Araştırma ve Geliştirme

SMARTCEM – Akıllı Bağlantılı Elektrikli Mobilite Icon SMARTCEM – Akıllı Bağlantılı Elektrikli Mobilite

SMARTCEM, Bilgi Teknolojileri ve İletişim çözümlerini elektrikli taşıtlarla hareket geliştirme amacıyla araştırmamıza ve kullanmamıza olanak tanıyan bir projedir.

Elektrikli taşıtlar, çeşitli kısıtlamalar ve bireylerin bu tür ulaşım yöntemlerine güvenmemelerinden ötürü yaygın bir biçimde kullanılmamaktadır. SMARTCEM projesi, kullanımda olan çok doruklu elektrikli mobil ulaşım araçlarına ek olarak belirli gelişmiş mobilite hizmetlerini (elektrikli taşıt-deniz yolculuğu, elektrikli taşıt-etkili sürüş, elektrikli taşıt-seyahat yönetimi, elektrikli taşıt-şarj istasyonu yönetimi) uygulayarak elektrikli taşıtlara yönelik mevcut kısıtlamaları en aza indirgemeyi taahhüt etmektedir.

Teknolojinin elektrikli mobilite ile birleştirilmesi yoluyla toplumun elektrikli taşıtlara yönelik farkındalığının arttırılması ve söz konusu seçeneğin bir standart haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Ayrıntılarının Yer Aldığı İnternet Sitesi: www.smartcem-project.eu

SMARTCEM projesi kapsamında kullanıma sunduğumuz Bilgi Teknolojisi ve İletişim hizmetleri, toplumun elektrikli taşıtlara yönelik genel tutumunu değiştirecektir. Söz konusu projenin uygulamaya konmasıyla son kullanıcıların elektrikli mobilite şeklinde adlandırılan yeni mobilite konseptine olan güveni artacak ve aşağıda belirtilen faaliyetlere olanak tanınacaktır:

 • Küçük taşıtların ortak kullanımı;
 • Toplu taşımacılık;
 • Mal dağıtımı;
 • Elektrikli taşıt performanslarının optimizasyonu.

SMARTCEM projesi, nihai sonuçlara ulaşabilmek için birçok hedefe ulaşmayı taahhüt etmektedir. Söz konusu hedefler aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Elektrikli taşıtları tercih eden kişi sayısının sunmuş olduğumuz çözüm sayesinde en az %15 artış göstereceğinin kanıtlanması;
 • Sürdürülebilir Çevre gelişimi göz önünde bulundurularak ulaşım verimliliğinin ne ölçüde optimize edilebileceğinin araştırılması;
 • Karbon emisyonlarına yönelik ölçüm, izleme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi;
 • Tüm uygulama öğelerine (örneğin işletme modelleri e yasal hususlar) yönelik ihtiyaçların saptanması ve karşılanması;
 • Taşıtlar ile altyapıların enerji tüketiminin optimize edilmesi;
 • Çeşitli hizmetler kapsamında yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması yoluyla Pan-Avrupa işbirliğinin desteklenmesi;
 • Çeşitli sistemler ile taşıtlar arasındaki işbirliğinin operasyonel düzeyde sağlanması;
 • Araba yıkama gibi yeni hizmetlerin toplu taşıma sistemine tamamen entegre edilmesi;
 • Pilot uygulamanın daha fazla şehre, operatöre veya hizmet sağlayıcısına yayılması.
 • Teamnet Romanya
 • ERTICO (Belçika)
 • Barselona Şehri (İspanya)
 • Gipuzkoa Bölgesi (İspanya)
 • San Sebastian Şehri (İspanya)
 • Turin Şehri (İtalya)
 • PluService (İtalya)
 • UNEW (İtalya)
 • FIA (İspanya)
 • IDIADA (İspanya)
 • ENNERA (İspanya)
 • CTSS (İspanya)
 • PVT (İspanya)