Birlikte çalışabilirlik uzmanları

experts

Specialisti InteroperabilitateYardımlarıyla, tıbbi bilgi sistemlerini, tıp alanındaki bilgi değişimi standartlarına uygun olarak yönetmekteyiz. Bu nedenle, e-Sağlık çözümleri birlikte çalışabilir hale gelmekte ve sağlık hizmetleri kurumları arasındaki bilgi değişiminin sağlanması olmaktadır.

Özgün sanitasyon teknolojisindeki birlikte çalışabilirlik uzmanları Teamnet Dedalus dahilinde faaldirler. Bu ekip Romanya hastanelerinde ARMONIA®sanita paketinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde yardımcı olmaktadır. Bilişim sistemleri hastanelerde etkin bir iletişim ve işbirliğini desteklemek ve hastanelerdeki tüm sağlık hizmetlerinin birleştirilmiş yönetimi -klinik, laboratuar ya da acil durum amacıyla tasarlanan karşılıklı çalışabilir kısımlardan oluşur.

Bu alandaki uzmanların deneyimi tıbbi verilerin değişimini idare eden uluslararası bir birlikteliğin HL7 sertifikası yoluyla desteklenmektedir. Elde edilen bilgi birikimi ekibe gerekli araçlarla, hastanelerdeki mevcut çözümlerle kolayca birleştirilebilir ve ulusal sağlık sistemlerine (SIUI, Elektronik reçete, Elektronik dosya) ara yüzü olan açık bir IT sisteminin geliştirilmesi için destek olur.

Uzmanların karşılıklı çalışabilme alanındaki becerileri bize karmaşık projelerin pek çok sağlık hizmeti sağlayıcısı arasındaki iş akışlarının birleştirilmesini ve aralarındaki eş zamanlı bilgi paylaşımını sunmaktadır. Çok daha fazla işbirlikçi bir sağlık sistemine karşılık her bir hastanın entegre edilmiş bir yaklaşıma yönlendirilmesini desteklemekteyiz.