Comunicate de presă @sr

media

Teamnet Dedalus lansira rešenje za napredni medicinski skrining na tržištu Rumunije

Rešenje je testirano u Italiji u preko 200 preventivnih kampanja koje su uključile oko  17 miliona građana iz preko 21.000 zdravstvenih jedinica

Bukurešt, 9. avgust 2016. god. – Teamnet Dedalus, jedan od glavnih snabdevača informatičkih sistema za javni i privatni medicinski sektor, objavljuje lansiranje naprednog rešenja za mediciski skrining na tržište Rumunije, u partenerijatu sa Dedalus SPA, koji je lider u software rešenjima za javni i privatni sistem zdravstva u Italiji. .

Medicinska platforma za skrining, nazvana Arianna Screening, dolazi kao podrška snabdevačima medicinskih usluga u programima prevencije i ranog otkrivanja raznih  bolesti,  i nudi mogućnost efikasnog, integrisanog i optimalnog menadžmenta kampanja za  skrining. Ovo rešenje nudi podršku od samog stadijuma definisanja ciljnog stanovništva i realizacije epidemiološkog istraživanja bolesti, odnosno utvrđivanje etapa prezentacije pa sve do zakazivanja, pregleda i pretraga, uključujući i stadijum tretmana ili hirurške intervencije.

“Ovo rešenje stavlja na raspolaganje snabdevačima zdravstvenih usluga iz javnog i privatnog sektora niz obuhvatnih i integrisanih funkcionalnosti koje povećavaju efikasnost procesa menadžmenta kampanja za skrining. Ovaj instrument je u Italiji testiran u toku više od 25 godina, uz čiju pomoć su uspešno vođene preko 200 kampanja za prevenciju koje su uključile oko 17 miliona građana iz preko 21.000 zdravstvenih jedinica. Implementacija sistema doprinosi boljoj obaveštenosti stanovništva i povećanju procenta učešća u kampanjama za skrining na preko 70% od ciljnog stanovništva, ali i praćenje rezultata kampanje do stadijuma hirurške intervencije”, izjavila je Florina Zamfirescu, Sales Manager Teamnet Dedalus.

Platforma Teamnet Dedalus kapitalizuje široko iskustvo kompanije Dedalus SPA na tržištu Italije, i predstavlja nezamenljiv instrument za menadžment kampanja za skrining,   pokrenutih od strane nadležnih organa iz domena javnog zdravstva a odvijaju se na nacionalnom nivou ili organizovanih u medicinskim jedinicama i vođenih na nivou institucije. Takođe, korišćenje ovih rešenja se ne ograničava samo na određene kampanje, već se mogu koristiti u bilo kojoj kampanji za prevenciju.

Na ovaj način Teamnet Dedalus predlaže nov pristup prema kampanjama za skrining i integriše platformu sa medicinskim uređajima za lak i automatski pristup rezultatima istraživanja. Posredstvom veze sa sistemima nadležnih organa u zdravstvu, sa elektronskim dosijeom pacijenta, ali i sa sistemima koji su implementirani na nivou bolnice, informatičko rešenje nudi mogućnost praćenja rezultata i davanja preporuka pacijentima o preporučenim rezultatima; istovremeno nudi i kompleksne izveštaje u vezi glavnih indikatora za program evaluacije aktivnosti za skrining.

Teamnet Dedalus istovremeno stavlja na raspolaganje i usluge ekipe specijalista, koji će obezbediti funkcionisanje u skladu sa zakonodavstvom i zahtevima koji su specifični za snabdevače medicinskih usluga iz Rumunije.

Sistemi software koje nudi Teamnet Dedalus obraćaju se snabdevačima medicinskih usluga i nadležnim organima u zdravstvu i imaju za cilj da smanje vreme čekanja pacijenta za dobijanje medicinskih usluga, kao i  povećanje kvaliteta ovih usluga, posredstvom potpore koju pružaju zdravstvenim radnicima.

O kompaniji Teamnet Dedalus:

Teamnet Dedalus, deo grupe Teamnet Group, jedan je od glavnih snabdevača integrisanih informatičkih sistema za sektor zdravstva iz Rumunije.

Teamnet Dedalus nudi rešenja eHealth za menadžment svih medicinskih usluga. Među rešenjima koje nudi, nalazi se i  Armonia®sanita, kompletni sistem za menadžment medicinskih, administrativnih i finansijskih radnji u okviru jedne bolnice.

O kompaniji  Teamnet:

Uz svoje iskustvo od  15 godina, Teamnet je jedan od glavnih integratora sistema u regionu.

Grupa je 2014. godine registrovala konsolidovanu poslovnu cifru od 93 miliona evra, i uključena je već osmi put za redom u regionalnim plasmanima Deloitte.

Za dodatne informacije o grupi Teamnet, pristupite na  www.teamnet.ro i facebook stranicu kompanije -  Facebook.

Nazad