Produse

produse

RIS Icon RIS

Transporturi

Prin intermediul produsulului RIS (River Information Services) asigurăm managementul traficului de mărfuri și transportului de persoane pe căile navigabile interioare, precum și interfața către alte modalități de transport și procese comerciale.

De asemenea, creștem siguranţa traficului, contribuim la protecţia mediului, la creşterea eficienţei transportului şi la optimizarea volumului pentru acest tip de trafic, considerat sigur pentru mediu.

RIS facilitează comunicarea între părțile publice și cele private implicate în transportul naval, oferindu-le informații complexe în timp real.

Prezentare în timp real a situației traficului

Cu ajutorul RIS, oferim instrumente pentru monitorizarea în timp real a flotei de navigație interioară și a condițiilor pe canalul navigabil. Îmbunătățim astfel managementul flotei și facem posibilă o planificare detaliată a traseului și gestionarea lui pe baza unori informații la zi cu privire la condițiile de pe canalul navigabil. RIS pune la dispoziţia căpitanilor şi managerilor de flote informaţii geografice, hidrologice şi administrative pentru planificarea, executarea şi monitorizarea traseului.

Monitorizarea mărfurilor periculoase pentru siguranța transportului

Prin RIS contribuim la monitorizarea detaliată a transportului de mărfuri periculoase şi sprijinim intervenţiile în timpul producerii şi după accidente. Oferim informaţii care permit reacții în timp util în cazul unor accidente și calamități pentru mediu. Din moment ce datele din trafic sunt stocate într-o bază de date, reconstrucția incidentului este de ajutor în analiza cauzelor acestuia.

O mai bună informare pentru planificarea operațiunilor și resurselor la terminale

Oferim operatorilor portuari şi de terminale informaţii ETA şi alte informații prin care contribuim la reducerea timpului de transbordare. Prin aceste date, facem posibilă o abordare proactivă față de fluxurile din terminal: înainte de intrarea navei în port, operatorul poate pregăti și planifica activitățile de manipulare. Pentru comandanți, reducem astfel timpul de așteptare și optimizăm întreaga călătorie, în timp ce infrastructura este mai bine utilizată.

Monitorizarea în timp real a transportului fluvial și a condițiilor de navigare pentru a garanta siguranța și securitatea

Prin utilizarea de facilități RIS sporim siguranța și eficiența traficului pe canalele navigabile interioare. Ajutăm totodată la extragerea de statistici pentru autorităţile navale, organizații internaționale și companii angajate în planificarea strategică și monitorizarea navigației interioare. Punem la dispoziţia lor informaţii referitoare la încărcătura pe căile navigabile interioare. Reducem astfel erorile şi timpul lung de prelucrare specifice comunicării pe hârtie.

Automatizarea operațiunilor transfrontaliere pentru a facilita comerțul internațional

Susţinem aplicarea legii în navigaţia pe canalele interioare, conformitatea cu cerințele privind siguranța traficului, precum și conformitatea cu cerințele de mediu.

Interfețe îmbunătățite pentru conectarea cu alte tipuri de transport

Prin interfaţarea cu alte sisteme, oferim un instrument de comunicare între toți membrii lanțului de aprovizionare şi urmărirea lui pe mai multe tipuri de transport. Această interfaţare elimină întreruperile în fluxul de informații şi permite integrarea navigației interioare în lanțurile de aprovizionare.

Aplicațiile RIS sunt dezvoltate folosind următoarele tehnologii:

 • Protocol HTTP/HTTPS;
 • Securitate: SSL/Firewall;
 • Autorizare: AS/ Proprietary App;
 • Web Server: IIS7;
 • Prezentare: ASP.Net HTML Javascript XS;
 • Business Logic: .Net Framework;
 • Business Integration: WCF XML Soap WSDL;
 • Data Integration: ADO.Net;
 • Messaging: MSMQ XML;
 • SQL Server 2008.

RIS integrează rețele hardware complexe.

AIS – localizare și identificare nave, obținere de informații în timp real.

Principalele funcții ale Rețelei AIS sunt:

 • Furnizarea unei conexiuni transparente a Rețelei AIS cu rețeaua de stații de bază AIS;
 • Controlul fluxurilor de date în Rețeaua AIS;
 • Monitorizarea și diagnosticarea centralizată a rețelei Stației de Bază AIS;
 • Furnizarea de servicii pentru clienții Rețelei AIS;
 • Furnizarea informațiilor în timp real asupra traficului naval pentru monitorizarea situației navigației, schimbul de mesaje binare și mesaje de siguranță între nave;
 • Schimbul de date cu alte Rețele AIS naționale sau internaționale;
 • Stocarea datelor în baze de date pentru procesarea sau furnizarea de date de ieșire la cererea clienților;
 • Configurare, control și diagnosticare centralizată a sistemului;
 • Furnizarea de informații în timp real legate de traficul de nave pentru monitorizarea situației navigaționale prin internet peste graficul electronic prin utilizarea unui browser WEB standard.

Radar – monitorizare 24×7 a traficului naval în zonele cu trafic intens.

Meteo – informații precise despre starea vremii.

VHF – sistem de comunicație folosind frecvențe radio.

Funcționalitățile de bază ale rețelei sunt:

 • Servicii de informare asupra: căilor navigabile referitor la obstrucţionări temporare ale căilor de navigaţie; funcţionării defectuoase ale echipamentelor de suport pentru navigaţie; schimbării pe termen scurt ale timpilor de operare pentru ecluze şi poduri; restricţii de navigaţie datorate inundaţiilor şi îngheţului; nivelului prezent şi viitor al apei în punctele critice;
 • Servicii de informaţii strategice;
 • Servicii  suport  pentru  situaţiile  de  calamitate;
 • Servicii de management al ecluzelor şi podurilor mobile;
 • Servicii de planificare a voiajului;
 • Servicii suport pentru impunerea legilor şi a regulilor pentru: managementul trecerilor frontierelor, respectarea cerinţelor privind siguranţa traficului şi respectarea cerinţelor privind protecţia mediului.

CCTV – supraveghere 24×7 a traficului naval.