Cercetare și dezvoltare

Pol de competitivitate Icon Pol de competitivitate

POL DE COMPETITIVITATE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR AUTONOME ŞI AL ROBOTICII – ROBONET

Prin Pol de competitivitate urmărim dezvoltarea unor sisteme robotice cu capacităţi de autonomie crescută care să poată fi folosite în diferite domenii din sectorul civil și comercial, fără a exclude domeniul militar.  Proiectul de cercetare și dezvoltare Pol de Competitivitate este format dintr-un pachet integrat de cinci proiecte.

Link: www.fonduri-ue.ro

Banner web-Investitie - proiect 1

 Dezvoltarea capacităţii de producţie în domeniul sistemelor autonome şi roboticii

În cadrul acestui proiect, se va dezvolta o structură de afaceri în domeniul sistemelor autonome şi roboticii prin crearea unei unităţi de producţie şi cercetare, care să ne ajute în dezvoltarea unor produse competitive pe plan naţional şi internaţional. Proiectul de investiţie va susține crearea unei o locaţii integrate unde angajaţii pot colabora în mod eficient cu ceilalţi membri ai altei echipe sau cu alte departamente ale companiei ori ale partenerilor.

Inovație
Inovația constă în conceperea, proiectarea, construirea şi testarea prototipului unui sistem de tip miniUAV, respectiv a unui sistem autonom Naval (UMV)a căror utilizare în aplicaţii civile este semnificativ redusă în România.

Obiective
Prin acest proiect ne propunem:

 • Dezvoltarea capacității de producţie prin construcţia unei locații adecvate;
 • Diversificarea portofoliului de servicii şi produse inovative;
 • Crearea unui flux productiv eficient şi inovativ prin achiziţia de echipamente şi utilaje de ultimă generaţie;
 • Creşterea eficienţei economice prin păstrarea cheltuielilor la un nivel raţional şi sporirea productivităţii, atât în perioada de implementare cât şi în perioada de sustenabilitate a proiectului.

Experți Teamnet

 

Banner web-mini-UAV - proiect 2

Sistemul autonom aerian MiniUAV

Prin activităţi de CDI (Cercetare, Dezvoltare, Inovare) se va dezvolta prototipul unui sistem autonom aerian de tip mini-UAV. Pe baza acestuia, în perioada post-implementare, anual, se vor realiza în medie 150 de sisteme autonome aeriene de tip miniUAV. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Politehnica București.

Elemente inovative

 • Îmbunătățirea raportului putere/masă prin integrarea avansată a materialelor compozite în structura dronei;
 • Îmbunătățirea autonomiei de zbor prin optimizarea coeficientului aerodinamic;
 • Sporirea capacității de montare și transport a sarcinii utile la bordul dronei;
 • Reducerea costurilor de producție prin utilizarea mai eficientă a materialelor și subansamblelor componente;
 • Optimizarea algoritmilor de comandă și control automat al dronei.

Obiective
Prin acest proiect, ne propunem creșterea competitivității pentru partenerii implicați, prin dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor autonome aeriene. Prin această structură susținem:

 • Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare prin dezvoltarea unui produs inovativ – sistem autonom aerian de tip mini-UAV;
 • Consolidarea parteneriatelor cu mediul academic și științific, orientate către inovare și transfer tehnologic;
 • Modernizarea infrastructurii de afaceri.

Experți Teamnet

 

 

 

Banner web-Naval - proiect 3

Sistem autonom naval

Pin acest proiect realizat împreună cu Universitatea Politehnică București, contribuim la sporirea capacității de producție în domeniul sistemelor autonome și al roboticii, respectiv îmbunătățirea competitivității produselor prin inovare. În cadrul proiectului, va fi realizat un prototip al sistemului UMV (Unmanned Maritime Vehicle)  cu aplicaţii în diferite domenii. , În perioada post-implementare, anual, se vor realiza în medie 96 de sisteme autonome navale.

Elemente inovative

 • Îmbunătățirea raportului putere/masă prin integrarea avansată a materialelor compozite în structura sistemului naval;
 • Îmbunătățirea autonomiei sistemului naval prin optimizarea coeficientului hidrodinamic;
 • Sporirea capacității de montare și transport a sarcinii utile la bordul sistemului naval;
 • Reducerea costurilor de producție prin utilizarea mai eficientă a materialelor și subansamblelor componente;
 • Optimizarea algoritmilor de comandă și control automat ai sistemului naval.

Obiective
Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor autonome navale capabilă să concureze pe plan național și internațional, prin:

 • Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a partenerilor proiectului;
 • Consolidarea parteneriatelor cu mediul academic și științific, orientate către inovare și transfer tehnologic;
 • Modernizarea infrastructurii de afaceri, prin achiziționarea de echipamente, tehnologii, licențe și know-how aliniate progresului tehnologic

Experți Teamnet

 

 

 

Creşterea vizibilităţii polului de competitivitate – ROBONET

Prin activităţile derulate în acest proiect, ne-am propus să promovăm caracteristicile sistemelor autonome create prin Pol de competitivitate, pentru a face cunoscută publicului utilitatea acestora, precum şi caracterul lor inovativ. Universitatea Politehnică București a fost implicată și în acest proiect.

Obiective
Obiectivul principal este creşterea vizibilităţii Polului de competitivitate şi comunicarea informațiilor care susțin caracterul reprezentativ al produselor și sistemelor realizate în cadrul proiectelor, pentru pieţele interne şi externe. Totodată, în urma activităților de promovare, ne-am propus să activăm creşterea numărului de furnizori şi clienţi.

Experți Teamnet

banner - proiect 5

Coordonare, monitorizare şi raportare privind Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate

Acest proiect este esențial pentru managementul polului, întrucât vizează implementarea coordonată şi coerentă a celorlalte proiecte care alcătuiesc pachetul integrat şi implementarea strategiei de dezvoltare a Polului.

Obiective
Obiectivul principal al proiectului de coordonare este implementarea Strategiei de dezvoltare a Polului de competitivitate, precum și a reglementărilor naționale și comunitare privind egalitatea de șanse, protecția mediului și ajutorul de stat. Astfel, contribuim la:

 • Optimizarea proceselor de coordonare, monitorizare și raportare a activităților proiectelor din cadrul pachetului integrat, utilizând inclusiv o aplicație software tip Soft Integrat de Management.
 • Participarea la sesiuni de instruire a reprezentanților solicitanților proiectelor din pachetul integrat, în domenii de instruire precum: management de proiect, raportare și comunicare, achiziții, managementul riscului din perspectiva utilizării corecte și eficiente a fondurilor europene.

Experți Teamnet