IT savjetovanje
consultanta

Imamo stalni tim od preko 300 IT stručnjaka, koji imaju zajedno preko 1.500 certifikata, a svi su dobiveni za odlično tehničko znanje, koje su pokazali da imaju. Oni nam pomažu da poboljšamo i stvorimo tehnološku infrastrukturu, koja može predstavljati osnovu socijalne evolucije.

Usluge IT savjetovanja koje nudimo su usmjerene ka optimizaciji procesa unutar javnih i privatnih institucija.
To postižemo sposobnošću našeg tima da prepozna optimalna rješenja, počevši od definiranja najboljih IT rješenja, preko povezivanja najnovijih tehnologija s poslovnim procesima organizacije i stupnja stvarne implementacije.

U postupku za definiranje najboljih IT rješenja, naši specijalisti se pobrinu da su prilagođeni potrebama i specifičnosti odgovarajućih aktivnosti organizacije. Oni su zaduženi za pravilnu konfiguraciju i dizajn IT rješenja, održavajući visoku razinu sigurnosti informacija i nudeći pomoć klijentu za prilagodbu internih postupaka koji su specifični za optimalnu uporabu informatičkog sustava.

Usluge IT savjetovanja koje nudimo se bave posebno javnim i privatnim organizacijama iz sljedećih industrija: javne službe o e-upravljanje, javna sigurnost, okoliš, poljoprivreda, transport, zdravlje.

Nudimo usluge IT savjetovanja za:

 • Elaboriranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva;
 • Elaboriranje tehničkih specifikacija;
 • Dizajn i izvedba arhitekture;
 • Razvoj informacijskih sustava i baza podataka;
 • Implementacija i prilagodba informatičkih sustava;
 • Sastavljanje ciljeva za pružanje IT sigurnosnih standarda;
 • Obavljanje prijedloga za primjenu planova za sigurnosne standarde;
 • Elaboracija priručnika integriranih postupaka za rad i testiranje IT sustava;
 • Elaboracija i primjena plana poslovnog kontinuiteta;
 • Digitalizacija i indeksiranje informacija.

BDAPL - Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare a autorităţilor administraţiei publice locale

Ovaj projekt je uključivao IT savjetovanje za elaboraciju i izradu nacionalnog IT sustava koji sadrži informacijske sustave i strukture centraliziranih baza financijskih i ekonomskih podataka.

Ovaj projekt je bio namijenjen osnivanju i elaboraciji prijedloga za primjenu ekonomsko-financijske baze podataka lokalne uprave.

Nakon analize trenutne situacije iz lokalne i središnje javne uprave postojećih informacijskih sustava u ovom području i nakon konzultacija s članovima lokalne i središnje javne uprave kroz radionice na nekoliko lokacija u državi, popraćenu studijskim posjetima 5 europskih zemalja za identifikaciju i analizu informacijskih sustava sličnih onim osmišljenim, usluge savjetovanja su dane za:

 • Obavljanje studija razvoja informacijskog sustava i nacionalne baze podataka, za sakupljanje ekonomsko-financijskih podataka jedinica lokalne uprave, za njihovu analizu i pružanje različitim korisnicima, kao što je objava odgovarajućih izvješća lokalne javne uprave;
 • Dizajn i izvedba arhitekture;
 • Elaboracija tehničkih specifikacija;
 • Elaboracija funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva za buduće informacijske sustave i za nacionalnu bazu podataka.
[više]

EOS - Evaluacija i optimizacija IT sustava za zemljišno-knjižni odjel i katastar

Projekt je pružao usluge IT savjetovanja za implementaciju mjera optimizacije na području IT sigurnosti, fizičke infrastrukture, hardverske i softverske arhitekture ANCPI-a. Glavni ciljevi projekta su bili sljedeći:

 • Sastavljanje ciljeva za pružanje IT sigurnosnih standarda;
 • Postizanje višegodišnjeg plana prijedloga za implementaciju sigurnosnih standarda;
 • Uspostavljanje okvira za dugoročno održavanje mjera primijenjenih za sigurnosne standarde na razini agencije;
 • Elaboracija priručnika integriranih postupaka vezano za rad i testiranje IT sustava;
 • Indeksiranje informacija, kronologije i hijerarhije operacija kao i zakona za uporabu integriranog IT sustava;
 • Postizanje prijedloga tehničkog rješenja za odgovarajuće pružanje odgovarajućeg glavnog centra podataka (Data Center) i pomoćnog (The Security Location for Disaster Recovery) ANCPI-a;
 • Formulacija preporuka za optimizaciju arhitektura IT sustava, uključujući implementaciju INSSPIRE direktive.
[više]

Technical assistance for the use of the IT&C instruments in schools and libraries

Projekt se sastojao od analize postojeće situacije lokalnih knjižnica i njihovo financiranje kroz natječaje za projekte, u cilju obuke koordinatora da promiču lokalne kulturne vrijednosti i privlače bespovratna financiranja.

Tim konzultanata je ponudio pomoć i usluge savjetovanja za upravljanje učincima stvorenim lokalnom implementacijom projekata, upravljanjem projekata i uslugama upravljanja financijama (uključujući akvizicije), usluge promocije.

Glavni cilj ove misije savjetovanja na razini zajednice, je uključivao upravljanje promjenom mentaliteta knjižničara i lokalnih vlasti, vezano za stavke koje knjižnica može ponuditi ljudima na selu i iz malih gradova.

[više]

SIRENE - Osvajanje projekta savjetovanja i analize za stvaranje aplikacije SIRENE i tehničko opremanje ureda SIRENE

Savjetovanje za upravljanje promjenama zbog uvođenja informatičkog sustava, kojim se trebao stvoriti nacionalni centar za razmjenu informacija (upozorenja od policijskih institucija iz EU) između Rumunjske i zemalja članica EU.

Projekt je usmjeren ka postizanju analize trenutne nacionalne i Europske situacije iz perspektive potrebne razmjene informacija između ureda SIRENE u Rumunjskoj i drugim zemljama članicama EU, ocjenu tehničkih standarda komunikacije, identifikaciju radnih procesa koje nameće europsko zakonodavstvo na tom području i njihovo prilagođavanje nacionalnoj specifičnosti, kao i implementaciju studije izvedivosti za analizu utjecaja na organizaciju sa stanovišta organizacije, procedura i tehničke opremljenosti nakon promjena koje nameće implementacija informacijskog sustava.

[više]
MAI

Ministarstvo uprave i unutarnjih poslova - Uprava za lokalne fiskalne i proračunske politike

ANCPI

Nacionalan agencija za katastar i zemljišne knjige

logo-apia

Agencija za plaćanja i intervencije u poljoprivredi

CCPI

Međunarodni centar za policijsku suradnju

MSanatatii

Ministarstvo komunikacija i informacijskog društva