Büyük Projeler

WIMS – Su Yönetim Sistemi Icon WIMS WIMS – Su Yönetim Sistemi

Çevre
Milli “Romanya Su Kaynakları” Dairesi

Ulusal düzeyde entegre bir su yönetim sistemi sunuyoruz.

Sayısı 200,000’i aşkın kadastro öğesini ve söz konusu öğeler ile bağlantılı bilgileri yönetiyoruz. Uygulanan teknolojiler sayesinde su kaynaklarının etkili bir biçimde yönetilmesi için ihtiyaç duyulan araçları kullanıma sunmayı ve Milli “Romanya Su Kaynakları” Dairesi bünyesinde bilgilerin aktarım ve dağıtım sürecini iyileştirmeyi başarmış bulunmaktayız.

 • Entegre Su Yönetim Sistemi Tasarımı;
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı;
 • Bakım ve Destek.
 • Su yönetimi alanında faydalı bir bilgi platformu;
 • Tüm önemli belgelerin elektronik ortamda depolanması ve ihtiyaç duyulan bilginin saptanabilmesi için söz konusu belgeler arasında hızlı arama seçeneği;
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) verilerinin coğrafi yer tanımlama özelliğine sahip veritabanında gerçek zamanlı olarak güncellemesi;
 • Diğer benzer uygulamalar ile birlikte çalışabilirliğe olanak tanıyan açık modüler mimarisi.

Entegre su yönetimi yaklaşımının iyileştirilebilmesi için Milli “Romanya Su Kaynakları” Dairesi’nce gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenlenmesi:

 • İş akışlarının ve üretilen verilerin tek bir görüntüleme aracında birleştirilmesi;
 • Kurumsal süreçlerin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi için çeşitli araçların yaratılması;
 • Harita üzerinde 200.000’den fazla kadastro öğesinin gösterilmesi;
 • Mekansal verilerin sezgisel bir internet ara yüzünde gerek zamanlı olarak görüntülenmesi.

Yazılım

 • Microsoft Windows;
 • Microsoft Sistem Merkezi;
 • Microsoft SQL Sunucusu;
 • Microsoft IIS (.NET);
 • Microsoft Sharepoint.

Sistem Entegrasyonu

 • Microsoft SQL Sunucusu Raporlama Hizmetleri ;
 • Microsoft SQL Sunucusu Entegrasyon Hizmetleri;
 • Microsoft SQL Sunucusu Analiz Hizmetleri;
 • ESRI ArcGIS Masaüstü;
 • ESRI ArcGIS Sunucusu;
 • 1:10000 Ölçekli Vektörel Romanya Haritası;
 • webGIS ve mobileGIS Uygulamalarının Tasarımı;
 • Microsoft Biztalk Sunucusu.

Eksiksiz Geliştirmeler

 • .NET Framework;
 • ASP.NET WebForms;
 • C#;
 • HTML;
 • JavaScript;
 • CSS;
 • AJAX.