Mediji

media

Fotografija

foto galerija za preuzimanje

Informativni prikaz
downloadable .doc

 

Profil predsjednika upravnog odbora
downloadable .doc

 

Kontakt za medije
Za materijale za tisak i dodatne informacije o tvrtki Teamnet, molimo kontaktirajte:
Gđ. Andreea Bituleanu
M: +4 0725.679.657
E: andreea.bituleanu@teamnet.ro