Istraživanje i razvoj

Mjere konkurentnosti Icon Mjere konkurentnosti

MJERE KONKURENTNOSTI NA PODRUČJU AUTONOMNIH SUSTAVA I ROBOTIKE – ROBONET

S mjerama konkurentnosti cilj nam je razvoj robotskih sustava s povećanim kapacitetom autonomije koji se mogu koristiti u raznim civilnm i komercijalnim područjima, uključujući i vojno. Kao projekt istraživanja i razvoja, mjere konkurentnosti sastoje se od integriranog paketa koji sadrži pet projekata.

www.fonduri-ue.ro

Banner web-Investitie - proiect 1

Razvoj proizvodnog kapaciteta na području autonomnih sustava i robotike

U ovom ćemo projektu razviti poslovnu strukturu na području autonomnih sustava i robotike stvaranjem proizvodne i istraživačke jedinice koja će nam pomoći u razvoju konkurentnih proizvoda na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Investicijski projekt podržat će stvaranje integrirane lokacije gdje zaposlenici mogu učinkovito surađivati s članovima drugog tima ili drugim odjelima u tvrtki ili partnerskim tvrtkama.

Inovacija leži u zamišljanju, dizajniranju, izgradnji i testiranju prototipa sustava miniUAV (mini bespilotne letjelice), čija je primjena u civilne svrhe u Rumunjskoj vrlo niska.

Ovim projektom nastojimo:

 • razviti proizvodni kapacitet izgradnjom odgovarajuće lokacije;
 • diverzificirati portfelj inovativnih usluga i proizvoda;
 • stvoriti učinkovit, produktivan i inovativan tok nabavom najnovije opreme i strojeva;
 • Povećati ekonomsku učinkovitost održavanjem potrošnje na racionalnoj razini i povećanjem produktivnosti, kod implementacije kao i u fazama održivosti projekta.

Teamnet stručnjaci

Banner web-mini-UAV - proiect 2

MiniUAV autonomni zrakoplovni sustav

Razvit ćemo prototip miniUAV autonomnog sustava letjelica pomoću istraživanja, razvoja i inovacije. Na osnovu toga će u post-implementacijskoj fazi biti stvoreno približno 150 miniUAV autonomnih sustava letjelica. Naš partner na ovom projektu je Sveučilište “Politehnica” u Bukureštu.

Inovativni elementi

 • Poboljšanje omjera snage i mase naprednom ugradnjom kompozitnih materijala u strukturi drona;
 • Poboljšanje autonomije leta optimizacijom otpora strujanju;
 • povećanje kapaciteta za montažu i kapaciteta prijenosne nosivosti na bespilotnoj letjelici;
 • Smanjenje troškova proizvodnje učinkovitijom uporabom materijala i pod-sklopova dijelova;
 • Optimizacija automatske kontrole i algoritama upravljanja bespilotnim letjelicama.

Ovim projekta nastojimo povećati konkurentnost za uključene partnere razvojem platforme za istraživanje-razvoj-inovaciju na području autonomnih sustava letjelica. Ovom strukturom podržavamo:

 • Povećanje kapaciteta istraživanja-razvoja-inovacije razvojem inovativnog proizvoda – autonomnog sustava letjelica miniUAV.
 • Povezivanje inovacije i partnerstava usmjerenih ka tehnološkoj razmjeni sa znanstvenim i akademskim okruženjem.
 • Modernizacija poslovne infrastrukture.

Teamnet stručnjaci

Banner web-Naval - proiect 3

Pomorski autonomni sustav

Ovim projektom razvijenim u suradnji sa Sveučilištem “Politechnica” u Bukureštu pridonosimo povećanju proizvodnog kapaciteta autonomnih sustava i robotike, povećavajući time konkurentnost proizvoda inovacijom.  U projektu će biti projektiran prototip UMV (bespilotno pomorsko vozilo) sustava, za primjenu na raznim područjima.

Inovativni elementi

 • Poboljšanje omjera snaga/masa naprednom ugradnjom kompozitnih materijala u strukturu pomorskog sustava:
 • Poboljšanje autonomije leta optimizacijom otpora strujanju;
 • Povećanje montaže prijenosne nosivosti i prijenosnog kapaciteta na pomorskom sustavu;
 • Smanjenje troškova proizvodnje učinkovitijom uporabom materijala i pod-sklopova dijelova;
 • Optimizacija automatske kontrole i algoritama upravljanja pomorskog sustava.

Glavni cilj projekta je razviti platformu za istraživanje-razvoj-inovaciju na području pomorskih autonomnih sustava koji bi bili konkurentni na nacionalnoj i međunarodnoj razini:

 • Poboljšanjem kapaciteta istraživanja-razvoja-inovacije partnera u projektu;
 • Povezivanjem inovacije i partnerstava usmjerenih tehnološkoj razmjeni sa znanstvenim i akademskim okruženjem.
 • Modernizacijom poslovne strukture, nabavom opreme, tehnologija, licenci i znanja u skladu s tehnološkim napretkom.

Teamnet stručnjaci

Povećanje vidljivosti mjera konkurentnosti – ROBONET

Aktivnostima provedenim u ovom projektu odlučili smo promovirati značajke autonomnih sustava napravljenih pomoću mjera konkurentnosti da bi javnost postala svjesna koliko su korisni i inovativni. Sveučilište Politechnica” iz Bukurešta također je bilo uključeno u ovaj projekt.

Ciljevi
Glavni cilj je povećati vidljivost mjera konkurentnosti i prenijeti informaciju koja podržava reprezentativni karakter proizvoda i sustava koji se koriste u ovom projektu, na domaćem i međunarodnom tržištu. Također, kao rezultat promotivnih aktivnosti, nastojali smo povećati broj dobavljača i klijenata.

Uloga u Teamnetu

banner - proiect 5

Koordinacija, nadzor i izvještavanje o strategiji razvoja mjera konkurentnosti

Ovaj projekt nužan je za upravljanje mjerama konkurentnosti jer za cilj ima koordiniranu i koherentnu implementaciju drugih projekata iz integriranog paketa i implementaciju strategije razvoja mjera konkurentnosti.

Ciljevi
Glavni cilj koordinacijskog projekta je implementacija strategije razvoja mjera konkurentnosti, kao i nacionalnih te EU regulacija za jednake mogućnosti, zaštitu okoliša i socijalnu skrb. Time doprinosimo:

 • Optimizacijom procesa koordinacije, nadzora i izvještavanja o aktivnostima projekata uključenih u integrirani paket, uključujući uporabu aplikacije Management Integrated Software.
 • Sudjelovanjem u obukama predstavnika osoba koje su zatražile projekte iz integriranog paketa, na područjima kao što su: upravljanje projektima, izvještavanje i komunikacija, nabava, upravljanje rizicima sa stanovišta pravilne i učinkovite uporabe europskih fondova.

Teamnetovi stručnjaci