Istraživanje i razvoj

NEXES Icon NEXES

NEXES akcija za istraživanje i inovacije ima za cilj istraživanje, testiranje i potvrdu tehnologija za komunikaciju koje obećavaju a koje se zasnivaju na IP i interoperabilnost budućih generacije usluga za hitnu pomoć, kako bi ove usluge dostigle visok nivo efikasnosti i performanse.

NEXES pomaže za postizanje objektiva EU za razvoj universalnog sistema menadžmenta usluga hitne pomoći na evropskom nivou. Projekat će upravljati eksploataciju obimnih sistema za komunikaciju i informisanja za lokalizaciju da bi građanima omogućili najmoderinije usluge, na najvišim standardima, za sigurnije društvo.

 

Website:http://nexes.eu/

NEXES želi da unese inovacije uslugama za hitnu pomoć iz Evrope kroz istraživanje i razvoj naprednih sistema i tehnologija za komunikaciju koje se zasnivaju na IP. Na taj način, evropski projekat koji će biti implementiran između 2015. godine i 2018. godine ima za cilj da omogući integrativnu komunikaciju u situacijama hitne pomoći.  Uključeni su kanali kao što su socijalni mediji, korišćenje sistema za informisanje o lokaciji da bi se brzo i efikasno lokalizovali hitni slučajevi, kao i povećanje interoperabilnosti informatičkih sistema za hitne slučajeve na evropskom nivou.

 • Razvoj i integrisanje sistema za komunikaciju koji se zasnivaju na IP, za usluge najnovije generacije za hitne slučajeve.
 • Razvoj inovativnih aplikacija za hitne slučajeve
 • Razvoj režima za testiranje i okvira za validiranje NEXES-a.
 • Uključivanje postojećih TIC rešenja i napori za stardardizaciju u NEXES za promovisanje interoperabilnosti.
 • Razvoj demonstrativnih kampanja i rasprostranjeno širenje u čitavoj Evropi i van Evrope.

 

 

 

 

 • RINICOM Limited, Velika Britanija
 • Ambulance and Emergency Physicians Association, Turska
 • Aimtech Consulting Limited, Velika Britanija
 • Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Italija
 • Ministero Dell’interno, Italija
 • Deveryware, Francuska
 • European Union of the Deaf, Belgija
 • Institute of Communication and Computer Systems, Grčka
 • Insta DefSec Oy, Finska
 • Omnitor AB, Švedska
 • Orange Romania, Rumunija
 • Police University College, Finska
 • Préfecture de Police, Francuska
 • Teamnet International, Rumunija
 • Telekom Slovenije d.d., Slovenija
 • University of Ljubljana, Slovenija
 • Police and Crime Commissioner For West Yorkshire, Velika Britanija