Ymens

group_overview

YMENS Teamnet je cloud tvrtka Teamnet grupe.

Prvi Cloud broker u Rumunjskoj

YMENS je prvi broker iz oblasti klauda (CLOUD) u Rumuniji koji pruža rešenja namenjena za CLOUD SOURCING, privatnim ili javnim organizacijama. Kao deo grupe TEAMNET, YMENS postoji na lokalnom tržištu iz 2012 godine, sa rumunskom platformom za poslovna rešenja iz oblasti klauda (CLOUD), isporučene u modelu softver kao usluga (SaaS).  Pod pojmom CLOUDSOURCING, YMENS pruža kompanijama mogućnost pristupa klaud (CLOUD) aplikacijama zajedno sa kompletnim uslugama savetovanja, podrške, upravljanja i održavanja, infrastrukture, menadžmenta servisa i IT bezbednosti.

CLOUD MARKET PLACE

Doneli smo u Rumuniji prvu brokersku platformu tipa CLOUD, kroz koju smo agregirali i integrisali različita klaud (CLOUD) rešenja i usluge, želeći da postanemo jedan središte („a hub“) na klaud (CLOUD) tržištu, odnosno ONE-STOP-SHOP za naše klijente.

Mi pružamo kompletna rešenja sastavljena od klaud (CLOUD) aplikacije, virtualne infrastrukture i usluga, među kojima možemo spomenuti:

 • Pružanje usluga
 • Izdavanje računa
 • Tehnička pomoć
 • Migriranje u CLOUD
 • Integrisanje aplikacija
 • Prilagođavanje
 • Menadžment aplikacija i korisnika.
 • Sigurnosne kopije (BACK – UP) podataka.
 • Sigurnost i integrisanje podataka
 • Oporavak u slučaju nezgoda.

Rešenja i usluge CLOUD ENTERPRISE

Razvijanje portfolija rešenja YMENS počelo je sa standardnim klaud (CLOUD) proizvodima , direktno razvijena od strane YMENSa i naših partnera i namenjena je širokom spektru aktivnosti koje obavljaju malie i srednje kompanije iz Rumunije. Zajedno sa evolucijom kompanije i sa razvijanjem lokalnog tržišta u oblasti klauda (CLOUD), mi smo obogatili naš portfolio rešenja u cilju ispunjenja zahteva klijenata iz drugih segmenta, velikih kompanija i javnih uprava.

 • Ymens CRM
 • Ymens ERP
 • Ymens ECM (Enterprise Content Management)
 • Ymens –objedinjena komunikcija
 • PACER – Okvir za registar pacijenata
 • Sistemi za integrisanje iz oblasti poljoprivede
 • Sistemi za Katastar i upravljanje imovinom
 • Ymens IaaS

Savetovanje i implementacija CLOUD rešenja: Usluge implementacije, Middleware & Cloud Orchestration, Savetovanje iz oblasti CLOUD arhitekture, Usluge IT bezbednosti (multi – vendor), Usluge virtualiziranja i Usluge CLOUD arhitekture.

Standard CLOUD rešenja

Portfolio rešenja YMENS uključuje i standardne klaud (CLOUD) aplikacije , namenjena uglavnom malim kompanijama i vrlo malim kompanijama, razvijene u skladu sa specifičnostima radnih procedura iz okvira ovih organizacija:

 • Ymens Email
 • Paket rešenja  Microsoft Office 365
 • Ymens Pravnik
 • Ymens e-Trgovina
 • Ymens Platni spisak
 • Ymens Stanovnik
 • Ymens e-Obrazovanje
 • Ymens e-Nabavke
 • Ymens e-Tiketi

Inovativna CLOUD rešenja

Uticaj koji inovacija ima u održivom razvoju društva i poslovnog okrućenja predstavlja razlog zbog kojeg YMENS razvija nova rešenja i usluge, namenjena različitim segmentima tržišta i prilagođene njihovim specifičnim zahtevima.

 • Inicijativa SMART CITY
 • Prodaja i implementacija platforme CLOUD
 • GIS rešenja
 • CLOUD SECURE GATEAWAY

Za više informacija, molimo posjetite www.ymens.com.