HR Događaji
media

Prisutni na događaju “Ozbiljno stažiranje” (Stagii pe bune) u Bukureštu i Jašu (București, Iași)

21 mart 2015. god.

“Ozbiljno stažiranje“ je inicijativa putem koje studenti zainteresovani za informatiku imaju priliku da se povežu sa najznačajnijim kompanijama u toj oblasti, koje sprovode programe stažiranja ili druge aktivnosti u partnerstvu sa akademskim krugovima.

Kao partneri nacionalnog programa, prisustvovali smo na dva događaja održana istovremeno u Bukureštu i Jašu, gde smo predstavili niz programa stažiranja, kao i oblasti i osnovne tehnologije u kojima studenti mogu da se specijalizuju u našoj kompaniji.

U okviru događaja iz Jaša, jedan od naših stručnjaka za Vanredne situacije prikazao je poslednju proizvodnu inicijativu u ovoj oblasti Emsim, rešenje koje obezbeđuje trening u virtuelnoj realnosti, zasnovano na Oculus Rift opremi.

Predstavljeni koncept bio je cenjen kako kod  predstavnika medija tako i od strane mlade publike prisutne na manifestaciji koja je izrazila interesovanje za staž fokusiran na ovu temu.

Nazad na HR događaje