Veliki projekti

key_projects

Integrirani sustav hitnih službi Icon Integrirani sustav hitnih službi

Javna sigurnost
Special Telecommunication Service

Koordiniramo radom hitnih službi na nacionalnoj razini i poboljšavamo vrijeme akcije operativnih jedinica.

Upravljamo s 1.400.000 poziva svakog mjeseca.

Zbog primijenjenih tehnologija, uspjeli smo smanjiti vrijeme za primjećivanje žrtava na mapi i povećali smo kapacitet odgovora unutar cijele teritorije Rumunjske.

Izazovi:

 • odsutnost jednog integriranog nacionalnog sistema za centraliziranje hitnih poziva;
 • Suradnja između agencijama u slučaju zajedničkih misija;
 • Problemi u analiziranju i revizije historijskih slučaja;
 • Integrirani sustav za nacionalne hitne službe;
 • Savjetovanje o upravljanju projektima;
 • Održavanje i podrška.
 • Usluge koordiniranja operacija za operacione timove (policija, vatrogasci, ambulante i timovi za spasenje);
 • Potpuno  geo prostorno rješenje, integrirano u okviru sustava za analiziranje GPS u odnosu na  mobilnim jedinicama;
 • Dovod informacija na određenim mjestima: topografske mape, terenske mape, zračne slike i satelitske like, vektorske mape, algoritmi za traženje itd;
 • Uključenje  sa komandnim centrima i komunikacijama;
 • Mogućnost uporabe UAV sustava za sakupljanje podataka sa terena;
 • Registar aktivnosti;
 • Način izvještavanja i ANALYTICS.

Učinkovanje  aktivnosti Usluge Specijalnih telekomunikacija u odnosu na povećanje nacionalne sigurnosti:

 • Modalitet promjene ili aktualiziranja uključenih informacija u mapi;
 • Modalitet lakog identificiranja objektiva na mapi: mobilne jedinice, tačke interesa, adrese i čak i raskrsnice;
 • Modalitet  izvršenja planova za uporabljene resurse tokom intervencija (uključujući ljudske resurse);
 • Odlučujući sustav osnovan na posvećenim  funkcijama (primjer: identificiranje optimalnih resursu), analiziranje historije, izvještaji, funkcije za simuliranje (na primjer: generiranje incidenta kroz drugi incident);
 • Modularna , otvorena arhitektura  , koja omogućava inter operacije sa drugim sličnim aplikacijama;
 • Hitan  i lak pristup Hitnoj pomoći za sve državljane;
 • Bolja  suradnja među uključenim agencijama u hitnom procesu kroz upotrebu jednog integriranog sistema;
 • Efikasnija  priprema planova u hitnim i vanrednim situacijama

Softver

 • Microsoft Windows;
 • Microsoft System Center;
 • Microsoft SQL Server;
 • Microsoft SQL Server Reporting Services;
 • Microsoft SQL Server Analysis Services;
 • ESRI ArcGIS Desktop;
 • ESRI ArcGIS Server;
 • Vektorska mapa Rumunjske 1:10000;
 • Dizajn webGIS i mobileGIS aplikacija;
 • Microsoft IIS (.NET);
 • Visual Studio;
 • .NET Framework;
 • C#;
 • Silverlight;
 • SignalR;
 • ELO upravljanje dokumentima.