GIS specijalisti

experts

Specialisti GISZadnjih godina smo se usredotočili na pojačanje našeg tima stručnjaka koji razvijaju geoprostorna rješenja u cijeloj zemlji. Ta rješenja koriste se u širokom rasponu industrijskih grana kao što su zaštita okoliša, javne usluge, poljoprivreda i transport.

Sposobnost informacijskih sustava da obrađuju i upravljaju kompleksnim kompletima podataka dali su geografima, ali i drugima, nove perspektive i metode za prostornu analizu. Novi tip specijalizacije javio se u geografskim informatičkim sustavima kojima se bave GIS specijalisti.

GIS specijalisti koriste specijalizirane softverske aplikacije usko povezane sa setovima prostornih podataka koji im omogućuju obavljanje kompleksne analize (prostorne i geostatičke). Rezultati se dijele u čitljivom formatu, kao što su karte i/ili WebGIS aplikacije i tako se mogu nadvladati mnogi izazovi suvremenog svijeta, koji se često susreće s potrebom za analizom i interpretiranjem velikih podataka. GIS odjel kao dio grupe osnovan je 2008. godine. On se sastoji od profesionalaca koji imaju solidno znanje u području i bogato iskustvo s uporabom tehnologija specifičnih za komercijalni sektor (ESRI, Snowflake, ENVI) i open source sektor (GeoServer, PostgreSQL / PostGIS, QGIS, OpenLayers, OpenGeo Suite itd.). Te mogućnosti omogućavaju stvaranje najjačeg ekosustava svemirske tehnologije u Rumunjskoj u to vrijeme.

Misija naših GIS specijalista je da omoguće prilagođena, inovativna rješenja visoke kvalitete zasnovana na dokazanim pouzdanim proizvodima kako bi sve potrebe klijenta zadovoljene učinkovito i pravovremeno.

Naš položaj odražava niz projekata implementiranih na regionalnoj i nacionalnoj razini, u područjima kao što su: hitne situacije (Sustav jedinstvenog nacionalnog pozivnog broja za hitne situacije), hidrologija (Sustav upravljanja informacijama o vodi) ili zaštita okoliša (Natura 2000 – integrirani sustav za upravljanje zaštićenim područjima, SINCRON, SIM) i drugi.

Na Open Data Hackathonu 2015 koji je organizirala rumunjska Vlada zajedno s Koalicijom za otvorene podatke, tim u kojem su bili naši GIS specijalisti uspio je osvojiti 3. mjesto projektom  “Fiktivna naseljena mjesta u Rumunjskoj”.
GIS odjel također je dobio međunarodno priznanje zbog razvijanja aplikacije (Range Tool), preko koje zemlje članice Europske unije generiraju i izvještavaju geoprostorne podatke o distribuciji vrsta i staništa.