Poslovno savjetovanje
consultanta

Tehnološka rješenja koja nudi Teamwork, daju podršku javnim i privatnim organizacijama, za optimizaciju rada u cilju razvoja organizacijskih performansi. Naše klijente dočekujemo s potpunim uslugama poslovnog savjetovanja, specijaliziranim u području IT&C.

Svjesni činjenice da implementacija integriranog sustava može biti teška za naše klijente, naš konzultantski tim nudi usluge strateškog savjetovanja za optimizaciju procesa organizacije, usluge savjetovanja o upravljanju i savjetovanje o organizacijskoj promjeni.

Nadalje, iskustvo koje su naši konzultanti sakupili u projektima europskog financiranja su nam omogućili da se uključimo u projekte strukturnih fondova. Teamnet trenutno ima stručnjake i suradnike koji mogu pružiti savjetovanje i upravljanje za pristup bespovratnim europskim sredstvima za financiranje projekata i programa.

Naš tim se sastoji od stručnjaka u poslovnoj analizi s odgovarajućim iskustvom u industriji u kojoj naši klijenti rade i na području IT, čime uspijevaju predložiti najbolja rješenja za potrebe naših klijenata.

Svijest o javnom i poslovnom okruženju, dobro razumijevanje naših klijenata, kao i iskustvo dobiveno u dugoročnim projektima, su naše glavne prednosti, preporučujući nas kao važnog igrača na tržištu poslovnog savjetovanja.

Preko usluga poslovnog savjetovanja koje nudimo, obraćamo se javnim i privatnim organizacijama s aktivnostima u sljedećim područjima: javne usluge i e-uprava, javna sigurnost, transport, okoliš, poljoprivreda i zdravlje.

Među uslugama poslovnog savjetovanja koje nudimo našim klijentima, možemo spomenuti:

  • Strateško savjetovanje. Nudimo usluge analize i strateškog planiranja, kojim se treba povećati pojedinačni i organizacijski učinak, kao i savjetovanje za aktivnosti usmjerene na udruživanje i nabavu, pridaju, marketing i korporativne komunikacije,
  • Upravljačko savjetovanje. Nudimo usluge BPR savjetovanja (ponovno osmišljavanje poslovnih procesa), upravljanje odnosom s klijentima (CRM) i upravljanje restrukturiranjem, smanjenjem troškova i nabave, koji za cilj imaju poboljšanje internih resursa i povećanje financijskog učinka organizacije.
  • Savjetovanje i upravljanje za pristup europskim fondovima. Kompletne usluge sastavljanja projekata financiranja iz Europskih strukturnih fondova sastavljanjem odgovarajuće dokumentacije i pružanjem pomoći tijekom cijelog postupka financiranja i implementacije projekta.

EOS - evaluacija i optimizacija informacijskog sustava za katastar i gruntovnicu

Projekt se sastojao od pružanja usluga savjetovanja za razradu prijedloga za pregled IT koncepta i strateškog plana za 2009.-2013. utemeljenih na informacijama i zaključcima dobivenima iz razvoja prethodnih aktivnosti. Nadalje, pružali smo usluge savjetovanja za oblikovanje specifičnih, standardiziranih odredbi ugovora za nabavu informatičke opreme, uredskog pribora, usluga za razvoj aplikacija, komunikacija, tehničke podrške, sustava “ključ u ruke”, usluga pretvaranja podataka i usluga preseljenja podataka.

[više]

SEN - platforma za integraciju usluga e-vlade u nacionalni elektronički sustav.

Projekt se sastojao od aktivne asistencije u planiranju aktivnosti koje odgovaraju implementaciji informacijskog sustava, sastavljanju specifične dokumentacije za zahtjeve za naknadu troškova u svim fazama projekta, tehničku i internu financijsku reviziju projekta te arhiviranje projektne dokumentacije.

[više]

SIRENE - Savjetovanje i analiza za stvaranje aplikacije SIRENE i tehničke nabave sirena ureda

Preko projekta SIRENE ponudili smo savjetovanje za upravljanju promjenama nametnutima implementacijom informacijskog sustava za stvaranje nacionalnog centra za razmjenu informacija između Rumunjske i zemalja članica EU.

[više]

BDAPL - Stvaranje arhitekture informacijskog sustava i strukture ekonomsko-financijske baze podataka lokalne javne uprave

Ovaj projekt uključivao je savjetovanje za razradu i projektiranje informacijskog nacionalnog rješenja koje se sastoji od informacijskih sustava i centralizirane baze  financijskih i ekonomskih podataka.

[više]
ANPM

Nacionalna agencija za zaštitu okoliša

ANCPI

Nacionalan agencija za katastar i zemljišne knjige

MAI

Ministarstvo unutarnjih poslova

MAE

Ministarstvo vanjskih poslova

CCPI

Međunarodni centar za policijsku suradnju

MAI

Ministarstvo uprave i unutarnjih poslova - Uprava za lokalne fiskalne i proračunske politike

canif

CANIF (Mauritania)

serbia

Komisija za vrijednosne papire Republike Srbije