Pristup europskim fondovima
consultanta

Više od 8 godina našim klijentima pružamo usluge savjetovanja, u cilju dobivanja i implementacije projekata koje financira EU.

Pored prepoznatih ponuđenih mogućnosti razvoja, pristup EU fondovima također zahtijeva seriju izazova s kojima se susreću naši klijenti u postupku implementacije financiranih projekata.

Oni se mogu pretvoriti u stvarne prijetnje, ako ih se pravilno ne identificira, pripremi i njima upravlja.

Postupci implementacije i upravljanja koji su vezani za te vrste projekata su kompleksni i zahtijevaju multi-disciplinarno znanje, kao i određenu rigoroznost koja je za nekog konzultanta – profesionalca već postala modus vivendi.

Naš tim konzultanata koji su specijalizirani za pristup EU fondovima su poznati po svojoj profesionalnosti, stručnosti i izrazitom profesionalnom ponašanju u odnosima s klijentima. Nadalje, tim je stalno odlazio klijentima s rješenjima prilagođenim njihovim stvarnim potrebama, koje tako jamče uspjeh projekta. Jamstvo za uspjeh je, kao prvo, dano sposobnošću našeg tima konzultanata da uspostavi mjere kojima bi se izbjegla financijska i administrativna uska grla. Ipak, naše najveće bogatstvo je stav koji je potreban u našem pristupu klijentu i održivost rezultata.

Imamo cijeli asortiman koji je dostupan našim klijentima zainteresiranim za EU financiranje: naše iskustvo, mrežu stručnjaka i suradnika, kao i znanje svakog člana našeg tima specijalista.

Privatne tvrtke, javne institucije i nevladine organizacije, svi oni uživaju u prednostima projekata koje smo skupa implementirali jer vodimo naše klijente kroz svaki korak u razvoju njihovih projekata. Većinom smo usredotočeni na organizacije koje djeluju u sljedećim industrijama: okolišu, javnim uslugama, upravljanju i transportu.

Svaki projekt za nas ima jedinstveno iskustvo učenja. Na taj smo način naučili da se provjereni koncepti mogu primijeniti u fazama. Naučili smo kombinirati radno iskustvo na nacionalnoj razini sa sve većim osjećajem europskog identiteta i na taj smo se način uspjeli pobrinuti za povećani potencijal u regiji.

Razvili smo niz suvremenih i inovativnih tehnika i programa za izradu naših konzultantskih projekata vezanih za dobivanje sredstava od EU, da bi se uspješno nosilo s konkurencijom na tržištu i zahtjevima klijenata.

Stoga su usluge koje nudimo klijentima sadržane u iskustvu dobivenom u pripremi i implementaciji velikog broja projekata. Pratimo naše klijente u svakom stupnju razvoja i primjene njihovih projekata, potpuno svjesni činjenice da su oni također naši projekti, naša posjetnica.

Naše usluge uključuju usluge savjetovanja na svim razinama projekta, od navođenja potreba i izvora financiranja do definiranja projekata, njegovog razvoja na kraju razdoblja implementacije:

 • Identifikacija najbitnijih izvora financiranja za potrebe klijenata – to zahtijeva pregled svih izvora financiranja koja su dostupna za potrebe klijenata i pomoći oko razvoja ideje projekta;
 • Dizajn i priprema dokumentacije koja je potrebna za dobivanje financiranja – studije tržišta, poslovni planovi, financijske analize, prijavni obrasci i ostalo se pripremaju u ovoj fazi, ovisno o potrebama klijenta;
 • Usluge upravljanja za projekte koji se financiraju pod strukturnim i kohezijskim fondovima;
 • Usluge pravnog i financijskog savjetovanja;
 • Savjetovanje u javnoj nabavi;
 • Usluge vezane za organizacijski razvoj, razvoj ljudskih resursa;
 • Rješenja upravljanja promjenama;
 • Usluge obuke.

Ključne kompetencije:

Institucionalni razvoj i pomoć kod javne uprave:

 • Priprema aplikacijskih obrazaca i upravljanje projektima financiranim pod strukturalnim i kohezijskim fondovima, uključujući upravljanje financijama, izvještavanje, pomoć tijekom implementacije;
 • Evaluacija projekata / programa / smjernica /strategija;
 • Direktna obuka i pomoć da bi se razvile vještine kod osoblja u javnoj upravi u pripremi i implementaciji projekata;
 • Projekti tehničke pomoći za institucije odgovorne za upravljanje EU fondovima.

Savjetovanje za poslovni razvoj:

 • Priprema projekata poslovnog razvoja da bi se privuklo financiranje pod strukturnim i kohezijskim fondovima ili drugih institucija koje nude financiranje;
 • Pomoć u upravljanju projektima financiranim pod strukturnim i kohezijskim fondovima (osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima u ugovoru o potpori, upravljanje financijama, pravna pomoć, pomoć u javnoj nabavi);
 • Savjetovanje za organizacijski razvoj;
 • Razvoj upravljanja;
 • Upravljanje promjenama;
 • Obuka i razvoj ljudskih resursa.

 

Na osnovu iskustava koje smo s vremenom dobili s projektima financiranim od EU pod odjelom posvećenim EU fondovima, Teamnet je pripremio i implementirao projekte financirane pod Programima, kao što su:

 • MITSU
 • Amitran
 • EEA 2009-2014 Financijski mehanizam;
 • Program prekogranične suradnje 2007.-2013.
 • Tematski fond za sudjelovanje civilnog društva;
 • Plan nacionalnog istraživanja, razvoja i inovacija 2007. – 2013.;
 • Programi nacionalnog plana II – PNII;
 • Nacionalni program ruralnog razvoja;
 • Operacioni program ‘Tehnička asistencija’;
 • Operacioni program ‘Razvoj administrativnog kapaciteta’;
 • Operacioni program za ribarstvo;
 • Regionalni operacioni program:
 • Sektorski operacioni program ‘Povećanje ekonomske konkurentnosti’;
 • Operacioni program sektora ‘Okoliš’;
 • Operacioni program sektora ‘Transport’;
 • Sektorski operacioni program ‘Razvoj ljudskih resursa’;
 • Zajednički operacioni program crnomorskog sliva 2007.-2013.
 • Prekogranički program suradnje ‘Jugoistočna Europa’;
 • Program okvira 6;
 • Program okvira 7.

Dolje su neki od bitnih konzultantskih projekata koji su financirani iz europskih fondova:

 • Razvoj Cloud računalne platforme da bi se poboljšala konkurentnost zasnovana na inovaciji (povećane online poveznice korisnika usluga) – projekt financiran pod sektorskim operacionim programom ‘Povećanje ekonomske konkurentnosti’;
 • Razvoj napredne platforme za obradu mikro-plaćanja napravljen s NFC tehnologijom – projekt financiran pod Sektorskim operacionim programom ‘Povećanje ekonomske konkurentnosti’;
 • Razvoj inovativne platforme za nadzor imovine – projekt financiran pod Sektorskim operacionim programom ‘Povećanje ekonomske konkurentnosti’;
 • E-VIZA – elektronski portal koji olakšava postupak prijave za vizu – projekt financiran pod operacionim programom ‘Razvoj administrativnog kapaciteta’;
 • Online javne usluge predviđene za građane, porezne obveznike i korisnike javnog mirovinskog sustava i sustava povreda na radu i profesionalnih bolesti (ORIZONT) – projekt koji se financira pod Sektorskim operacionim programom ‘Povećanje ekonomske konkurentnosti’.

Istraživanje i razvoj projekti

Naš pristup klijentima je kao prvo zasnovan na razumijevanju osjetljivih aspekata vezanih za posebnost organizacijskog poslovanja. Klijentima dajemo fleksibilnost i otvorenost prema njihovim potrebama i istodobno pazimo da primijenjeni model donosi stvarnu vrijednost.

Nadalje, nakon svakog pokretanja projekta, poduzimamo planiranje aktivnosti na osnovu potreba klijenata i plana upravljanja rizikom, vezano za odgovarajući kontekst kojim bi se poticale predviđene koristi u organizaciji-korisniku i pazimo da su oni stavljeni korisniku na znanje, uz specifični plan djelovanja.

Definitivno smo svjesni da se do učinka može doći samo profesionalnošću i odlučnošću. Zbog toga smo zahvalni našim klijentima, jer su nam oni dali mogućnost da profesionalno nadmašimo sami sebe, da postanemo sve bolji i sve konkurentniji.

AFT Design

Autonomus SRL

Ministarstvo vanjskih poslova

Nacionalna kuća za javne mirovine i druga prava socijalnog osiguranja