CBS

2005 yılından bu yana jeo-uzamsal sistemlerden faydalanarak harita oluşturmak amacıyla yetkinliklerimizi geliştirmeye odaklanmaktayız. Bu bağlamda son birkaç yılda ülkemizdeki tüm bölgeleri kapsayan jeo-uzamsal çözümler geliştiren uzman ekibimizi güçlendirdik. Teamnet bünyesinde görev alan uluslararası çapta tanınmış Coğrafi Bilgi Sistemi uzmanlarımız, diğer faaliyet alanlarında uzmanlığı bulunan iş arkadaşları ile yakın işbirliği içerisindedir.

Şirketimizin performansı, Bilgi Teknolojileri Sistemi teknolojisinin yenilikçi kullanımıyla yakından ilişkilidir. Teamnet Grubu’nu yerel ve bölgesel pazarlarda ön plana çıkaran en önemli faktör, Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisinin kapsamlı projelere entegre edilebilme kapasitesidir. Söz konusu teknolojiyi uyguladığımız 30’u aşkın projede Coğrafi Bilgi Sistemi, çeşitli sektörlerde bir nevi modernleştirme ve verimliliği arttırma mekanizmasına dönüşmüştür.

Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisi, özellikle Müşterilerimize sağlanan avantajlar bakımından önemlidir.

Avrupa düzeyinde ise özellikle Üye Devletlerin Avrupa Birliği standartlarına ulaşmasına yönelik başarılar amaçlanmaktadır. Teamnet şirketi, doğa koruma bilgilerinin Avrupa Komisyonu’na aktarılmasını sağlayan bir araç geliştirmiştir; bu sayede Avrupa Birliği’nin çevresel koruma çabaları desteklenebilmekte ve Üye Devletlere bu bağlamdaki çalışmalarını daha etkili bir biçimde yönetme olanağı tanınmaktadır.

Kamu kuruluşları bakımından ele alındığında Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanımı, söz konusu kuruluşların gerçek zamanlı bilgi işleme kapasitelerini ve dolayısıyla vatandaşlara anında yardımcı olma becerilerini arttırmıştır. Teamnet projelerine entegre edilen Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisi, bir ilerleme kaynağı olarak topluma hem projelerde geliştirilen harici portalların vatandaşların kullanımına sunulmasıyla doğrudan hem de kuruluşların verimliliğini artırmak kaydıyla dolaylı olarak önemli avantajlar sunmaktadır.

Bizler, Teamnet bünyesinde jeo-uzamsal verilerin hızlı ve etkili bir biçimde yönetilmesi sürecinde vatandaşların yaşam kaliteleri üzerinde anında ve doğrudan etki yaratacak şekilde kamu ve özel kuruluşları desteklemekteyiz. Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisinin uzun vadede toplum üzerindeki olumlu etkileri de güvence altına alınmakta; söz konusu teknoloji insanların çevre üzerindeki etkilerinin sürekli olarak azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisi ayrıca başta yönetim, ulaşım, çevre, sağlık ve tarım olmak üzere birçok sektörde uygulanmaktadır. Teamnet uzmanları tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi haritaları, Romanya bölgesinden elde edilen jeo-uzamsal verilerin yönetimine yardımcı olmaktadır. Söz konusu verilere dayalı olarak aşağıda belirtilen kuruluşlar yönetilebilmektedir:

- Çeşitli sistemlere (hava kalitesi izleme istasyonlarından çeşitli noktalara/ilgi alanlarına –kiliseler, okullar, hastaneler, otobanlar vb.)   kayıtlı 8,000’den fazla lokasyon
- 390’dan fazla yerleşim alanına ait 5.000’i aşkın hayvan türü
- Toplum açısından önemli 531 bölge
- 900’den fazla koruma altına alınmış doğal alan

Uluslararası çapta kabul edilen Coğrafi Bilgi Sistemi uzmanlığımız, İnsansız Hava Aracı teknolojisinin uygulanmasındaki engin deneyimlerimiz ile birleştiğinde  çevre dostu, analizi kolay ve okuması rahat sanal veritabanlarını tasarlamamıza ve yönetmemize olanak tanımıştır. Bu noktada Teamnet’in hem kamu hem de özel sektörde Cloud teknolojisindeki uzmanlığına da değinmek gerekir. Bu uzmanlık, söz konusu teknolojiyi kullanışlılık, mobilite ve erişilebilirlik özellikleri ile bir araya getirmektedir. Bu nedenle Teamnet tarafından sunulan çözümler, kamu ve özel kuruluşlar tarafından doğru kararın doğru zamanda alınmasına yönelik somut bir destek niteliği taşımaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi uzmanlarımız, Şubat 2015 tarihinde Romanya’daki kurgusal bölgelerin saptanacağı projeyi tamamlamak üzere Open Data Hackathon yarışmasına katılmışlardır.  Bu kapsamda ekibimiz, yalnızca iki gün içerisinde artık Romanya haritasında görülmeyen 126 adet kurgusal bölge belirlemiştir. Söz konusu bölgeler interaktif harita uygulaması aracılığıyla görüntülenebilmektedir. Ekibimizin yarışmada üçüncü olmasını sağlayan Romanya’daki Kurgusal Bölgeler (orijinal adıyla “Localitățile fictive din România”) projesi hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.