Ürünler

produse

RIS Icon RIS

Ulaşım

RIS (River Information Services) ürününün aracılığı ile iç denizcilik mal ve kişi nakliyesinin trafiğini temin etmekteyiz ve aynı zamanda başka nakliye ve ticari süreçlere doğru arayüzüdür.

Ayrıca, trafiğin güvenliğini yükseltmekteyiz, çevre korunmasına katkıda bulunmaktayız, nakliyenin verimliliğinin yükselmesine ve bu tip trafiğin hacimin optimumlaştırılmasına, çevre için güvenli olarak sayılmaktadır.

RIS deniz ulaşımında ilgili kamu tarafları ile özel taraflar arasındaki iletişimi sağlamaktadır, gelişmiş bilgileri gerçek zamanda sunmaktadır.

Trafik durumunun gerçek zamanda sunulması

RIS yardımı ile, iç filo navigasyonu ve su yolu kanalın şartların gerçek zaman içinde takibi için çözümler sunmaktayız. Bu şekilde filo yönetimi geliştirmekteyiz ve güzergahın detaylı planlamasını ve yönetimini su yolu kanalındaki şartları güncel bilgilere dayanarak imkanı sağlamaktayız. RIS kaptanların ve filo yöneticilerine planlaması, gerçekleştirmesine ve güzergahın takip etmesi için coğrafik, hidrolojik ve idari bilgiler sunmaktadır.

Nakliye güvenliği için tehlikeli malların takibi

RIS aracılığı ile tehlikeli mal nakliyenin detaylı takibine katkıda bulunmaktayız ve prosedürler esnasında ve kazalardan sonra müdahaleleri desteklemekteyiz. Kazalar ve çevre için afetler durumunda uygun süre’de reaksiyon imkan veren bilgiler vermekteyiz. Trafik bilgileri bir veri tabanında depolandığı andan itibaren, olayın rekonstrüksyonu bunun oluşma analizinde yardımcı olmaktadır.

Terminallerde işlemlerin ve kaynakların planlanması için daha iyi bir bilgilendirme

Liman ve terminal işletmecilerine ETA bilgileri ve başka bilgiler sunmaktayız boşaltma/yükleme sürenin düşürülmesinde katkıda bulunmaktayız. Bu bilgilerin aracılığı ile, terminaldeki akışkanlığına karşı proaktif bir yaklaşım imkanı sağlamaktayız: geminin limana girmesinden önce, işletmeci manipülasyon faaliyetlerini hazırlayabilir ve planlayabilir. Amirler için bu şekilde bekleme süresini azaltmaktayız ve bütün yolculuğu optimize etmekteyiz, bu arada altyapı daha iyi kullanılabilmektedir.

Nehir ulaşımı ve navigasyon şartlarını güvenli ve emniyetli garanti etmesi için gerçek zamanda takip etmektedir

RIS olanaklarının kullanımı ile iç navigasyon kanalların’da trafiğin güvenliğini ve verimliliğini artırmaktayız. Ayrıca iç navigasyon takibi ve stratejik planlama için deniz otoriteleri, uluslararası kuruluşlar ve işe alınan şirketler için istatistiklerin ayırmalarına yardımcı olmaktayız. Bunlara iç navigasyon yollarında ilgili bilgileri sunmaktayız. Bu şekilde hataları ve kağıt üzerinde özgün iletişimlerin işlem sürelerini azaltmaktayız.

Uluslararası ticaretini kolaylaştırmak için sınır ötesi işlemlerin otomasyonu

İç kanallarında navigasyonda yasaların uygulanmasını desteklemekteyiz, trafiğin emniyeti ile ilgili taleplerine uygun, hem de çevre taleplerine uygun.

Başka nakliye tipleri ile ilişkilendirmek için geliştirilmiş arayüzler

Başka sistemler ile arayüzleri ile, tüm tedarik zincirin uyeleri arasında bir iletişim aracı ve bunun bir kaç nakliye çeşidinde bunun takibini sunmaktayız. Bu arayüz bilgi akışkanlığını kapsamdan çikartmaktadır ve iç navigasyonun tedarik zincirlerine entegre edilmesine sağlamaktadır.

RIS uygulamaları bu teknolojileri kullanarak geliştirilmiştir:

 • Protokol HTTP/HTTPS;
 • Güvenlik: SSL/Firewall;
 • Yetki: AS/ Proprietary App;
 • Web Serveri: IIS7;
 • Sunum: ASP.Net HTML Javascript XS;
 • Business Logic: .Net Framework;
 • Business Integration: WCF XML Soap WSDL;
 • Data Integration: ADO.Net;
 • Messaging: MSMQ XML;
 • SQL Server 2008.

RIS karmaşık hardware ağlarını entegre etmektedir.

AIS – gemilerin yerini ve tanımı, gerçek zamanda bilgi edinmesi.

AIS Ağın başlıca fonksiyonları bunlardır:

 • AIS Ağın AIS temel istasyonun ağı ile şeffaf bir bağlantının tedarik edilmesi;
 • AIS Ağında bilgi akışın kontrolü;
 • AIS Temel İtasyon ağın takibi ve merkezi tanımı;
 • AIS Ağın müşterileri için hizmet tedariki;
 • Navigasyon durumun takibi için deniz trafiğin üzerine gerçek zamanda bilgilerin tedariki, gemiler arasında ikili iletim ve güvenlik mesajların takası;
 • Ulusal veya uluslararası başka AIS Ağlar ile bilgi takası;
 • İşletim için very tabanlarında bilgilerin stoklanması veya müşterilerin talebi üzerine çikış bilgilerin tedariki;
 • Sistemin yapılandırması, kontrolü ve merkez tanımlanması;
 • WEB standard bir tarayıcının kullanılması ile elektronik grafiğin üzerine internet ile navigasyon durumun takibi için gemi trafiyine bağlı gerçek zamanda bilgilerin tedariki.

Radar – yoğun trafik bölgelerinde 7×24 deniz trafiği takibi. 

Hava durumu – hava durumu ile ilgili kesin bilgiler.

VHF – radyo frekanslarını kullanarak iletişim sistemleri.

Ağın temel işlevleri bunlardır:

 • Bilgi hizmetleri ile ilgili: navigasyon yolların geçici engellemeler ile ilgili navigasyon yolları; navigasyon için destek ekipmanların hatalı çalışması; Savak ve mobil köprüler için işlem sürelerin kısa sure için değişimleri; sel ve donmadan dolayı navigasyon kısatlamaları; kritik noktalarda suyun şu anda ve gelecekte ki seviyesi;
 • Stratejik bilgilendirme hizmetleri;
 • Afet durumları için destek hizmetler;
 • Savak ve mobil köprülerin yönetim hizmetleri;
 • Yolculuk planlama hizmetleri;
 • Yasaların ve kuralların yükümlülüğü için hizmetler: sınır geçme yönetimi, trafiğin güvenliği ile ilgili isteklere uyulması ve çevre korunması ile ilgili taleplere uyumu.

CCTV – 7×24 deniz trafiği takibi.