Cercetare și dezvoltare

Sky Sensor Icon Sky Sensor

Proiectul Sky Sensor este realizat de Teamnet în parteneriat cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Universitatea Politehnică București și își propune implementarea unor tehnici de procesare a semnalelor achiziționate de la senzorul de sarcină utilă (payload) din cadrul aparatelor de zbor fără pilot (Unmanned Aerial Vehicles), în vederea extragerii automate a cât mai multor date corecte și relevante din zona de interes, corelat cu tipul de misiune executată.

Misiunile sunt diverse și sunt de obicei modelate cât mai aproape de nevoile actuale ale pieței: misiuni de monitorizare, căutare și salvare, urmărire de ținte mobile la sol. Rezultatele cercetării în cadrul acestui parteneriat sunt materializate prin realizarea de lucrări de licență, lucrări de disertație și rapoarte de cercetare ale studenților implicați.

În cadrul temelor propuse se utilizează diverse tehnologii software și hardware specifice Computer Vision.

În acest moment, pentru dezvoltarea de noi aplicații ne-am axat pe următoarele direcții:

  • Tehnici și algoritmi pentru recunoașterea formelor;
  • Tehnici și algoritmi de stabilizare video;
  • Tehnici si algoritmi pentru recunoasterea caracterelor.
  • Teamnet
  • Universitatea Politehnică din București – Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei