Istraživanje i razvoj

CLOUDOPTING Icon CLOUDOPTING

Ovim rešenjem nudimo javnim organima vlasti na regionalnom nivou instrumente za migraciju klaud (cloud) usluga, nezavisno od veličine istih. Platforma će pružati rešenja tipa Smart Cities, CRM, fakturisanje, pravne usluge, video konferencije, planiranje, portal i ERP, i upravljaće informacijama građana na način da omogući razvoj novih inovativnih poslovnih usluga. Projekat će imati četiri pilot područja sa dva različita fizička čvora klauda (cloud) u Barseloni (Španija) i Torinu, region Piemont (Italija), ali sa još dve poslovne lokacije u regionima Korbi (Velika Britanija) i Molise (Italija).

Projekat podstiče gradske i regionalne organe vlasti da usvoje klaud (cloud) rešenja, obezbeđujući interoperabilnost rešenja izvan granica Evrope.

Website projekta: www.cloudopting.eu

Nabavka i održavanje jedne jedine platforme upravljanja predstavlja veliki trošak tako da ta ulaganja ne mogu sebi priuštiti svi gradovi. Ukoliko bi isporuka svih Smart Cities usluga bila pružena u privatnom klaud (cloud) rešenju, koje koristi više gradova, troškovi se značajno smanjuju za svakog od korisnika.

Inovacija projekta sastoji se u racionalizaciji troškova, pomažući većem broju gradova da koriste Smart Cities usluge uz pomoć njihovog repliciranja, koristeći klaud rešenje.

 • Isporuka i migracija inovativnog klaud (cloud) rešenja;
 • Isporuka otvorene podeljene platforme u klaudu;
 • Obezbeđivanje nivoa repliciranja zajedničkih i podeljenih usluga;
 • Implementacija 4 pilot programa u 4 različita grada u EU: Barcelona, Corby, Piemont i Molise;
 • Da ponudi instrumente neophodne za dizajniranje
 • Da ponudi instrumente neophodne za dizajniranje Smart Cities usluga;
 • Da ponudi kompletan plan rada i predviđanje uticaja projekta

 

 • INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMATICA DE BARCELONA (Španija)
 • TEAMNET (Rumunija)
 • WELLNESS TELECOM SL (Španija)
 • ATOS WORLDLINE SPAIN SA i (Španija)
 • SDG CONSULTING ITALIA SPA SDG (Italija)
 • SMART PARTNERSHIP SL (Španija)
 • Ajuntament de Sant Feliu de llobregat (Španija)
 • CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) (Italija)
 • PROFESIA SRL (Italija)
 • ELECTRIC CORBY CIC (Velika Britanija)
 • ATOS SPAIN SA (Španija)
 • Regione Molise (Italija)