Araştırma ve Geliştirme

Competitiveness Pole Icon Competitiveness Pole

OTONOM SİSTEMLER VE ROBOTİK – ROBONET ALANINA YÖNELİK COMPETITIVESNESS POLE PROJESİ

Competitiveness Pole projesi ile askeri alan da dahil olmak üzere sivil ve ticari birçok alanda kullanılabilecek yüksek otonom kapasitesine sahip robotik sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir araştırma ve geliştirme projesi olan Competitiveness Pole, beş farklı projeden oluşan entegre bir pakettir.

Link: www.fonduri-ue.ro

Banner web-Investitie - proiect 1

Otonom sistemler ve robotik alanında üretim kapasitesinin arttırılması

Söz konusu proje kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi ürünler geliştirmemize yardımcı olacak bir üretim ve araştırma birimi kurarak otonom sistemler ve robotik alanına yönelik bir iş yapısı geliştirilmiştir.  Bu yatırım projesi, çalışanların başka bir ekibin üyeleri ya da şirket bünyesindeki veya partnerlerimizin bünyesinde bulunan diğer departmanlar ile etkili bir işbirliği kurabileceği entegre bir lokasyon oluşturulmasını destekleyecektir.

Yenilik

Söz konusu projenin yenilikçi yönü, Romanya’daki sivil uygulamalarda kullanımı oldukça düşük olan miniUAV sistemine ait bir prototipin oluşturulması, tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Hedefler

Bu proje ile aşağıda belirtilen hedefler taahhüt altına alınmaktadır:

 • Uygun bir lokasyon  geliştirilerek üretim kapasitesinin arttırılması;
 • Yenilikçi hizmet ve ürün portföyünün çeşitlendirilmesi;
 • En son teknoloji ürünü ekipman ve makinelerin temin edilmesi yoluyla etkili, verimli ve yenilikçi bir iş akışı sağlanması;
 • Maliyetleri makul bir düzeyde tutarak ve projenin hem uygulama hem de sürdürülebilirlik aşamalarında üretkenliği arttırarak ekonomik verimliliğin en üst düzeye taşınması.

Teamnet Uzmanları

Banner web-mini-UAV - proiect 2

MiniUAV Otonom Havacılık Sistemi

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik faaliyetleri aracılığıyla miniUAV otonom havacılık sisteminin prototipi geliştirilmiştir. Buna dayalı olarak uygulama sonrası süreçte ortalama olarak 150 miniUAV otonom havacılık sistemi oluşturulacaktır. Söz konusu projedeki partnerimiz Bükreş “Politeknik” Üniversitesi’dir.

Yenilikçi Öğeler

 • İnsansız hava aracı yapısına kompozit maddelerin gelişmiş bir biçimde entegre edilmesi yoluyla güç/ağırlık oranının iyileştirilmesi;
 • Hava sürtünme katsayısının optimize edilmesi sonucu uçuş otonomisinin arttırılması;
 • İnsansız hava aracının taşıma kapasitesinin arttırılması;
 • Daha verimli malzemeler ve bileşen alt grupları kullanılarak üretim maliyetlerinin azaltılması;
 • İnsansız hava aracının otomatik kontrol ve komut algoritmalarının optimize edilmesi.

Hedefler

Söz konusu proje ile otonom havacılık sistemleri alanında bir araştırma-geliştirme-yenili platformu oluşturarak sürece dahil olan partnerlerin rekabet kapasitesini arttırmayı taahhüt ediyoruz:

 • miniUAV otonom havacılık sistemi isimli yenilikçi ürünün geliştirilmesi yoluyla araştırma-geliştirme-yenilik kapasitesinin arttırılması;
 • Bilimsel ve akademik birimler ile yenilik ve teknolojik transfer odaklı ortaklıkların pekiştirilmesi;
 • İş altyapısının modernleştirilmesi.

Teamnet Uzmanları

Banner web-Naval - proiect 3

Otonom Denizcilik Sistemi

Bükreş “Politeknik” Üniversitesi ile ortaklık ilişkisi çerçevesinde geliştirilen bu proje ile başta ürünlerin rekabet kapasitesinin yenilik aracılığıyla arttırılmasına katkıda bulunulması olmak üzere otonom sistemler ve robotik alanında üretim kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunulmaktadır. Söz konusu proje kapsamında birçok alanda başvurulan uygulamalar ile İnsansız Hava Taşıtı sisteminin prototipi geliştirilecektir.

Yenilikçi Öğeler

 • Denizcilik sistemi yapısına kompozit maddeler gelişmiş bir biçimde entegre edilerek güç/ağırlık oranın arttırılması;
 • Hava sürtünme katsayısının optimize edilmesi yoluyla uçuş otonomisinin iyileştirilmesi;
 • Denizcilik sisteminin taşıma kapasitesinin arttırılması;
 • Daha verimli malzemeler ve bileşen alt grupları kullanılarak üretim maliyetlerinin azaltılması;
 • Denizcilik sistemine ait otomatik kontrol ve komut algoritmalarının optimize edilmesi.

Hedefler

Söz konusu projenin temel hedefi, aşağıda belirtilen faaliyetler aracılığıyla otonom denicilik sistemleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir araştırma-geliştirme-yenilik platformu geliştirmektir:

 • Proje kapsamında yer alan partnerlerin araştırma-geliştirme-yenilik kapasitelerinin artırılması;
 • Bilimsem ve akademik birimler ile yenilik ve teknolojik transfer odaklı ortaklıkların pekiştirilmesi;
 • Teknolojik gelişmelere paralel ekipmanların, teknolojilerin, lisansların ve teknik bilgilerin edinilmesi yoluyla iş yapısının modernleştirilmesi.

Teamnet Uzmanları

Competitiveness Pole Projesinin Görünürlüğünün Arttırılması -  ROBONET

Söz konusu proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile Competitiveness Pole projesi ile oluşturulan otonom sistemlerin özelliklerinin ne ölçüde faydalı ve yenilikçi olduklarının kanıtlanması amacıyla yükseltileceği taahhüt edilmektedir. Bükreş “Politeknik” Üniversitesi’de söz konusu projede yer almaktadır.

Hedefler

Projenin temel hedefi, Competitiveness Pole konseptinin görünürlüğünün arttırılması ve proje kapsamında kullanılan ürünler ve sistemlerin hem iç hem de dış pazarlarda temsil edici niteliğini destekleyen bilgilerin aktarılmasıdır. Öte yandan tanıtıcı faaliyetler aracılığıyla tedarikçilerin ve müşterilerin sayısının arttırılacağı garanti edilmektedir.

Teamnet Uzmanları

banner - proiect 5

Competitiveness Pole projesinin Gelişim stratejisine yönelik koordinasyon, izleme ve raporlama faaliyetleri

Söz konusu proje, entegre pakette yer alan diğer projelerin koordineli ve tutarlı bir biçimde uygulanmasını ve Pole projesinin Gelişim Stratejisine yer vermeyi amaçlaması yönüyle Pole projesinin yönetimi için oldukça önemlidir.

Hedefler

Koordinasyon projesinin temel hedefi, Competitiveness Pole projesinin Gelişim Stratejisi ile fırsat eşitliği, çevre koruması ve toplumsal refah konularına yönelik milli ve toplumsal düzenlemeleri uygulamaktır. Bu nedenle aşağıda yer alan faaliyetlere önem verilmektedir:

 • Yönetim Entegreli Yazılım uygulamasının kullanımı da dahil olmak üzere entegre paketin içerdiği faaliyetlere ilişkin koordinasyon, izleme ve raporlama süreçlerinin optimize edilmesi;
 • Entegre paket içerisinden Avrupa fonlarının doğru ve etkili kullanımı bakımından proje yönetimi, raporlama ve iletişim, tedarik ve risk yönetimi gibi alanlarda proje talep eden kişilerin temsilcilerinin eğitim süreçlerinde yer almaları.

Teamnet Uzmanları