Istraživanje i razvoj

CLOUD – razvojno rešenje za klaud platformu Icon CLOUD – razvojno rešenje za klaud platformu

U ovom projektu R&D, fokusirali smo se na napredna istraživanja radi poboljšanja performanse IT usluga. U tu svrhu razvili smo vrlo skalabilnu platformu zasnovanu na Cloud Computingu. U okviru projekta dve softverske aplikacije (za plate i upravljanje stambenim blokovima) prenete su na platformu. Ove aplikacije će koristiti onlajn, godinu dana besplatno 50 malih i srednjih preduzeća, kao i 5 udruženja stanara koji ne poseduju odgovarajuću IT infrastrukturu.

Inovativni karakter sistema sastojao se u činjenici da nije prisiljavao korisnike da skladište podatke na sopstvenim serverima, jer im se može pristupiti onlajn, iz mreže centrale podataka. Na taj način korisnici ne moraju da brinu o prostoru za skladištenje podataka niti o potrebi performansnih konfiguracija koje zahtevaju stalno poboljšanje.

Razvojem ovog projekta, jedan od naših glavnih ciljeva je bila podrška R&D aktivnosti i povećanje performanse učinka rumunskih istraživača na međunarodnom planu, i to:

  • Razvoj istraživačko-naučne delatnosti u domenu informacione tehnologije i komunikacija- Cloud Computing- koja se nalazi u početnoj fazi razvoja na svetskom nivou i na još uvek nerazvijenom nivou u Rumuniji. Na taj način doprinosimo razvoju svetskih zaliha znanja i povećanju rumunske istraživačko-naučne vidljivosti na međunarodnom i evropskom planu;
  • Podsticanje visokih istraživačko-naučnih performansi u oblasti informacione tehnologije i komunikacija u području Bukurešt-Ilfov;
  • Modernizacija i razvoj istraživačko-razvojno-inovacionog kapaciteta kompanije.

Istovremeno, projekat ima praktičnu primenu, jer poboljšava upravljačke aktivnosti u dva divergentna radna okruženja:

  • Predlažemo MSP u Rumuniji da koriste platni alat (WAGE аplikacija), koji je kompetitivan sa stanovišta kvaliteta, lakoće korišćenja i troškova;
  • Predlažemo udruženjima stanara da koriste koristan i jeftin proizvod, koji će olakšati komunikaciju sa stanarima i obavljanje njihovih specifičnih aktivnosti.