Proizvodi

produse

RIS Icon RIS

Transport

Preko proizvoda RIS (Usluge informiranja o rijeci) pružamo upravljanje prometom robe i ljudi na unutarnjim navigacijskim putevima, kao i sučelje za druge načine transporta i načina trgovine.

Također povećavamo sigurnost prometa, doprinosimo zaštiti okoliša, povećanju učinkovitosti transporta i optimizaciji količine ove vrste transporta, koji se smatra sigurnim za okoliš.

RIS olakšava komunikaciju između javnih i privatnih sudionika u plovnom prometu, te im nudi kompleksne informacije u realnom vremenu.

Prezentacija prometne situacije u realnom vremenu

Pomoću RIS-a, nudimo instrumente za nadzor i uvjete plovnog kanala u realnom vremenu za internu navigaciju flote. Tako poboljšavamo upravljanje flotom i omogućavamo detaljna planiranja rute i njihovo upravljanje na osnovu ažurnih informacija vezanih za plovni kanal. RIS omogućava kapetanima i menadžerima flota geografske, hidrološke i administrativne informacije za planiranje, izvršenje i nadzor rute.

Nadzor opasnog tereta za sigurnost transporta

Nadzor opasnog tereta za sigurnost transporta Preko RIS-a doprinosimo detaljnom nadzoru transporta opasnog tereta i dajemo podršku intervencijama tijekom i nakon nezgoda. Nudimo informacije koje omogućavaju reakcije u odgovarajućem vremenu u slučaju nezgoda i ekoloških katastrofa. Kako su podaci o prometu spremljeni u bazi podataka, rekonstrukcija nezgode pomaže u analizi uzroka.

Bolje informacije za planiranje operacija i resursa na terminalima.

Nudimo lukama i operaterima terminala ETA informacije i druge informacije kojima doprinosimo smanjenju vremena prekrcaja. Ti podaci omogućavaju proaktivni pristup tijeku na terminalu: prije ulaska broda u luku, operater može pripremiti i planirati aktivnosti rukovanja. Za zapovjednike, smanjujemo vrijeme čekanja i optimiziramo cijelo putovanje, dok se infrastruktura lakše koristi.

Nadzorom riječnog transporta i uvjeta navigacije u realnom vremenu povećavamo sigurnost i zaštitu.

Uporabom funkcija RIS-a, povećavamo sigurnost i učinkovitost prometa na unutarnjim plovnim kanalima. Istodobno, pomažemo u stvaranju statistike za plovnu administraciju, međunarodne organizacije i tvrtke uključene u strateško planiranje i nadzor unutarnjih plovnih puteva. Na taj način smo smanjili greške i dugu obradu koja postoji kod komunikacije putem papira.

Automatizacija prekograničnih djelatnosti da bi se olakšala međunarodna trgovinaernational trade

Podržavamo provedbu zakona u navigaciji unutarnjim kanalima, usklađeni smo sa zahtjevima sigurnosti u prometu i zahtjevima zaštite okoliša.

Poboljšanja sučelja za vezu s drugim vrstama transporta

Kroz uspostavu sučelja s drugim sustavima, nudimo instrumente komunikacije između svih članova nabavnog lanca i njihov nadzor za nekoliko vrsta transporta. Ovo sučelje ukida prekid toka informacija i omogućava integraciju unutarnje plovidbe u nabavnom lancu.

RIS aplikacije su razvijene pomoću sljedećih tehnologija:

 • HTTP/HTTPS protokol;
 • Sigurnost:
 • SSL/vatrozid;
 • Autorizacija:
 • AS/ Proprietary App;
 • Web poslužitelj:
 • IIS7;
 • Prezentacija:
 • ASP.Net HTML Javascript XS;
 • Poslovna logika:
 • .NET Framework
 • Poslovna integracija:
 • WCF XML Soap WSDL;
 • Integracija podataka:
 • ADO.Net;
 • Razmjena poruka:
 • MSMQ XML;
 • SQL Server 2008.

RIS integrira kompleksne hardverske mreže.

AIS – lokacija i identifikacija broda, dobivanje informacija u realnom vremenu.

Glavne funkcije AIS mreže su sljedeće:

 • Pružanje transparentne veze između AIS mreže i AIS mreže bazne stanice;
 • Kontrola protoka podataka u AIS mreži;
 • Nadzor i centralizirana dijagnoza AIS mreže bazne stanice;
 • Pružanje usluga za klijente AIS mreže;
 • Pružanje informacija o kontroli plovidbe u realnom vremenu za nadzor plovidbene situacije; razmjena binarnih poruka i sigurnosnih poruka između brojeva;
 • Razmjena podataka s drugim nacionalnim ili međunarodnim AIS mrežama;
 • Pohrana podataka u bazama podataka za obradu i pružanje podataka i na izlazu na klijentov zahtjev;
 • Konfiguracija, kontrola i centralizirana dijagnoza sustava;
 • Dostava informacija vezanih za brodarski promet u realnom vremenu za nadzor navigacijske situacije putem interneta, preko elektronske mape pomoću standardnog internetskog preglednika.

Radar – 24×7 nadzor pomorskog prometa u područjima s jakim prometom.

Prognoza vremena – točne informacije o vremenu.

VHF – komunikacijski sustav na radijskim frekvencijama.

 • Osnovne funkcije mreže su sljedeće:
 • Usluge informiranja o: navigacijskim putevima vezano za trenutne prepreke navigacijskih puteva; kvarovi opreme za podršku kod navigacije; promjene za kratkoročno vrijeme rada vrata za poplavu i mostova; navigacijska ograničenja zbog poplava i leda; trenutna i buduća razina vode na kritičnim mjestima;
 • Strateške informativne usluge;
 • Usluge podrške u opasnim situacijama;
 • Usluge upravljanja vratima za poplave i pomičnim mostovima;
 • Usluge planiranja za putovanja;
 • Usluge podrške za provedbu zakona i pravilnika za; upravljanje prijelazom granice, pridržavanje zahtjeva vezanih za sigurnost u prometu i podržavanje zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša.

CCTV –24×7 nadzor plovnog prometa.