Teknik Yardım
consultanta

Mühendislik bölümünde, bizim teknik yardımı hizmetlerimiz, ekonomik – finansal araçları analizi ve geliştirme programlara desteği dir, hemde programları tamamlamaya ve uygulamaya, ve bunları değerlendirme ve izlemesi için yardımı dır.

Bizim ekibimizdeki uzmanlar, su ve kanalizasyon sistemleri, atık su arıtma tesisi ve atık suları ve içme suları arıtması, atıkları yönetim sistemleri ve SCADA sistemleri, otomatikleştirme ve elektrik mühendislik sistemler de uzmanlaşmışlar, ve bizim müşterilerimize,  20 senelik, Teamnet Engineering karmaşık projerinde yapılan tecrübelerle yardım ediyorlar.

Böylece aşadaki bölümlerde teknik yardım hizmetleri verebiliyoruz ki: katı atıklar, su, kanalizasyon ve inşaat altyapılar da. Hizmetlerimizle projenin uygulanma tüm süresine, müşterilerimizle birlikteiyz, tasarımın zamanından çalıştırmaya kadar En derin detaylara kadar projenin iyi uygulanılmasından emin oluyoruz.

Hizmetler 

Bizim teknik yardım hizmetlerimiz ana faaliyetlerden mühendislik alanında;

  • Stratejik belgeleme hazırlaması. Bizim uzmanlarımız, kurumun uzun ve orta süresi ihtiyaçları belirlenmesi için destek veriyorlar, ve aynen programları çözünürlüklü ve proje stratejıler için.
  • Fizibilite çalışmaları. Bunlar, olay yerinden fazla bilgilerle (örn.: topografik ve jeolojik araştırmalar) ve ekonomik analizleri üzerinde hazırlıyorlar. Bundan sonra bizim uzmanlarımız, projeleri uygulama en iyi çözümleri müşterilere teklif ediyorlar.
  • Çalışmaların Gözetimi. Bu teknik yardım, projenin farklı aşamalarında veriliyor, tedarikçileri bulmak için ihalesinden, sözleşmesini hazırlaması ve çalışmaları denetlemesine kadar (sözleşmenin yapma kurallara göre, FIDIC).