Gizlilik Politikası

generica

S.C. Teamnet International S.A., Kişisel Nitelikteki Veri İşletmecileri Denetimi Ulusal Kurumu Kayıt Defterinde 677 numarayla kayıtlı olan bir kişisel veri işletmecisidir.

Kişisel nitelikteki verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin olup daha sonra tamamlanan ve değiştirilen 677/2001 sayılı kanunu ve kişisel nitelikteki verilerin işlenmesi ve elektronik iletişim alanında özel hayatın korunmasına ilişkin 506/2004 sayılı kanun uyarınca, Str. Elena Doamna, nr. 44, Ploiești, Prahova, România (Elena Doamna Sok. no. 44, Ploieşti, Prahova, Romanya) adresinde mukim, tel. + 40 21 311.66.31/32, fax: + 40 21 311.66.36, Ticaret Sicilde J29/461/2001 numarayla kayıtlı olan, vergi numarası 13904073 olan kişisel nitelikteki veri işletmecileri defterinde 6677 numarayla kayıtlı bulunan S.C. Teamnet International S.A., kişisel nitelikteki verileri ancak belirtilmiş amaçlar için ve emniyet şatlarında yapılmak üzere ziyaretçilerin/ olası ziyaretçilerin bu siteye girdikleri verileri yönetmektedir.

Site üzerinden formları doldurarak, ziyaretçi, kendi kişisel nitelikteki verilerinin SC Teamnet International SA veritabanına girmesi ve gelecekte kişisel nitelikteki verilerin işlenmesi ve elektronik iletişim alanında özel hayatın korunmasına ilişkin kanunlara uyulması kaydıyla onun tarafından işlenmesi ve kullanılması için açık ve net bir şekilde rızasını vermektedir.

Yukarıda belirtilen formları doldurarak kendi kişisel verilerini sağlayan ziyaretçiler, 677/2001 sayılı Kanuna göre ilgili kişi niteliğine sahiptir.

S.C. Teamnet International S.A tarafından işlenen veriler şunlardır: soyad, ad, ev adresi, kimlik no’su, e-posta adresi, yaş, cinsiyet ve telefon numarası.

Verilerin S.C. Teamnet International S.A. tarafından toplanma ve işlenme amaçları şunlardır:

  • S.C. Teamnet International S.A tarafından ziyaretçiye karşı ek yükümlülük veya ödemeler olmaksızın e-posta yoluyla teklif, promosyon, tanıtma ve pazarlama mesajlarının gönderilmesi;
  • S.C. Teamnet International S.A tarafından ziyaretçiye karşı ek yükümlülük veya ödemeler olmaksızın iç istatisti,klerin düzenlenmesi;
  • Ödüllü yarışmalar ve reklam kampanyaları, kazanılan ödüllerin gönderilmesi dahil.

Ziyaretçilerin verileri, S.C. Teamnet International S.A. tarafından yukarıda tarif edilen amaçlarla kullanılacak ve üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır, S.C. Teamnet International S.A.ile aynı şirket grubu üyeleri olan şirketler hariç.

“Haber Bülteni” formunu doldurarak ilgili kişi, SC Teamnet International SA’dan e-posta yoluyla teklif, promosyon, reklam ve pazarlama mesajları almak için muvafakat etmektedir.

İlgili kişi, SC Teamnet International SA’dan e-posta yoluyla teklif, promosyon, reklam ve pazarlama mesajları almak istemediği taktirde “Haber Bülteni” formunu tamamlamayacaktır.

S.C. Teamnet International S.A., yukarıda belirtilen formları tamamlayan tüm kişilerin verilerinin gizliliğini garanti etmektedir.

677/2001 sayılı Kanuna göre şu haklara sahipsiniz:

  • Bilgi edinme hakkı (Madde 12)
  • Bilgilere erişim hakkı (Madde 13)
  • Veriler üzerine müdahale etme hakkı (Madde 14)
  • Itiraz hakkı (Madde 15)
  • Bireysel kararlara tabi olmama hakkı (Madde 17)
  • Adalete başvurma hakkı (Madde 18).

Ayrıca kişisel nitelikteki verilerinizin işlenmesini itiraz edebilir ve verilerin silinmesini talep edebilirsiniz.

Bu haklarınızı kullanabilmek için aşağıdaki adrese tarihli ve imzalı halde olan yazılı dilekçenizi gönderebilirsiniz: S.C. Teamnet International S.A., Str. Elena Doamna, nr. 44, Ploiești, Prahova, România (Elena Doamna Sok. no. 44, Ploieşti, Prahova, Romanya).

Verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır. Verilerinizin bir kısmı hatalı olduğu taktirde en kısa zamanda bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.