Menadžeri projekata

experts

Project manageriUlažemo u jačanje efikasnosti odeljenja za upravljanje projektima i uspeli smo da formiramo vrhunske stručnjake, uvek blizu našim klijentima u implementaciji velikih projekata.

Razvoj tima projektnog menadžmenta za Teamnet je prioritet, pošto je grupa strateški partner sa Project Management Institute (PMI) Romania Chapter radi maksimiziranja kompetencija u ovoj oblasti.

Tim stručnjaka projektnog menadžmenta sačinjavaju ljudi sa više od 10 godina iskustva u oblasti. Oni nas profesionalno predstavljaju pred klijentima, održavaju tesnu vezu između nas i naših partnera, tokom projekta.

Pored temeljnih znanja projektnog menadžmenta, naše kolege poznaju oblasti kao što su programiranje aplikacija, baze podataka, dizajn integrisanih sistema, arhitekture tipa klijent/server, poslovna analiza itd. Tim projektnog menadžmenta pokriva širok spektar oblasti i stručnih oblasti, takođe i kompleksne uloge koje moraju da ispunjavaju u okviru grupe.

Tako, misija naših menadžera projekata može početi uplitanjem u pregovore u okviru pokušaja selekcije, nastaviti pokretanjem projekta tako što će proći kroz sve faze implementacije, obezbeđujući kontrolu kvaliteta isporuka do uspešnog završetka i u skladu sa zahtevima klijenta.
Standard ISO 9001 je osnovna referenca u selekciji onih koji se pridružuju našem timu kao menadžeri projekata. Ali naše kolege su stalno fokusirane na svoj profesionalni razvoj, zato učestvuju na različitim tečajevima i konferencijama u oblasti, gde stiču znanja i nove sertifikate.

Da bi se obezbedila efikasnija raspodela zadataka, u svakom projektu koji razvijamo u okviru Teamneta, bilo na unutrašnjem ili spoljašnjem planu, jednom od članova tima pripada suštinska uloga menadžera projekta.