Istraživanje i razvoj

Sky Sensor Icon Sky Sensor

Projekat Sky Sensor razvijen je od strane Teamneta u partnerstvu sa Fakultetom elektronike, telekomunikacija i informacionih tehnologija Univerziteta “Politehnica ” u Bukureštu, a cilj mu je implementacija tehnika za obradu signala primljenih od senzora nosivosti (payload) u okviru bespilotnih letelica (Unmanned Aerial Vehicles), radi autonomnog izdvajanja što više ispravnih i relevantnih podataka iz oblasti interesovanja, u korelaciji sa vrstom odnosne misije.

Misije su raznovrsne i obično modelirane što je više moguće prema aktuelnim zahtevima tržišta: misije monitoringa, traganja i spasavanja, praćenja mobilnih meta na zemlji. Rezultati istraživanja u okviru ovog partnerstva su materijalizovani realizacijom diplomskih radova, master disertacija kao i istraživačkih izveštaja uključenih studenata.

U okviru predloženih tema koriste se raznovrsne softverske i hardverske tehnologije specifične za Computer Vision.

U ovom trenutku, imamo sledeće pravce vezano za razvoj novih aplikacija:

  • Tehnike i algoritmi za prepoznavanje oblika;
  • Tehnike i algoritmi za video stabilizaciju;
  • Tehnike i algoritmi za prepoznavanje karaktera.

 

  • Teamnet
  • Univerzitet “Politehnica” u Bukureštu – Fakultet elektronike, telekomunikacija i informacionih tehnologija