Istraživanje i razvoj

Fit4Work Icon Fit4Work

Projekat ima za cilj razvoj inovativnog sistema, nenametljivog i jednostavnog za korišćenje podržavanjem starijih zaposlenih i zainteresovanih strana, radi smanjenja fizičkog i mentalnog stresa na radnom mestu.

Projekat razvija kombinaciju ITC tehnologija poslednje generacije, uključujući napredne tehnologije kao što su 3D detekcija pokreta,senzori zdravstvenog stanja primenjivi na telu, senzori životne sredine, mobilni uređaji, cloud usluge i middleware AAL usluge.

Tako pružena usluga omogućava stalnu samokontrolu na poslu i upravljanje vlastitom fizičkom kondicijom, zbog veoma motivišuće šeme učešća u treningu. Tako, Fit4Work podržava povećanje kvaliteta života krajnjih korisnika i njihove fizičke kondicije.

Inovacija Fit4Work proističe iz činjenice da razvija inovativan, pristupačan i tih system koji će pomoći starijim zaposlenima da smanje i upravljaju fizičkim i mentalnim stresom prouzrokovanim njihovim poslovnim aktivnostima i to uz pomoć:

 • Ambijetalnih opcija koje prate fizičke i mentalne aktivnosti na poslu;
 • Inteligentnih algoritama koji će koristiti informacije da bi obezbedili personalizovane preporuke;
 • srednjoročnog i dugoročnog planiranja, radi zadovoljenja potreba generisanih vrstom posla

Predloženo rešenje promoviše zdravlje i dobrobit, kako na radnom mestu, tako i kod kuće, za starije korisnike:

 • Pomaže kod poboljšanja životnog stila na radnom mestu, pružajući preporuke usmerene ka očuvanju sopstvenog zdravlja i ka povećanju kvaliteta radnog iskustva.
 • Podržava promene u ponašanju, sa fokusom na posebne oblasti koje generišu tenzije na radnom mestu i pomaže u pristupu ovim napetim situacijama.
 • Održava starije osobe motivisanima i aktivnima, zahvaljujući povećanju kvaliteta njihovog života generalno.
 • 1 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poljska)
 • Akademia Wychowania Fizycznego (Poljska)
 • Jožef Stefan Institute (Slovenija)
 • Asocijacija Katoličkih organizacija za starije građane UnieKBO/ Association of Catholic Organizations of Senior Citizens-UnieKBO (Holandija)
 • SINERCO SL (Španija)
 • Teamnet (Rumunija)
 • Other Side Mirror S (Španija)