Araştırma ve Geliştirme

Sky Sensor Icon Sky Sensor

Teamnet, Bükreş “Politeknik” Üniversitesi Elektronik, Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi ile işbirliği çerçevesinde Sky Sensor Projesini geliştirmektedir. Söz konusu proje, ilgili görevin türüne bağlı olarak ilgi alanından mümkün olduğunca fazla sayıda doğru ve mantığa dayalı verinin otonom bir biçimde elde edilebilmesi için insansız hava araçlarının taşıma yükü sensörlerinden aşınan sinyalleri işlemek için gerekli olan teknikleri uygulama taahhüdünde bulunmaktadır.

Gerçekleştirilecek görevler çeşitlilik göstermekte ve genellikle piyasanın haritalandırma görevleri, gözetim, arama ve kurtarma, mobil yeryüzü izleme gibi gerçek taleplerine uyacak şekilde biçimlendirilmektedir. Söz konusu ortaklık çerçevesinde yürütülen araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmaya dahil olan öğrencilerin lisans ödevleri, yüksek lisans tezleri ve araştırma raporları şeklinde belgelenmiştir.

Hali hazırda uygulama geliştirme sürecine yönelik olarak aşağıda belirtilen görevlere yer verilmektedir:

  • Şekil tanıma teknikleri ve algoritmaları;
  • Video dengeleme teknikleri ve algoritmaları;
  • Karakter tanıma teknikleri ve algoritmaları.

 

  • Teamnet
  • Bükreş “Politeknik” Üniversitesi – Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi