Tarım

industry_agriculture

Çiftçilerin Faaliyetini Etkinleştiriyoruz.

Başta çiftçiler için sübvansiyon elde etmek için tasarlanmış sistemler olmak üzere kültürlerin durumu hakkında gerçek zamanlı veri sunan uçak sistemlerine kadar, yeni gelişme yöntemleri sağlayarak Teamnet, tarımı dönüştürmeyi başardı.

Biz, çiftçilere, finansman ve analiz için başvuru sürecinde yardım ediyor, APIA faaliyetlerinin etkinliğini arttırıyor, güncelleştirilmiş raporlar sunuyor ve fonların yönetimi, izlemesi ve kontrol faaliyetlerini iyileştiriyoruz. Verimliliği destekliyor, kabul derecesini artırıyor ve işleme istekleri akışındaki bekleme süresini azaltıyoruz.

Çiftçiler İçin Danışmanlık, Fonlara Erişim ve Fonların Kullanımı için Çözümler

1.650.000’den fazla tarım blokları, 4,5 milyar Euro değerinde fon almak için değerlendirildi. Böylece, Romanya'daki çiftçilerin verimliliğini artırmayı başardık.

Gerçek Zamanda Uygun, Doğru ve Yeri Doğru Olarak Belirlenmiş Verilerin Sağlanması

Hirrus sistemi aracılığıyla çiftçilere çalışmalarının verimliliğini arttırmak için gerekli bilgileri sağlayabilyoruz.
SIMPOP – Operasyonel Balıkçılık Programının Yönetimine İlişkin Bilgi Sistemi

SIMPOP – Operasyonel Balıkçılık Programının Yönetimine İlişkin Bilgi Sistemi

Söz konusu sistem, Operasyonel Balıkçılık Programı aracılığıyla elde edilen fonlara yönelik yönetim, izleme ve kontrol faaliyetlerini otomatikleştirmektedir.
Balıkçılık Alanında Kullanılan Entegre Sistemler

Balıkçılık Alanında Kullanılan Entegre Sistemler

Söz konusu sistemler balık avlama izinleri ve balıkçı teknelerinin yönetimi bakımından entegre bir sistemin geliştirilmesini içermektedir.
logo-apia

Tarıma Yönelik Ödeme ve Müdahale Ajansı

MADR

Milli Savunma Bakanlığı

Büyük Projeler