Istraživanje i razvoj

CLOUDOPTING Icon CLOUDOPTING

Ovim rješenjem želimo ponuditi vlastima na regionalnoj razini ispravne alate za preseljenje svoje usluge na oblak, bez obzira na to veličinu. Platforma će ponuditi usluge tipa Pametni gradovi, CRM, fakturiranje, pravne usluge, videokonferencije, planiranje, portal i ERP te će rukovat podacima o građanima na način koji će omogućiti razvoj novih inovativnih poslovnih usluga. Projekt će imati četiri pilot područja s dva fizička čvora u Barceloni (Španjolska) i Torinu u regiji Piemont (Italija), s druge dvije razvojne lokacije u regiji Corby (Velika Britanija) i Molise (Italija).

Projekt potiče urbane i regionalne uprave na prihvaćanje rješenja u oblaku koja nude interoperabilnost rješenja izvan europskih granica.

Internetska stranica projekta: www.cloudopting.eu

Kupnja i održavanje jedne administrativne platforme predstavlja veliki trošak,a time i investiciju kakvu si svi gradovi ne mogu priuštiti. Ako se sve usluge Smart Cities (Pametni gradovi) dostave u jednom privatnom rješenju u oblaku koje može koristiti puno gradova, troškovi se znatno manji za svakog korisnika.

Inovacija projekta sastoji se u optimizaciji troškova, pomaganju mnogim gradovima u iskorištavanju usluge Smart Cities repliciranjem iste uporabom rješenja u oblaku.

 • Pružanje i migracija inovativnog rješenja u oblaku;
 • Pružanje otvorene dijeljene platforme u oblaku;
 • Osiguranje razine replikacije za usluge koje se zajednički dijele i koriste;
 • Implementacija 4 pilot programa u 4 različita grada u EU: Barceloni, Corbyju, Piemontu i Moliseu;
 • Ponuda alata koji su potrebni za projektiranje usluga Smart Cities;
 • Ponuda potpunog plana rada i predviđanje utjecaja projekta.
 • INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMATICA DE BARCELONA (Španjolska)
 • TEAMNET (Rumunjska)
 • WELLNESS TELECOM SL (Španjolska)
 • ATOS WORLDLINE SPAIN SA I (Španjolska)
 • SDG CONSULTING ITALIA SPA SDG (Italija)
 • SMART PARTNERSHIP SL  (Španjolska)
 • Ajuntament de Sant Feliu de llobregat (Španjolska)
 • CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) (Italija)
 • PROFESIA SRL (Italija)
 • ELECTRIC CORBY CIC (Velika Britanija)
 • ATOS SPAIN SA (Španjolska)
 • Regione Molise (Italija)