Araştırma ve Geliştirme

CLOUD – CLOUD Developing projesi bir cloud platformu geliştirmekte Icon CLOUD – CLOUD Developing projesi bir cloud platformu geliştirmekte

Söz konusu AR&GE projesinde Bilgi Teknolojisi hizmetlerine yönelik gelişmiş performans iyileştirme araştırmalarında odaklanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Cloud Programlama fonksiyonuna dayalı oldukça ölçeklenebilir nitelikte bir platform ve sistem geliştirilmiştir. Öte yandan ilgili proje kapsamında geliştirilen platforma iki yazılım uygulaması (maaş çizelgesi ve kat mülkiyeti yönetimi) dahil edilmiştir; söz konusu uygulamalar, düzenli bir Bilgi Teknolojileri altyapısı bulunmayan 50 küçük ve orta ölçekli işletme ve 5 kiracı kuruluşu tarafından 1 yıl boyunca online ve ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

Sistemin yenilikçi özellikleri, verilere veri ağı merkezleri üzerinden online erişim sağlanabildiğinden kullanıcıları kendi sunucularında veri depolamaya zorlamamasıdır. Bu nedenle kullanıcıların artık veri depolama alanı ve sürekli sürüm yükseltmesi gerektiren aktif konfigürasyonların ihtiyaçları için endişelenmelerine gerek yoktur.

Söz konusu proje ile ulaşmak istenilen en temel amaçlardan biri AR&GE faaliyetlerinin desteklenmesi ve Romanyalı araştırmacıların sergiledikleri performansın uluslararası düzeyde attırılmasıdır. Bu sayede aşağıda belirtilen olanaklara ulaşılabilir:

  • Dünya çapında ilk aşamada olan ve Romanya’da henüz geliştirilmeyen Bilgi Teknolojileri & İletişim – Cloud Programlama alanında bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve böylelikle dünya çapında bir bilgi stoku oluşturulmasına ve Romanya’da gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların hem uluslararası çapta hem de Avrupa çapında görünürlüğünün arttırılması;
  • Bükreş-Ilfov bölgesinde Bilgi Teknolojileri & İletişim alanına yönelik yüksek performanslı bilimsel araştırmaların simüle edilmesi;
  • Şirketin araştırma-geliştirme-yenilik kapasitesinin modernleştirilmesi ve iyileştirilmesi.

Söz konusu proje, yönetim faaliyetlerini iki farklı iş ortamından iyileştirebildiği için aynı zamanda pratik bir biçimde uygulanabilmektedir.

  • Romanyalı KOBİ’lere kalite ve maliyet bakımından rekabetçi ve kullanıcı dostu bir maaş çizelgesi aracından (MAAŞ uygulaması) faydalanmaları önerilmektedir;
  • Kiracı kuruluşlara ise kat sahipleri ile iletişimi kolaylaştırması ve belirli faaliyetleri hızlandırması gereken faydalı ve ucuz bir üründen faydalanmaları önerilmektedir.