Araştırma ve Geliştirme

AMITRAN Icon AMITRAN

Tüketici davranışlarından CO2 emisyonlarının azaltılmasına kadar çok doruklu ulaşım ile bağlantılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim değerlendirme yöntemleri, enerji verimliliğinin arttırılması ve CO2 emisyonlarının en aza indirgenmesi v bu nedenle Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (ITS) desteklenmesi için trafik ve ulaşım alanlarında uygulanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim önlemlerinin etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bir sistemdir.

Amitran projesi kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin CO2 emisyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla tarafımızca referans bir yöntem geliştirilmiştir. Söz konusu yöntem diğer projeler için bir referans olarak kullanılabilmekte ve karayollarında, tren yollarında veya denizde (denizde veya ülkenin iç kesiminde kısa gezintiler) hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı sektörlerini kapsamaktadır.

Proje Web Sitesi: www.amitran.eu

Akıllı ulaşım sistemlerine yönelik uygulama ve hizmetlerin düzgün bir biçimde yönlendirilebilmesi için dayanıklı ve güvenilir bir çevresel değerlendirme taslağının oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu proje kapsamında enerji verimliliği ve CO2 emisyonlarına ilişkin gelişmiş Bilgi Teknolojileri ve İletişim önlemlerini değerlendirmek amacıyla uygun bir platform geliştirilmektedir.

Yenilik platformu, akıllı ulaşım sistemlerinin araştırma seviyelerini yansıtan modeller arasındaki açık ara yüzlerin tanımlanmasına ve söz konusu bilgilerin açıklanmasına dayalıdır. Bu bağlamda her bir farklı değerlendirme modeli sahibi ilgili ara yüzleri kendi modellerine uygulayabilir ve uygun modeli kullanan diğer kamu modüllerine bağlanabilir.

Tüm bu nedenlerden ötürü AMITRAN çözümünün avantajları yalnızca AMITRAN partnerleri ile kısıtlı olmayıp kamuya açıktır.

Söz konusu çözüm, program bünyesinde 5 temel hedefin desteklenmesi sonucu ortaya çıkmıştır:

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim önlemlerine yönelik CO2 emisyonları değerlendirme yönteminin geliştirilmesi (çok doruklu yolcu ulaştırma ve toplu ulaşım için);
 • Proje yöntemini uygulayan simülasyon modelleri ve araçlarına yönelik açık bir ara birimin oluşturulması;
 • Avrupa düzeyinde elde edilecek avantajlara uyarlanacak kapsamlı bir yöntemin oluşturulması ve onaylanması;
 • Gelecekte hayata geçirilecek projeler için referans olacak online bir veritabanının oluşturulması.
 • Nederlandse Organisatie Voor Toegepast
 • Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO (TNO) – Hollanda
 • PTV Planung Transport Verkehr Ag. (PTV) – Almanya
 • Avrupa Karayolu Ulaşımı Uzaktan Ölçüm Uygulaması
 • Coordination Organisation S.C.R.L.(ERTICO) – Belçika
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation (TECNALIA) – İspanya
 • Deutsches Zentrum Fuer Luft – Und Raumfahrt Ev (DLR) – Almanya
 • Ecorys Nederland B.V. (ECORYS)  – Hollanda
 • Teamnet Romanya