Zračna tehnologija

Tehnologie-aeropurtata

Sustavi zračne tehnologije su brz i povoljan način na koji vladine agencije i privatne tvrtke dobivaju terenske slike visoke kvalitete: ortofotografske mape za velika područja, 3D digitalne modele površina ili video snimanje. Ovi sustavi se mogu se primjenjivati u općinama, inspektoratima za hitne slučajeve, policiji, obalnoj straži, građevini, privatnim tvrtkama, itd.

Pomoću Hirrusa, zrakoplovnih bespilotnih sustava koji čine temelj našeg integriranog rješenja, klijentima nudimo pristup relevantnim, točnim i precizno lociranim informacijama u realnom vremenu. Prije nekoliko godina bili su dostupni  vladinim agencijama u samo nekoliko država; danas su bespilotne letjelice cjenovno prihvatljivija alternativa satelitskim slikama za vjernu reprodukciju površina i njihovih detalja: od skrivenih izbijanja požara do visina građevina ili znakova bolesti na oštećenim usjevima.

Prednosti rješenja integrirane tehnologije koje nudi Teamnet uključuju sljedeće:

  • uporabu najpristupačnije tehnologije za generiranje 3D karata i modela tla;
  • pokrivanje velikih područja u vrlo kratkom vremenu;
  • pružanje podataka i detaljnih izvješća u realnom vremenu;
  • fleksibilni marketinški sustav preko kojeg Teamnetov tim vodi operativne aktivnosti bespilotnih letjelica i i dobivanja dozvola za letenje;
  • potpuno pokrivanje radnih procesa preko integracije s drugim sustavima Teamnet portfelja ili vanjskih sustava.

Poruka Roba Mundaya, direktora studijske grupe NIAG-a – 177,  C/O Odjel za investicije u obranu Sjedište NATO-a, Bogdanu Padiuu, generalnom direktoru Teamneta, nakon primjene  „UNIFICIRANA VIZIJA 2014” za NATO “Rezultati dobivenu tijekom primjene „UNIFICIRANE VIZIJE 2014” su zasluga Teamneta, na što trebate biti ponosni. Unatoč mnogim izazovima i  manjim preprekama, zaposlenici su nadišli sve prepreke profesionalno i odlučno, sa svrhom osiguranja uspješnog rada. Također su demonstrirali sposobnosti HIRRUS platforme tijekom Aplikacije. Uspješna integracija FMV prijenosa, kompatibilnog s  NATO STANAG-om 4609, s HIRRUSA na aplikacijsku mrežu, demonstrirana je nekoliko puta tijekom postupka i dobila je pozitivne komentare od operativnih korisnika slika. „Želim vam uspjeh u budućnosti i nadamo se da ćemo u budućnosti opet moći zajedno raditi za NATO aplikacije.”

[više]
Općine Icon

Općine

U javnoj upravi, UAV (Unmanned Air Vehicle = bespilotna letjelica) tehnologija može pomoći u boljem upravljanju projektima u općinama, od faze planiranja do nadzora drugih koji su u tijeku.

PrimariiOdjeli za urbano planiranje mogu povećati točnost urbanih planova, popuniti dostupne podatke točnim informacijama o visini i fazama lokalnih izgradnji te imaju mogućnost vršenja vrlo točnih elektronskih mjerenja.
To postaje moguće konsolidacijom slika dobivenih korištenjem bespilotnih letjelicama s nekim mjerenjima i kontrolnim alatima na elektroničkoj mapi na nekoliko razina.
Elektronička mapa nudi pregled grada: poplavnih područja, zelenih površina, povijesnih građevina itd.

[više]
Hitne situacije Icon

Hitne situacije

S uporabom tehnologije bespilotnih letjelica, možemo optimizirati upravljanje aktivnostima koje se vrše u županijskim inspektoratima za hitne slučajeve slanjem podataka s mjesta nesreće u realnom vremenu.

Situatii de urgentaInspektorati za hitne slučajeve mogu dobiti podatke direktno s mjesta nesreće, na najbrži mogući način, s minimumom ljudskog rizika i troškova.

Povezano s tim vlastima nudimo koordinate hitnih situacija pomoću sustava bespilotnih letjelica za otkrivanje situacije, lokacije i informacija te praćenje posljedica.
U slučaju požara, slike koje snimi bespilotna letjelica omogućavaju prepoznavanje izvora požara i ugroženih područja.

Na taj način inspektorat može poslati opremu za gašenje direktno na izvor, smanjujući vrijeme intervencije i troškove za lokalizacijsku opremu.
Nakon gašenja požara, slike dobivene od bespilotne letjelice omogućavaju identifikaciju skrivenih izvora požara.

U slučaju potresa, usluga nadzora bespilotnim letjelicama omogućava najbržu identifikaciju ugroženih područja i vrsta štete. To je također moguće za područja gdje pristup automobilom ili drugim načinom transporta nije moguć.
Nakon potresa, usluga nadzora bespilotnim letjelicama omogućava prepoznavanje posljedica katastrofa i lokalizaciju žrtava.

[više]
Granična policija i obalna straža Icon

Granična policija i obalna straža

Granična policija i obalna straža mogu pokriti velika nadzorna područja uporabom tehnologija bespilotnih letjelica, locirati opasnosti u najkraće vrijeme i dobiti informacije u realnom vremenu o razini opasnosti, kako bi na vrijeme poslali odgovarajući tim direktno na izvor.

Politia de frontaliera si paza de coastaNudimo alate državnim organima nadležnima za nadzor obale i graničnoj policiji za otkrivanje potencijalnih opasnosti na kopnu ili u vodi preko sustava nadzora bespilotnim letjelicama.

Granična policija može koristiti sustave bespilotnih letjelica za prepoznavanje u slučaju signala opasnosti na kopnenoj granici. Lokalizacija opasnosti i izvješća s podacima dobiveni na vrijeme smanjuju trošak i skraćuju vrijeme intervencije. Obalna straža može koristiti sustave bespilotnih letjelica za lokaciju neovlaštenih plovila ili onih koji krše navigacijski sustav teritorijalnog mora.

[više]
Prometna policija Icon

Prometna policija

Prometna policija može u najkraćem vremenu dobiti točne slike o prometu sa komunikacijskih čvorišta ili blokiranih područja, kao i informacije o veličini čepova i potencijalnim žrtvama.

Politia rutieraPolicija tako može intervenirati u najkraćem vremenu s timom najpogodnijim za vrstu prijavljene situacije. To je moguće zbog uporabe širokih slika dobivenih iz zraka  dobivenih pomoću bespilotne letjelice te prijenosa slika snimljenih kamerom u realnom vremenu.

[više]
Poljoprivreda Icon

Poljoprivreda

Tehnologija bespilotnih letjelica poljoprivrednicima daje podatke koje oni mogu koristiti za brzu reakciju i maksimiziranje usjeva brzim prepoznavanjem područja ugroženih bolestima.

AgriculturaSlike iz zraka snimljene sustavom bespilotnih letjelica pokrivaju velika područja u kratkom vremenu i točno snimaju ugrožena mjesta. Vrijeme dobivanja podataka puno je kraće od onog u slučaju nadzora s tla i ugrožena područja se brže prepoznaju. Ovi podaci olakšavaju intervenciju prije proširenja ugroženog područja. Skupljanje podataka i brzina intervencije će utjecati na to hoće li usjevi biti zdravi ili ugroženi. Također je moguć povremeni nadzor zdravstvenog stanja vegetacije i iz toga može uslijediti točnija procjena količine očekivane žetve.

[više]
Inženjeri cestovnog prometa Icon

Inženjeri cestovnog prometa

Tvrtke koje planiraju cestovni promet mogu povećati točnost planiranja i predvidjeti rizike i dodatne troškove u ranoj fazi davanja ponuda i radova. U jednom danu, možemo dobiti sve informacije o udaljenosti, ruti radnog područja, neravninama terena i značajkama područja (pod poplavom, naseljeno itd). To je moguće preko vrlo točnih 2D i 3D modela karata-slika, dobivenih UAV tehnologijom i  mjerenja koje se mogu izvršiti na tim slikama.

Proiectanti drumuri si poduri Građevinskim tvrtkama nudimo ortofoto karte i digitalne modele površina te korisne informacije za crtanje konstrukcija, projektiranje i nadzor radova.

U fazi crtanja ruta, ortofoto karta označava koordinate 2D područja i daje alate potrebne za uspostavljanje nove rute.

Paralelno konzultiranje hidrografskih modela omogućuje prepoznavanje poplavnih područja. Za projektiranje cesta i izračun napora nivelizacije nudimo 3D digitalne modele na kojima je naglašena visina zemlje na kojoj će se graditi. Razine poravnanja i nagiba su označene dok sustav omogućava izračun ukupnog volumena nivelizacije.

Nivelizacija zemljišta na kojem će se graditi cesta pomaže inženjerima da minimiziraju rizike zbog nedostatka mjerenja. Za nadzor izgradnje, inženjeri mogu obavljati procjene u fiksnim vremenskim intervalima u svrhu ažuriranja informacija o fazi izgradnje, realiziranoj nivelizaciji i projektiranoj prema dovršenoj ruti.

[više]
Fizička sigurnost za javni i privatni sektor Icon

Fizička sigurnost za javni i privatni sektor

Ciljevi, tj. kritične infrastrukture (postrojenja za proizvodnju energije, nafte itd, vodovi za prijenos energije, naftni proizvodi, itd.) mogu se nadzirati zračnim video nadzorom uz pomoć sustava bespilotnih letjelica.

Securitate fizica pentru public si privatGlavna prednost sustava bespilotnih letjelica je mogućnost letenju preko velikih područja u kratkom vremenu. Video senzori danju i noću snimaju slike koje se šalju donositeljima odluka u realnom vremenu, doprinoseći time učinkovitosti cijelog nadzornog i interventnog postupka.

[više]

produs

Hirrus sustav uključuje tri bespilotne letjelice, terensku kontrolnu postaju  i antene za slanje i prijem. Letjelica ima autonomiju od oko 3 sata i ovisno o teretu, može dosegnuti brzinu preko 110 km/h. Snima slike terena visoke rezolucije, stvarajući slike od 5-10 cm/pikselu. Pored sustava Hirrus, Teamnet također integrira tehnologiju koju pružaju sustaviȘoim 1 i 2.

To su ciljni sustavi za vojnu obuku vođenu i zasnovanu na intuitivnom softverskom sučelju na kontrolnoj postaji na tlu, GCS. Zbog svoje robusne strukture, oni se mogu transportirati motornim vozilima, a lansiranje se može provesti čak i u iznimno lošim vremenskim uvjetima. Glavne značajke: sastavni dijelovi su od karbonskih vlakana i kompozitnih materijala, antene, automatska navigacija, softver za kontrolu misije i sigurnosni padobran.

Istraživanje i razvoj u oblasti autonomnih sistema i robotike.

Razvoj autonomnih i konkurentnih sustava na regionalnoj razini, u okviru jednog širokog projekta za istraživanje i razvoj, izvršen u suradnji sa akademskom zajednicom,

ROBONET, pol konkurentnosti u području  autonomnih sustava i robotike, predstavlja novu inicijativu u istraživanju i razvoju u području autonomnih sustava  i robotike.  U okviru projekta, zajedno sa partnerima iz akademske zajednice i privatne zajednice, surađujemo za uključivanje  pet projekta: istraživanje i razvoj jednog UAV sustava, istraživanje i razvoj jednog UMV sustava, razvoj jedne jedinice za proizvodnju za autonomne sustave, menadžment projekta i promocije   projekta na regionalnoj razini.

Za podatke o projektu, pristupite na http://www.teamnet.ro/hr/teamnet-grupa/istrazivanje-i-razvoj/mjere-konkurentnosti/

Za podatke u vezi stanje projekta, pristupite http://www.robotx.io/

Hirrus sustav pristupačan je velikom broju javnih i privatnih tvrtki zbog svoje komercijalne politike.
Klijenti mogu odabrati hoće li dobivati samo izvješća i slike ili unajmiti bespilotnu letjelicu na mjesečnoj osnovi ili kupiti sustav, čime bi imali potpunu kontrolu nad opremom.

Usluge najma

Uporabom geoprostorne usluge vladinim agencijama i privatnim organizacijama dajemo direktni pristup ortofoto kartama, na rezoluciji od 10 cm po pikselu i 3D digitalnim modelima. Ova komercijalna inačica ima prednost da održavanje, pilotiranje i dozvole za letenje rješava Teamnet, dok klijenti dobiju krajnje rezultate: izvješća i slike.

Usluge nadzora su druga opcija najma, gdje klijenti plaćaju samo uslugu pilotiranja i nadzor 24/7 ili uslugu zračne dostupnosti u unaprijed definiranoj regiji, primajući pri tome slike u realnom vremenu. Najam usluga letenja omogućava klijentima da promijene plan letenja prema svojim potrebama, uz minimalan trošak, dok unajmljivanje na određeni broj sati mjesečno pomaže u držanju troškova na optimalnoj razini.

[više]

Usluge integracije

Nudimo integraciju slika iz bespilotnih letjelica s drugim softverskim i hardverskim sustavima zapotpuno pokrivanje radnih tokova specifičnih za svakog klijenta.

Servicii pe ideea de integrareIntegracijom bespilotnih letjelica sa sustavima GIS tipa, korisnici dobivaju potpune geoprostorne informacije i mogu obavljati kompleksna mjerenja snimljenih elemenata (volumen, područje, udaljenost, itd.).

Integracijom sigurnosnih i video sustava snimanja, odmah dostavljamo informacije donositeljima odluka i tako omogućavamo pravovremenu intervenciju. Podaci skupljeni bespilotnim letjelicama u skladu su s normom  4609NATO, što osigurava kompatibilnost s upravljačkim i kontrolnim sustavima te im pomaže da imaju pregled koji podržava donošenje odluka.

[više]

Usluge nabave

Za dugotrajne usluge nadzora, vladinim agencijama dajemo mogućnost kupnje bespilotnih letjelica. Komercijalna politika daje potpunu kontrolu nad opremom i ima pozitivni utjecaj na smanjenje troškova po izlaznoj jedinici.

Upravljanje letjelicama unutar tvrtke optimalno je za dugoročni nadzor, Bespilotna letjelica ima autonomiju od 180 minuta, opremljena je video i foto senzorima koji snimaju dnevne i noćne slike visoke rezolucije.

[više]

Naš tim prihvatio je poziv da testira civilne sustave bespilotnih letjelica tijekom vježbe NATO Joint ISR Trial Unified Vision 2014 (UV14), provedene u glavnoj zračnoj bazi u Orlandu u Norveškoj.  Zajedno s najvažnijim europskim tvrtkama na tom području, organizirali smo demonstraciju Hirrus sustava bespilotnih letjelica i njihovih sposobnosti  skupljanja i dostave visokokvalitetnih ključnih podataka u realnom vremenu.

Na taj način pokazali smo operativne sposobnosti sustava mini bespilotnih letjelica Hirrus koje se pozicioniraju kao suvremen, kompaktan, lagan i samoodrživ, prilagodljiv sustav za civilnu i vojnu primjenu. Aktivnost je bila usmjerena na demonstraciju njegovih sposobnosti za dostavu podataka te obavještajnih, nadzornih i izviđačkih informacija (ISR) kako bi se povećala operativna učinkovitost snaga na obuci. Na UV14 je bilo prisutno više od 2000 predstavnika NATO država i partnerske zemalja kao što su Australija, Finska i Švedska su također nazočile događaju.

Priprema
Priprema za sudjelovanje uključivala je kontinuiran rad na dobivanju nacionalnih i međunarodnih kvalifikacija kao i važan broj dokumenata za planiranje, koordinaciju, certificiranje i akreditaciju. Tijekom ovog razdoblja, provedene su aktivnosti kao što je terensko izviđanje, konfiguracija mrežne povezivosti, slanje mapa, priprema i izvršavanje testnih letova. Uspješno izvršene aktivnosti potvrdile su kapacitet sustava da zadovolji najviše standarde, posebno što se tiče sigurnosti letenja.

Primjena
Tijekom probne primjene uspješno smo upravljali letovima baziranima na primljenim scenarijima i misijama, prema utvrđenim ciljevima, u isto vrijeme dajući i prenoseći FMV (Full Motion Video) preko interneta i NATO Unclassified mreža. Testirano je nekoliko značajki sustava, kao što je izdržljivost u lošim vremenskim uvjetima, upotreba senzora u vidljivom i termalnom spektru, kao i korištenje terenske kontrolne postaje (GSC) kao pretvarača. Svi letovi izvedeni tijekom sudjelovanja i uporabe na UV14 bili su pod nadzorom norveških časnika za vezu koji su bili zaduženi za sigurnost letova.

Rezultati
Ciljevi postavljeni tijekom izvedbe uspješno su zadovoljeni. Hirrus je bio među jedinim sustavima u istoj kategoriji koji je nudio (Full Motion Video) u realnom vremenu, prema normi STANAG 4609 i meta podacima. NCI agencija i predstavnici B-Huntera zatražili su video informacije od Hirrusa za korištenje tijekom odgovarajućih aktivnosti obuke.

Exercitiu NATO 2Exercitiu NATO 1