Araştırma ve Geliştirme

CLOUDOPTING Icon CLOUDOPTING

Söz konusu çözüm sayesinde kamu kuruluşlarına büyük veya küçük ölçekli olmalarına bakılmaksızın bölgesel düzeyde hizmetlerini Cloud teknolojisine aktarmaları için uygun araçlar önerilmektedir. Bu platform Akıllı şehirler, müşteri ilişkileri yönetimi, faturalandırma, yasal işlemler, video konferansı, planlama, portal ve kurumsal kaynak planlaması gibi hizmetler sunacak ve vatandaşlara ait verilerin yeni yaratıcı işletme hizmetlerinin geliştirilmesine olanak tanıyacak şekilde işlenmesini sağlayacaktır. Proje, Corby (Büyük Britanya) bölgeleri ve Molise’deki (İtalya) diğer iki geliştirme alanına ek olarak Barselona (İspanya) ve Turing, Piemont (İtalya) bölgelerinde Cloud teknolojisinden farklı iki fiziksel ağ ile dört pilot bölgeye sahip olacaktır.

Söz konusu proje, Avrupa sınırlarının ötesinde birlikte çözüm çalışabilirliği sunarak kentsel ve bölgesel yönetimlerin Cloud çözümlerini benimsemeye teşvik etmektedir.

Proje Ayrıntılarının Yer Aldığı İnternet Sitesi: www.cloudopting.eu

Tek bir yönetim platformunun satın alınması ve bakımı, tüm şehirlerin yatırımını karşılayamayacağı kadar maliyetli olabilmektedir. Tüm Akıllı Şehir hizmetleri, birçok şehrin faydalanabileceği tek ve özel bir Cloud çözümü şeklinde sunulur ise ilgili maliyetler tüm kullanıcılar için büyük ölçüde düşmektedir.

Projenin yenilikçi yönü,birçok şehrin Akıllı Şehir hizmetlerinden faydalanmasına olanak tanıyan ve  Cloud çözümünü kullanarak ilgili hizmetlerin sayısını arttırmak kaydıyla modernize etme maliyetlerini içermektedir

 • Yenilikçi bir Cloud çözümünün kullanıma sunulması ve geçişi;
 • Cloud çözümünde açık ve ortak bir platformun oluşturulması;
 • Birlikte paylaşılan ve kullanılan hizmetler için bir çoğaltma düzeyinin uygulanması;
 • Barselona, Corby, Piemont ve Molise olmak üzere Avrupa Birliği’nde 4 farklı şehirde 4 pilot programın uygulanması;
 • Akıllı Şehir Hizmetlerinin tasarlanabilmesi için gerekli olan araçların temin edilmesi;
 • Kapsamlı bir iş planı sunulması ve projenin doğuracağı etkilerin önceden kestirilmesi.
 • INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMATICA DE BARCELONA (İspanya)
 • TEAMNET (Romanya)
 • WELLNESS TELECOM SL (İspanya)
 • ATOS WORLDLINE SPAIN SA I (İspanya)
 • SDG CONSULTING ITALIA SPA SDG (İtalya)
 • SMART PARTNERSHIP SL  (İspanya)
 • Ajuntament de Sant Feliu de llobregat (İspanya)
 • CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) (İtalya)
 • PROFESIA SRL (İtalya)
 • ELECTRIC CORBY CIC (Büyük Britanya)
 • ATOS SPAIN SA (İspanya)
 • Regione Molise (İtalya)