İHA

Temel hedefimiz, kuruluşların birçok ilgi alanına odaklanırken daha verimli hale gelmelerini sağlayan ve bu bağlamda destek sunan kapsamlı Bilgi Teknolojisi sistemleri oluşturarak toplumu değiştirmektir.

Söz konusu hedefe ulaşılması için benimsediğimiz önceliklerden biri, erişilmez teknolojiyi büyük ölçekli ve ulaşılabilir bir teknolojiye dönüştürmektir. Bu tür bir teknolojinin kullanımı, odaklanılan alan için somut bir avantaj sunan projelerin hayata geçirilmesi yoluyla katma değer sağlayabilir.

Son zamanlara kadar İnsansız Hava Aracı teknolojisi yalnızca güçlü ülkelerin İdari organlarında kullanılabilmekte idi. Ancak günümüzde bu bağlamda üstün bir noktaya gelinmiş ve genel itibariyle araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanan yüklü yatırımlar aracılığıyla hava araçlarını hızlandıracak kapasiteye ulaşılmıştır. Bu sayede hava taşıtları bağımsız olarak saatlerce uçabilir ve canlı görüntü veya videolar kaydederek yayınlayabilir.

Söz konusu alanın geliştirilmesi sırasında kaydedilen ilerleme, yalnızca yeryüzüne yakın uyduların sahip olduğu teknolojiye benzer teknolojilere daha hızlı ve ucuz bir biçimde ulaşılması olasılığını gündeme getirmiştir. Günümüzde çeşitli sektörlere yönelik projeler geliştiren resmi daireler veya şirketlere makul bedeller karşılığında dünyanın her yerinden gerçek zamanlı HG görüntülere ulaşma imkanı tanınmaktadır.

İnsansız Hava Aracı alanında tarafımızca benimsenen
misyon ise geniş arazilere yönelik ortofoto görüntüler, 3D alan modelleri veya canlı video yayını şeklinde görsel materyaller sağlamaktır. Bu nedenle özel şirketlerin veya resmi dairelerin dünyanın başka her yerinden yerkabuğunu görme ihtiyaçlarına yanıt verilmektedir.

Hizmet sunumumuzun içerdiği avantaj, ekibimizin İnsansız Hava Aracı teknolojisini kapsamlı bilgi sistemleri ile entegre ederek kullanma alanında sahip olduğu uzmanlıktır. Bu tür bir yaklaşım, inceleme görüntüleri ve görüntü-yorumlama araçları arasında bağlantı kurulmasına yönelik konusunda gerekli teknik yeterliliklerin yanı sıra birçok sektöre hitap eden projeler geliştirilmesi alanında uzun vadeli deneyim ile bizleri müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaya ve müşterilerin işletme ihtiyaçlarını karşılamaya hazır, güvenilir bir partner haline getirmektedir.

İnsansız Hava Aracı teknolojisinin uygulanması, birçok sektöre ve faaliyet alanına önemli avantajlar sağlayabilir. Kamu Yönetimi, Çevresel Koruma, Tarım, Tapu Sicili, Ulaşım, Enerji, Kamu Güvenliği ve Milli Güvenlik, uzman ekiplerimizin üzerinde çalışma fırsatı bulduğu projelerden yalnızca birkaçıdır.

Uzman ekiplerimizin İnsansız Hava Aracı teknolojisini kullanma ve geliştirme alanında sahip oldukları deneyim, bizlere çeşitli kullanım yöntemlerini temel ürünümüz olan Hirrus’tan başlamak ve yeni geliştirmelere yer verme amacı ile her bir müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere isteğe uyarlanmış, entegre ve karmaşık sistemlerde zirveye ulaşmak kaydıyla hizmete sunma olanağı tanımaktadır.