Teamnet Dedalus

group_overview

Teamnet Dedalus nudi medicinski softver i savjetovanje za usluge zdravstvene skrbi. Tvrtka je izrasla iz strateškog partnerstva između Dedalusa SpA kao lidera u softverskim rješenjima za javni i privatni sustav zdravstvene skrbi u Italiji i Teamnet Grupe.

Vrhunska rješenja

Naša rješenja za zdravstvenu skrb imaju značajnu ulogu u smanjenju vremena čekanja pacijenata na zdravstvenu uslugu, te u poboljšanju kvalitete takvih usluga podrškom medicinskom i administrativnom osoblju i menadžerima u ustanovama zdravstvene skrbi.

Proizvodi dizajnirani za izvrsnost u uslugama zdravstvene skrbi

Imamo dostupne razmjenjive proizvode i oni čine paket modula medicinskog softvera i namijenjeni su upravljanju pacijentima i uslugama zdravstvene skrbi. Ti moduli mogu pokrivati cijeli radni tok u bolnici, od zakazivanja pacijenata, hospitalizacije i laboratorija do upravljanja operaterskim blokom.

Za više detalja, molimo idite na www.dedalus-teamnet.ro