Vizyon ve Strateji

viziune_si_strategie

Biz, teknolojik altyapının toplumsal evrimin temellerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, teknolojiyi, kamu ve özel kuruluşların bir sinir sistemi olarak konumlandırarark bireylerin ve toplumun evriminde azim ve cesaretle katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Günlük faaliyetlerimizi, bölgesel düzeyde teknolojik altyapı oluşturulmasına doğru yönlendirmekteyiz. Biz, toplum üzerinde önemli etkileri olan projeler gerçekleştiriyor, bizim ve müşterilerimizin faaliyet gösterdiği alanlarda sürekli yenilik katıyor ve aynı zamanda gerekli olduğu yerlerde teknolojik altyapıyı oluşturuyoruz.

Yazılım ve danışmanlık alanında kazandığımız uzmanlığımıza dayanarak 2010 yılında bölgesel olarak gelişmeye başladık ve oluşturduğumuz bilişim sistemleri, şu an Orta ve Doğu Avrupa (MDA), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA)’daki kamu ve özel kuruluşların rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.