İş Danışmanlığı
consultanta

Teamnet tarafından sunulan teknolojik çözümler çalışma şeklini, organize performansların geliştirmesini optimize etmek için kamu ve özel kurumlarını desteklemektedir. Bizim müşterilerimizin karşısına IT&C alanında uzmanlaşmış tam hizmetler sunmaktayız.

Bizim müşterilerimiz için entegre bir sistemin uygulanmasının zor olduğu bilincinde olup, bizim danışman ekibimiz kurumun işlemlerin optimize etmek için stratejik yönetim danışma hizmetleri, organize değişim sürecinde yönetim ve danışma hizmetleri sunmaktadır.

Buna ek olarak, avrupa finans projelerinde bizim uzmanlar tarafından topladığı tecrube ile bizim strüktürel fon projelerinde katılmamızı mümkün oldu. Şu anda, Teamnet uzman ve işbirliği olanları vardır, bazı proje ve programların finans edilmesi için geri iadesiz Avrupa Birliği fonları alınması için danışmanlığını ve yönetimini sağlayabilmektedir.

Ekibimiz, müşterilerimizin faaliyet gösterdiği sanayide IT alanında iş analizi üzerinde uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Bu şekilde müşterilerimizin ihtiyaçları için en iyi çözümleri önermeye başarabilmektedir.

Kamu ve iş ortamı bilmeleri, bizim müşterilerin iyi anlayışını ve büyük projelerde kazandıkları tecrübe ile bizim başlıca avantajlarımızdır. Aynı zamanda bu, bizi iş danışmanlığı piyasasında önemli bir oyuncu olarak temsil eder.

Sunulan iş danışma hizmetleri ile, bu faaliyet sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlara yönlenmekteyiz: kamu hizmetler ve hükümet, kamu güvenlik, ulaşım, çevre, tarım ve sağlık.

Bizim müşterilerimize sunduğumuz iş danışma hizmetler arasından şunları hatırlatmaktayız:

  • Stratejik danışma. Analiz ve stratejik planlama hizmetleri sunmaktayız, kişisel ve kurumsal performansın yükselmesi amaclı, hem de birleşme ve satın alımlar, satış, pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetler ile ilgili danışmanlık.
  • Yönetim danışmanlığı. BPR (Business Process Re-engineering) danışmanlığı, müşteriler ile danışma yönetimi (CRM) ve yeniden yapılanma yönetimi, satın alma veya tedarik etme faaliyetlerin ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamaktayız, iç kaynakların verimliliğini ve kurumun finansal performans yükselmesini takip etmektedir.
  • Avrupa Fonları Elde Edilmesi için Danışma ve Yönetimi. Avrupa yapısal fonlardan finansman için projelerin düzenlenmesi ile ilgili tam hizmetler, gerekli dökümentasyon ve danışmanlığın gerçekleştirilmesi olmak üzere bütün finans süreci ve proje uygulaması boyunca destek veriyoruz.

EOS – Kadastro, Arazi ve Kadastro Kaydına yönelik Bilgi Teknolojisi sistemlerinin değerlendirilmesi ve optimizasyonu

Söz konusu proje, Bilgi Teknolojileri konseptinin ve Bilgi Teknolojisi projelerine ilişkin 2009-2013 strateji planının gözden geçirilmesine yönelik önerilerin, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen faaliyetlerin gelişiminden elde edilen bilgi ve sonuçlar ışığında hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile ilgilidir. Bunun yanı sıra tarafımızca Bilgi Teknolojisi ekipmanlarının tedarikine yönelik özel ve standartlaştırılmış bir dizi sözleşme maddesinin, yapı malzemelerinin, uygulama geliştirme hizmetlerinin, iletişimlerin, teknik desteğin, anahtar teslim sistemlerin, veri dönüştürme hizmetlerinin ve veri aktarım hizmetlerinin hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri ve verilmiştir.

[daha fazla]

SEN – Milli elektronik sistemde e-hükümet hizmetlerinin entegrasyonuna yönelik platform

Söz konusu proje, bilgi sisteminin uygulanmasına karşılık gelen planlama faaliyetlerine aktif katılım, projenin her aşamasında taleplerin geri ödenmesine ilişkin özel dokümantasyon taslaklarının oluşturulması, proje kapsamında teknik ve kurumsal finans denetimi ve proje dokümanlarının arşivlenmesi gibi faaliyetler de dahil olmak üzere hak sahiplerine yardım sağlanmasını içermektedir.

[daha fazla]

SIRENE – SIRENE uygulama tasarımı ve SIRENE ofisine ait teknik ekipman donanımına yönelik danışmanlık ve analiz

SIRENE projesi kapsamında Romanya ve Avrupa Birliği’ne Üye Devletler arasında mili bir bilgi alışveriş merkezi kurulması için tasarlanan bir bilgi sisteminin uygulanması sonucu öngörülen değişikliklerin yönetimi konusunda tarafımızca danışmanlık hizmeti verilmiştir.

[daha fazla]

BDAPL – Bilgi sisteminin ve yerel kamu yönetimine ait ekonomik-finansal veritabanı yapısının mimarisinin tasarlanması

Söz konusu proje, finansal ve ekonomik verileri tek bir merkezde toplayan bilgi sistemleri ile veritabanı yapılarından oluşan milli bir bilgi çözümünün hazırlanması ve tasarlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetlerini kapsamaktadır.

[daha fazla]
ANPM

Milli Çevre Koruma Ajansı

ANCPI

Milli Kadastro ve Tapu Sicili Dairesi

MAI

İçişleri Bakanlığı

MAE

Dışişleri Bakanlığı

CCPI

Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi

MAI

İçişleri Bakanlığı - Mali Politikalar ve Yerel Bütçeler Başkanlığı

canif

CANIF (Mauritania)

serbia

Sırbistan Cumhuriyeti Menkul Kıymetler Komisyonu