Istraživanje i razvoj

Stub konkurentnosti Icon Stub konkurentnosti

STUB KONKURENTNOSTI U OBLASTI AUTONOMNIH SISTEMA i ROBOTIKE – ROBONET

Uz pomoć Stuba konkurentnosti pratimo razvoj robotskih sistema sa povećanim kapacitetom autonomije, što bi moglo da se koristi u raznim oblastima civilnog i komercijalnog sektora, uključujući i vojnu oblast. Istraživačko-razvojni projekat Stub konkurentnosti, obuhvata integrisani paket od pet projekata.

Banner web-Investitie - proiect 1

Razvoj proizvodnih kapaciteta u oblasti autonomnih sistema i robotike

U okviru ovog projekta razvijamo poslovnu strukturu u oblasti autonomnih sistema i robotike, stvaranjem proizvodne i istraživačke jedinice koja će nam pomoći da razvijemo konkurentne proizvode na nacionalnom i međunarodnom planu. Investicioni projekat podržaće stvaranje integrisane lokacije gde zaposleni mogu efikasno satađivati sa članovima drugog tima, ili sa ostalim odeljenjima kompanije ili odeljenjima naših partnera.

Inovacija leži u koncipiranju, projektovanju, izgradnji i testiranju prototipa miniUAV sistema, a potom i bespilotnih pomorskih sistema (UMV – Unmanned Maritime Vehicle), čija je upotreba u civilnoj primeni značajno niska u Rumuniji.

Ovim projektom predlažemo:

 • Razvoj proizvodnih kapaciteta izgradnjom odgovarajuće lokacije;
 • Diversifikaciju portfolija inovativnih usluga i proizvoda;
 • Stvaranje produktivnog, efikasnog i inovativnog protoka nabavkom opreme i mašina najnovije generacije;
 • Povećanje ekonomske efikasnosti zadržavanjem troškova na racionalnom nivou i povećanjem produktivnosti, kako u periodu implementacije, tako i u periodu održivosti projekta.

Teamnet stručnjaci

 

Banner web-mini-UAV - proiect 2

MiniUAV autonomni vazduhoplovni sistem

Uz pomoć RDI aktivnosti ( istraživanje, razvoj i inovacije) razvijamo prototip miniUAV autonomnog vazdušnog sistema. Na osnovu toga, u post-implementacionom periodu u proseku će se realizovati godišnje 150 autonomnih vazdušnih sistema tipa miniUAV. Naš partner u ovom projektu је Univerzitet “Politehnica” iz Bukurešta.

Inovativni elementi

 • Poboljšanje odnosa snaga/težina, naprednim integrisanjem sastavnih materijala u strukturi drona;
 • Poboljšanje autonomije leta optimizacijom aerodinamičnog koeficijenta;
 • Povećanje montažnog i transportnog kapaciteta nosivosti plovnog sistema;
 • Smanjenje troškova proizvodnje efikasnijim korišćenjem materijala i sastavnih podsklopova;
 • Optimizacija komandnih algoritama i automatske kontrole UAV.

Ciljevi

Ovim projektom želimo da povećamo kompetitivnost za uključene partnere, razvijanjem istraživačko-razvojne-inovativne platforme u oblasti autonomnih vazdušnih sistema. Ovom strukturom podržavamo:

 • Povećanje istraživačko-razvojnog-inovativnog kapaciteta razvijanjem inovativnog proizvoda – autonomni vazduhoplovni sistem UAV.
 • Konsolidacija partnerstava akademskog i naučnog okruženja orijentisanih ka inovaciji i tehnološkom transferu.
 • Modernizacija poslovne infrastrukture.

Teamnet stručnjaci

 

Banner web-Naval - proiect 3

Pomorski autonomni sistem

Uz pomoć ovog projekta realizovanog u saradnji sa Univerzitetom “Politehnica” iz Bukurešta, doprinosimo povećanju proizvodnih kapaciteta u oblasti autonomnih sistema i robotike, odnosno povećanju konkurentnosti proizvoda inovacijom. U okviru projekta dizajniraće se prototip UMV sistema (Unmanned Maritime Vehicle), sa aplikacijama u različitim oblastima. U postimplementacionoj fazi proizvodiće se u proseku 96 bespilotnih pomorskih vozila (UMV) godišnje.

Inovativni elementi

 • Poboljšanje odnosa snaga/težina, naprednim integrisanjem sastavnih materijala u strukturi plovnog sistema;
 • Poboljšanje autonomije plovnog sistema optimizacijom hidrodinamičnog koeficijenta
 • Povećanje montažnog i transportnog kapaciteta nosivosti  nа plovilu plovnog sistema
 • Smanjenje troškova proizvodnje efikasnijim korišćenjem materijala i sastavnih podsklopova
 • Optimizacija komandnih algoritama i automatske kontrole plovnog sistema.

Ciljevi

Glavni cilj projekta je razvoj istraživačko-razvojne-inovativne platforme u oblasti autonomnih plovnih sistema, sposobne da konkuriše na nacionalnom i međunarodnom planu uz pomoć:

 • Povećanja istraživačko-razvojnog-inovativnog kapaciteta partnera u okviru projekta
 • Konsolidacije partnerstava akademskog i naučnog okruženja orijentisanih ka inovaciji i tehnološkom transferu
 • Modernizacije poslovne infrastructure nabavkom opreme, tehnologija, licenci i know-how, usklađenih sa tehnološkim napretkom.

Teamnet stručnjaci

Povećanje vidljivosti stuba konkurentnosti-ROBONET

Aktivnostima koje se sprovode u ovom projektu, preduzeli smo promovisanje karakteristika autonomnih sistema kreiranih putem Stuba konkurentnosti, kako bi javnost postala svesna koliko su korisne i inovativne. Univerzitet “Politehnica” iz Bukurešta je bio uključen u ovaj projekat.

Ciljevi

Glavni cilj je povećanje vidljivosti Stuba konkurentnosti i dostavljanje informacija koje podržavaju reprezentativni karakter proizvoda i sistema realizovanih u okviru projekta, za domaća i strana tržišta. Takođe, kao rezultat promotivnih aktivnosti, zacrtali smo povećanje broja dobavljača i klijenata.

Teamnet stručnjaci

banner - proiect 5

Koordinacija, praćenje i izveštavanje o Strategiji razvoja stuba konkurentnosti

Ovaj projekat je od suštinskog značaja za upravljanje Stubom, jer teži koordinisanju i doslednoj implementaciji ostalih projekata koji sačinjavaju integrisani paket i implementaciju razvojne strategije Stuba.

Ciljevi

Glavni cilj projekta koordinacije je implementacija Razvojne strategije Stuba konkurentnosti, kao i nacionalnih propisa i propisa Evropske Unije o jednakim šansama, zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti.

Tako doprinosimo:

 • Optimizaciji procesa koordinacije, praćenja i izveštavanja o aktivnostima projekata sadržanih u integrisanom paketu, uključujući korišćenje aplikacije za Integrisano upravljanje softverom .
 • Učestvovanju obukama predstavnika podnosilaca zahteva projekata iz integrisanog paketa u oblastima kao što su: upravljanje projektom, izveštavanje i komunikacija, nabavke, upravljanje rizikom sa stanovišta ispravnog i efikasnog korišćenja evropskih fondova.

Teamnet stručnjaci