Klaud stručnjaci

experts

Uvek posvećen  poslovnim tehnološkim inovacijama, Teamnet je poslednjih godina razvio  široku stručnost u klaud oblasti, posredstvom Ymens kompanije u okviru Grupe.  Ymens, u svojstvu prvog klaud brokera u Rumuniji, okuplja danas više od 70 sertifikovanih stručnjaka koji pokrivaju  širok spektar tehničkih i poslovnih  veština.

Stručnost naših klaud stručnjaka proizilazi iz višestrukih specijalnosti koje poseduju, kao što je tehnički konsalting u kompleksnim tehnologijama i industrijama, poslovni konsalting u strateškoj IT  i Cloudsourcing oblasti, poslovne analize, razvoj i implementacija, arhitektura rešenja, sistema, infrastrukture ili aplikacija, definicija procesa i metodologija ili koordinacija kompleksnih projekata.

U svojstvu Microsoft Gold Collaboration & Content Competency Partner-a, Ymens  poseduje napredne kompetencije  u segmentu Microsoft proizvoda, posebno za rešenja Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Project, Office 365 i  Windows Azure. Stručnost naših klaud eksperata u oblasti Microsoft  tehnologija podržana je značajnim nizom  priznatih sertifikata, kako u Rumuniji, tako i na međunarodnom tržištu.

Teamnet, uz pomoć Ymensa, stavlja na raspolaganje svojim klijentima versatilnu klaud (Cloud) platformu namenjenu radnim okruženjima zasnovanim na efikasnosti, sa isporučenim poslovnim aplikacijama  i servisom kako klijentima  iz privatnog okruženja tako i onima iz javnog sektora. Da bi uspešno razvio i implementirao  savremena klaud (Cloud) rešenja  personalizovana prema specifikacijama klijenata, tim za istraživanje i razvoj (Research & Development team) kompanije sastavljen je od eksperata sa sledećim oblastima stručnosti:

cloud_specilists

Kako posredstvom razvijenih projekata, tako i stalnom brigom u pravcu sticanja novih IT kompetencija uopšte a posebno u klaudu, naši tehnički stručnjaci poseduju napredna znanja u oblasti virtuelizacije, storage, networking, data center, cloud orchestration, administrare OpenStack, cloud identity management, IT security, itd.

Naši klaud projekti razvijeni od strane Ymens tima uključuju kako implementaciju poslovnih rešenja u okviru različitih industrija, tako i razvoj i konceptualizaciju složenih projekata, sa uticajem na nacionalnom nivou. Stručnost i veštine stavljene u službu ovih projekata bile su već priznate kako u Rumuniji, tako i na međunarodnom planu. Osvojili smo 2014. godine evropsku nagradu za “Best Cloud Service Public Sector” u okviru međunarodnog takmičenja EuroCloud. Nagrada je dodeljena za referentni klaud projekat  za javni zdravstveni sektor u Rumuniji:  Nacionalni registar pacijenata koji boluju od  reumatoidnog  poliartritisa.

Naša klaud kompanija je organizacija sa jedinstvenom mešavinom specijalizacije, talenta i kompetencije, koja je trajno posvećena privlačenju najboljih stručnjaka u svoj tim. Specifičnim pripremnim programima, klaud tim u okviru Teamnet grupe se tako stalno obogaćuje novim kompetencijama i znanjima u oblasti najnovijih tehnologija.