Büyük Projeler

key_projects

Entegre Acil Hizmet Sistemi Icon Entegre Acil Hizmet Sistemi

Özel Telekomunikasyon Kurumu

Ulusal seviye’de acil hizmetlerini koordone etmekteyiz, operasyonel ekiplerin müdahalerini optimize ederek.

Her ay, 1.400.000 çağrı yönetmekteyiz. Uygulanan teknolojilerden dolayı, haritada kayıpların bulunduğu yerlerin tespit süresini düşürmeyi başardık ve Romanya’nın bütün toprağında arama ekiplerin cevap verme kapasitesini yükselttik.

Sorunlar:

 • Acil durum çağrıları merkezileştirme için entegre ulusal sistemi olmaması
 • Ortak görevler için ajanlar arası işbirliği ;
 • Tarih vakaları analiz ve denetim zorlukları ;
 • Ulusal acil hizmeti için entegre sistem;
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı;
 • Bakım ve Destek.
 • Operasyonel ekipleri (polis , itfaiye , ambulans , arama ve kurtarma ekipler )  operasyonları koordinasyon hizmetleri;
 • Mobil  birimler üzerinde  , GPS analiz sisteme entegre olan  , komple mekansal çözüm;
 • Olayları yerlerine bilgi verilmesi ; topografik haritalar , arsa haritalar , hava ve uydu görintüleri , vector haritalar ; arama algoritma
 • Komuta ve iletşim merkezi ile entegrasyonu ;
 • Yerden bilgi toplama için –UAV kullanma  yeteneği;
 • İş kayıtı;
 • Raporlama ve analiz şekli;

Milli güvenliğini artmak ile ilgili Özel Telekomünikasyon müdürlüğü işlemleri etkiliği:

 • Haritadaki bilgileri değiştirme ve güncellemesi yeteneği:
 • Haritadaki hedefleri : mobil unite , ilgi konusu , adresler hemde kavşakları , kolay belirlemesk yeteneği ;
 • Olayları süresinde kullanılan kaynaklara (insan kaynakları dahil) plan yapmasını  yeteneği ;
 • Özel fonksyonlara dayalı karar alma sıstemi (optimal kaynak araştırmasını ) , tarihi analizi , raporlar , simülasyon fonksyonları ( örnek : olay oluşturma başka bir olayla ;
 • Benzer  uygulamalarla birlikte işlerliğini sağlayan açık modüler mimarisi;
 • Acil durum servisi halka çabuk ve kolay ulaştırmasını ;
 • Entegre sistemi kullanmakla acil sürecinde katılan kurumlar arasında etkin işbirliği ;
 • Acil ve afet durumlarda daha iyi planlaması;

Yazılım

 • Microsoft Windows
 • Microsoft Sistem Merkezi
 • Microsoft SQL Sunucusu
 • Microsoft SQL Sunucusu Raporlama Hizmetleri
 • Microsoft SQL Sunucusu Analiz Hizmetleri
 • ESRI ArcGIS Masaüstü
 • ESRI ArcGIS Sunucusu
 • 1:10000 Ölçekli Vektörel Romanya Haritası
 • webGIS ve mobileGIS Uygulamalarının tasarımı
 • Microsoft IIS (.NET)
 • Visual Studio
 • .NET Framework
 • C#
 • Silverlight
 • SignalR
 • ELO Belge Yönetimi