Proizvodi

produse

Hitne situacije Icon Hitne situacije

Javna sigurnost

Zbog našeg iskustva na području javne sigurnosti, razvili smo proizvod kojim se povećava brzina reakcije i razina informacija strana koje donose odluke u graničnim situacijama.

Od centara koji preuzimaju nesreće do koordinacije mobilnih timova i kontrole nacionalnih interventnih timova (policija, vatrogasci, hitna medicinska služba, timovi za potragu i spašavanje), uporaba proizvoda za hitne situacije osigurava pokrivenost svih koraka koji su bitni za hitne situacije.

Pomoću toga pomažemo u procjeni situacije, upravljanju rizikom, pripremama, intervenciji i rješavanju hitnih situacija, kao što su prirodne katastrofe, teroristička djelovanja i drugi događaji za uzbunu.

Proizvod za hitne situacije je uspješno korišten u situacijama kao što su: poplave, požari, lavine, evakuacije, operacije potrage i spašavanja, gubitak svijesti ili rutinska hitna djelovanja (prometne nesreće, požari, incidenti s opasnim tvarima, hitne medicinske intervencije).

Potpuni podaci za informirane odluke

Pomoću ovog proizvoda, informiramo donositelje odluka i interventne timove o incidentima koji su se dogodili. Nudimo integrirane informacije za donositelje odluka tako da brzo saznaju što se dogodilo, gdje se dogodilo, koji su rizici, koje su lokacije za evakuaciju, koja je imovina u opasnosti i osobe koje su za nju odgovorne, dostupni ljudski i materijalni resursi. Planiranje i implementacija intervencija postaje lakša i sigurnija kroz dostupne simulacije i procjenu rizika.

Jak vizualni utjecaj za brze odluke

Povećavamo brzinu reakcije predstavljanjem informacija u jakom vizualnom formatu. Sve podatke donosimo na mapu da bi se lakše koristili i razumjeli. Donositelji odluka i timovi na terenu vizualiziraju i ažuriraju mapu s novim informacijama, identificiraju lokaciju ciljeva na mapi i sve dostupne ljudske i materijalne resurse i njihovu distribuciju u danom trenutku.

Dostupnost i suradnja u graničnim situacijama

Osiguravamo dostupnost za timove u državi u bilo kojoj kriznoj situaciji, kroz pristup podacima iz mobilnih centara ili odvojeno od centralnih poslužitelja.

Integracija s drugim sustavima

Nudimo detaljnu kontrolu nad hitnim situacijama integriranjem proizvoda za hitne situacije s geoprostornim aplikacijama. Dispečerski centar preuzima nesreće i obavještava odgovorne, obavlja lokaciranje na teritoriju, UAV se koristi za nadzor i prepoznavanje, uvoz i izvoz podataka. Koristimo međunarodne standarde komunikacije i nudimo interoperabilnost s nacionalnim i Europskim platformama za signaliziranje o nesrećama.

Ovaj proizvod je internetska platforma koja nudi mobilnost i visoku dostupnost, čak i u vanmrežnom režimu s centralnih poslužitelja.