Teamnet Dedalus

group_overview

Teamnet Dedalus obezbeđuje medicinski softver i konsalting za medicinske usluge. Kompanija je rezultat strateškog partnerstva između Dedalus SpA, lidera u softverskim rešenjima za javni i privatni zdravstveni sistem u Italiji i Grupe Teamnet.

Vrhunska rešenja

Naša medicinska rešenja imaju važnu ulogu u smanjenju vremena čekanja pacijenata na medicinske usluge i u povećanju njihovog kvaliteta, podržavanjem medicinskog, administrativnog osoblja, i menadžera zdravstvenih ustanova.

Proizvodi namenjeni poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga

Obezbeđujemo proizvode koji se sastoje iz paketa medicinskih, interoperabilnih softverskih modula, za upravljanje pacijentima i ponuđenim medicinskim uslugama. Ovi moduli su u stanju da integralno pokriju radni tok u bolnici, od zakazivanja pacijenata, smeštanja u bolnicu i laboratorije, do upravljanja operacionom salom.

Za više detalja, posetite www.dedalus-teamnet.ro