SIRENE Ofis’lerin arasındaki bilgi takası gerekliliği açısından, teknik iletişim standardların, Avrupa yasaları alanında çalışma süreçlerin tanımlanması ve bunların ulusal özelliğine adapte edilmesi, bilgi sisteminin uygulanması ile değişikliklerin sonucu organize, prosedür ve teknik donatımları bakımından kurumun üzerindeki etki analizi üzerine bir fizibilite etüdünün gerçekleştirilmesinin değerlendirilmesi.

[daha fazla]
MSanatatii

İletişim ve Bilgilendirme Bakanlığı

CCPI

Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi

logo-apia

Tarıma Yönelik Ödeme ve Müdahale Ajansı

ANCPI

Milli Kadastro ve Tapu Sicili Dairesi

MAI

İçişleri Bakanlığı - Mali Politikalar ve Yerel Bütçeler Başkanlığı